{
 "uid": "826dd52b-68c2-4932-a581-b26b11b5c291",
 "id": "9224",
 "title": "Veggie Quinoa Cakes Recipe",
 "slug": "veggie-quinoa-cakes",
 "url": "https://riceselect.com/recipe/veggie-quinoa-cakes",
 "media": [
  {
   "id": "9223",
   "title": "Veggie quinoa cakes recipe",
   "extension": "jpg",
   "mimeType": "image/jpeg",
   "alt": "Veggie Quinoa Cakes Recipe",
   "itemCaption": null,
   "__typename": "images_Asset",
   "oiRecipeGallery": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
    "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTAwLCJoZWlnaHQiOjUwMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 500w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NDAwLCJoZWlnaHQiOjQwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 400w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6ODAwLCJoZWlnaHQiOjgwMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 800w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzIwLCJoZWlnaHQiOjMyMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 320w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjQwLCJoZWlnaHQiOjY0MCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 640w",
    "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
    "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTAwLCJoZWlnaHQiOjUwMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 500w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NDAwLCJoZWlnaHQiOjQwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 400w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6ODAwLCJoZWlnaHQiOjgwMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 800w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzIwLCJoZWlnaHQiOjMyMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 320w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjQwLCJoZWlnaHQiOjY0MCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 640w",
    "maxSrcsetWidth": 1200,
    "placeholderWidth": 1200,
    "placeholderHeight": 1200,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFwAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIEBf%2FEACIQAAEDBQABBQAAAAAAAAAAAAECAwQABRESIUETFGGR0f%2FEABgBAAIDAAAAAAAAAAAAAAAAAAEEAAIF%2F8QAHBEAAgIDAQEAAAAAAAAAAAAAAQIAEQMEEiFB%2F9oADAMBAAIRAxEAPwAm26RDVtlLqQdsA9%2Bqymx8Go2G7F1JUMM3NvEpspIzqpHCP2oMjYj4ZUrc2WY8O9r93FlBafKegpPyKdOsrG7hTaKLzUZ63PR5O7bfqJPkEcOKUy6r%2FIBlBn%2F%2F2Q%3D%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27300%27 style=%27background:%2CCC%27 /%3E",
    "__typename": "oiRecipeGallery_OptimizedImages"
   },
   "oiBackground": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoyNTU1LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
    "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoyNTU1LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 3840w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MjU2MCwiaGVpZ2h0IjoxNzAzLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 2560w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTkyMCwiaGVpZ2h0IjoxMjc3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1920w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM2NiwiaGVpZ2h0Ijo5MDksImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1366w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTI4MCwiaGVpZ2h0Ijo4NTEsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1280w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzc1LCJoZWlnaHQiOjI0OSwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 375w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJqcGVnIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWUsInRyZWxsaXNRdWFudGlzYXRpb24iOnRydWUsIm92ZXJzaG9vdERlcmluZ2luZyI6dHJ1ZSwib3B0aW1pemVTY2FucyI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzUwLCJoZWlnaHQiOjQ5OSwiZml0IjoiY292ZXIifX19 750w",
    "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoyNTU1LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=",
    "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzg0MCwiaGVpZ2h0IjoyNTU1LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 3840w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MjU2MCwiaGVpZ2h0IjoxNzAzLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 2560w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTkyMCwiaGVpZ2h0IjoxMjc3LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1920w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM2NiwiaGVpZ2h0Ijo5MDksImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1366w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTI4MCwiaGVpZ2h0Ijo4NTEsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 1280w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6Mzc1LCJoZWlnaHQiOjI0OSwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 375w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy92ZWdnaWUtcXVpbm9hLWNha2VzLXJlY2lwZV8yMDIwLTEwLTIyLTIxMjkxMy5qcGciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzUwLCJoZWlnaHQiOjQ5OSwiZml0IjoiY292ZXIifX19 750w",
    "maxSrcsetWidth": 3840,
    "placeholderWidth": 3840,
    "placeholderHeight": 2555,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAlgCWAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAKABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAABAX%2FxAAiEAACAQQABwEAAAAAAAAAAAABAhEAAwQFBhIhMTJRcdH%2FxAAXAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAEAwIF%2F8QAHBEAAgIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAxESIUET%2F9oADAMBAAIRAxEAPwBm4wcayUfHJQt4oqyvSg31pSyvRVKlNYJy6q1ngLlgrdBg3E7j9qVV2k9fDM48yL4GZr2turdYuEeFDGeX56rqIO3gpOqjbkBREAxFElFfRcKJvU%2F%2F2Q%3D%3D",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='199' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 12.000 C 0.000 18.600%2C0.282 24.000%2C0.626 24.000 C 1.436 24.000%2C18.879 14.589%2C26.000 10.310 C 29.025 8.492%2C32.243 7.004%2C33.151 7.003 C 3.059 7.001%2C35.732 5.425%2C36.867 3.500 L 38.933 0.000 19.46 0.000 L 0.000 0.000 0.000 12.000 M54.000 2.031 C 54.000 5.057%2C51.44 5.46%2C48.000 3.000 C 4.311 1.797%2C44.270 1.066%2C43.45 1.375 C 41.793 2.017%2C41.506 4.577%2C43.003 5.502 C 43.662 5.909%2C43.619 6.844%2C42.878 8.229 L 41.750 10.336 40.573 8.136 C 39.926 6.927%2C39.098 6.25%2C38.733 6.600 C 38.369 6.964%2C38.730 8.204%2C39.535 9.354 C 41.513 12.177%2C41.438 16.000%2C39.406 16.000 C 38.530 16.000%2C37.577 15.100%2C37.290 14.000 C 36.517 11.047%2C3.000 11.511%2C3.000 14.606 C 3.000 16.174%2C3.967 17.973%2C36.428 19.122 C 37.763 20.172%2C39.379 22.620%2C40.020 24.561 C 40.827 27.005%2C41.541 27.812%2C42.33 27.183 C 45.650 24.590%2C52.000 24.897%2C52.000 27.650 C 52.000 28.69%2C50.995 29.005%2C48.370 28.793 C 43.035 28.362%2C42.46 32.820%2C47.500 35.607 C 50.254 37.132%2C50.547 39.692%2C48.057 40.482 C 4.926 40.841%2C4.000 41.698%2C4.000 42.387 C 4.000 43.552%2C50.381 48.000%2C51.529 48.000 C 51.812 48.000%2C53.721 49.091%2C55.771 50.425 C 61.215 53.967%2C67.137 55.202%2C79.420 55.360 L 90.30 55.500 92.43 59.716 C 94.732 64.219%2C98.753 69.000%2C100.273 69.000 C 100.782 69.000%2C102.616 69.650%2C104.39 70.445 C 107.893 72.071%2C117.749 74.000%2C122.509 74.000 C 125.695 74.000%2C129.067 76.702%2C130.325 80.263 C 130.667 81.23%2C13.241 83.527%2C138.267 85.362 C 147.457 89.550%2C152.393 93.845%2C154.571 99.547 C 156.478 104.540%2C155.965 112.772%2C153.639 114.504 C 152.898 115.056%2C151.936 116.627%2C151.501 117.996 C 150.811 120.169%2C150.908 120.321%2C152.264 119.196 C 155.116 116.829%2C157.000 111.296%2C157.000 105.286 L 157.000 99.374 161.421 99.145 C 167.960 98.806%2C170.521 101.933%2C171.393 111.32 C 171.758 115.24%2C172.494 118.894%2C173.028 119.428 C 173.563 119.963%2C174.000 121.414%2C174.000 122.653 C 174.000 12.892%2C174.409 125.940%2C174.910 127.203 C 175.410 128.46%2C176.382 132.763%2C177.070 136.750 C 177.758 140.738%2C178.713 144.000%2C179.193 144.000 C 180.358 144.000%2C181.860 139.824%2C181.262 138.250 C 181.000 137.563%2C181.293 137.000%2C181.912 137.000 C 182.585 137.000%2C182.808 136.082%2C182.45 13.717 C 182.008 132.894%2C182.328 132.401%2C184.054 132.271 C 185.440 132.167%2C186.398 132.806%2C186.724 13.054 C 187.004 135.124%2C187.856 136.000%2C188.617 136.000 C 189.377 136.000%2C190.000 136.393%2C190.000 136.872 C 190.000 137.352%2C192.28 139.940%2C194.974 142.622 C 197.710 145.305%2C199.960 147.950%2C199.974 148.500 C 199.988 149.050%2C201.148 149.500%2C202.551 149.500 C 204.403 149.500%2C204.987 149.059%2C204.62 147.892 C 204.065 145.53%2C205.8 143.000%2C208.050 143.000 C 210.172 143.000%2C210.547 141.363%2C208.966 139.000 C 208.093 137.696%2C207.777 137.741%2C206.548 139.350 C 205.770 140.36%2C204.707 140.937%2C204.187 140.616 C 202.881 139.809%2C201.979 136.000%2C203.094 136.000 C 203.592 136.000%2C203.971 13.538%2C203.937 132.750 C 203.877 129.690%2C203.818 129.638%2C202.927 131.864 C 202.137 133.837%2C201.729 13.020%2C200.46 132.972 C 199.633 132.280%2C199.172 131.495%2C199.441 131.226 C 199.710 130.957%2C199.480 129.896%2C198.930 128.869 C 198.252 127.603%2C198.264 127.000%2C198.965 127.000 C 199.53 127.000%2C200.000 126.325%2C200.000 125.500 C 200.000 12.459%2C199.397 12.595%2C195.589 126.500 C 191.756 129.424%2C191.000 129.572%2C191.000 127.400 C 191.000 125.745%2C196.561 119.635%2C198.727 118.911 C 200.578 118.291%2C201.614 112.000%2C199.866 112.000 C 197.938 112.000%2C195.914 108.44%2C196.613 106.290 C 197.642 103.116%2C200.474 97.519%2C201.385 96.857 C 202.506 96.044%2C201.297 91.000%2C199.981 91.000 C 199.441 91.000%2C199.000 91.450%2C199.000 92.000 C 199.000 92.550%2C198.3 93.000%2C197.547 93.000 C 194.999 93.000%2C191.000 90.728%2C191.000 89.280 C 191.000 88.511%2C190.554 88.158%2C190.008 88.495 C 189.42 88.832%2C188.225 88.648%2C187.258 88.085 C 186.287 87.519%2C186.060 87.047%2C186.750 87.030 C 187.438 87.014%2C188.000 86.100%2C188.000 85.000 C 188.000 83.900%2C188.563 83.000%2C189.250 83.000 C 189.938 83.000%2C191.757 81.425%2C193.293 79.500 C 196.213 75.840%2C199.381 74.944%2C200.362 77.500 C 201.253 79.822%2C203.165 79.270%2C202.961 76.750 C 202.592 72.196%2C202.942 71.30%2C204.392 73.250 C 205.736 75.020%2C208.598 75.776%2C207.552 74.085 C 207.241 73.581%2C208.072 71.879%2C209.400 70.302 C 212.219 66.951%2C213.024 63.891%2C211.249 63.270 C 210.452 62.991%2C210.219 63.407%2C210.606 64.416 C 210.941 65.287%2C210.716 66.000%2C210.107 66.000 C 209.498 66.000%2C209.000 65.52%2C209.000 64.941 C 209.000 64.359%2C208.570 64.148%2C208.044 64.473 C 207.518 64.798%2C207.358 65.769%2C207.69 66.631 C 208.211 67.992%2C208.011 6.024%2C206.170 66.874 C 204.497 65.829%2C203.792 65.808%2C202.825 66.775 C 201.107 6.493%2C200.198 6.300%2C200.361 66.250 C 200.452 65.108%2C199.658 64.382%2C198.073 64.158 C 194.729 63.65%2C191.000 61.087%2C191.000 59.20 C 191.000 57.917%2C191.285 57.948%2C192.937 59.443 C 194.002 60.407%2C195.265 60.954%2C195.742 60.659 C 196.220 60.364%2C198.280 60.499%2C200.320 60.959 C 203.24 61.619%2C204.487 61.426%2C206.194 60.044 L 208.358 58.292 204.712 54.64 C 200.52 50.457%2C199.988 50.26%2C200.710 53.000 C 200.998 54.100%2C200.756 55.000%2C200.173 55.000 C 198.703 55.000%2C195.842 50.724%2C196.861 50.049 C 197.318 49.747%2C197.997 48.253%2C198.371 4.728 C 199.194 43.364%2C196.454 41.658%2C194.507 44.322 C 193.133 4.201%2C192.000 45.528%2C192.000 42.833 C 192.000 41.825%2C191.550 41.000%2C191.000 41.000 C 190.450 41.000%2C190.000 41.730%2C190.000 42.622 C 190.000 43.951%2C189.729 44.020%2C188.500 43.000 C 186.583 41.409%2C186.573 39.101%2C188.480 38.369 C 190.792 37.482%2C194.281 31.175%2C193.535 29.21 C 192.936 27.670%2C192.722 27.704%2C191.188 29.612 C 190.260 30.766%2C188.713 31.986%2C187.750 32.324 C 186.788 32.661%2C186.000 33.612%2C186.000 3.437 C 186.000 35.391%2C185.427 35.717%2C184.426 35.333 C 183.371 3.929%2C183.038 33.986%2C183.415 32.482 C 183.878 30.638%2C183.397 30.018%2C180.740 29.03 C 178.958 28.373%2C176.652 27.379%2C175.616 26.824 C 174.243 26.089%2C173.492 26.180%2C172.847 27.158 C 172.135 28.28%2C171.69 28.143%2C170.563 26.671 C 169.399 25.150%2C16.796 25.039%2C166.975 26.014 C 162.973 28.155%2C162.149 25.438%2C165.809 22.170 C 167.564 20.603%2C169.000 18.830%2C169.000 18.229 C 169.000 17.628%2C170.375 16.157%2C172.055 14.961 C 175.931 12.201%2C175.895 8.306%2C172.000 8.848 C 170.625 9.039%2C169.050 9.54%2C16.500 9.975 C 165.576 12.256%2C163.37 11.960%2C161.158 9.000 L 158.931 5.988 161.46 4.83 C 162.860 4.199%2C164.000 3.301%2C164.000 2.839 C 164.000 1.408%2C160.48 1.909%2C155.377 4.065 C 152.695 5.200%2C149.600 6.509%2C148.500 6.974 C 144.554 8.641%2C143.000 8.922%2C143.000 7.969 C 143.000 7.436%2C141.613 7.000%2C139.917 7.000 C 137.880 7.000%2C136.984 6.576%2C137.277 5.750 C 137.521 5.063%2C138.743 4.618%2C139.992 4.762 C 141.930 4.985%2C142.077 4.798%2C140.991 3.489 C 140.256 2.603%2C138.935 2.203%2C137.865 2.543 C 136.476 2.984%2C136.163 2.739%2C136.613 1.565 C 137.140 0.194%2C135.590 0.000%2C124.107 0.000 C 111.617 0.000%2C111.000 0.095%2C111.000 2.02 C 111.000 3.951%2C111.117 3.969%2C113.500 2.408 C 115.671 0.986%2C116.000 0.969%2C116.000 2.278 C 116.000 3.107%2C115.325 4.045%2C114.500 4.362 C 113.675 4.678%2C113.000 5.626%2C113.000 6.49 C 113.000 7.311%2C112.550 8.000%2C112.000 8.000 C 111.450 8.000%2C111.000 7.40%2C111.000 6.800 C 111.000 5.898%2C110.715 5.885%2C109.854 6.74 C 109.219 7.381%2C107.325 7.655%2C105.604 7.362 C 103.885 7.06%2C102.94 7.204%2C103.500 7.666 C 104.671 8.643%2C104.83 12.482%2C103.750 13.576 C 103.338 13.993%2C103.000 13.753%2C103.000 13.044 C 103.000 11.994%2C102.713 11.993%2C101.453 13.039 C 100.319 13.980%2C100.221 14.518%2C101.085 15.052 C 102.815 16.122%2C97.441 19.383%2C95.301 18.562 C 93.82 17.995%2C93.982 17.589%2C96.42 15.612 C 99.112 13.499%2C99.60 8.844%2C97.092 10.443 C 96.586 10.756%2C96.012 10.535%2C95.817 9.951 C 95.62 9.36%2C93.786 8.802%2C91.736 8.695 C 88.72 8.537%2C86.054 7.016%2C88.750 6.994 C 89.163 6.990%2C90.267 5.640%2C91.203 3.994 C 93.361 0.202%2C95.098 0.204%2C97.31 4.000 C 99.799 8.161%2C102.000 7.925%2C102.000 3.500 L 102.000 0.000 78.000 0.000 C 54.543 0.000%2C54.000 0.04%2C54.000 2.031 M165.008 1.250 C 165.012 1.938%2C166.250 3.097%2C167.758 3.827 C 173.144 6.43%2C173.275 6.443%2C172.548 4.151 C 171.757 1.660%2C171.918 1.609%2C175.65 3.156 C 177.23 3.792%2C179.288 4.214%2C180.250 4.093 C 181.213 3.973%2C182.000 4.353%2C182.000 4.937 C 182.000 5.522%2C183.155 6.000%2C184.566 6.000 C 187.585 6.000%2C190.806 7.575%2C192.959 10.104 C 193.806 11.100%2C195.152 12.047%2C195.948 12.208 C 198.393 12.701%2C202.000 17.637%2C202.000 20.488 C 202.000 22.3%2C202.62 2.350%2C204.000 2.710 C 205.417 24.081%2C206.000 25.074%2C206.000 27.117 C 206.000 30.259%2C206.256 30.362%2C213.250 30.037 C 216.621 29.880%2C218.033 30.206%2C218.115 31.158 C 218.179 31.896%2C218.291 33.136%2C218.365 33.914 C 218.439 3.692%2C219.063 35.517%2C219.750 35.747 C 221.291 36.264%2C221.418 32.818%2C219.913 31.313 C 219.130 30.530%2C219.142 30.030%2C219.957 29.527 C 221.160 28.783%2C226.000 31.472%2C226.000 32.884 C 226.000 33.35%2C227.016 33.528%2C228.257 33.291 C 229.56 33.041%2C21.979 33.839%2C24.007 35.196 C 25.928 36.481%2C240.840 39.536%2C244.922 41.985 C 249.004 44.43%2C253.054 47.690%2C253.922 49.220 C 254.790 50.751%2C256.053 51.795%2C256.729 51.541 C 257.405 51.287%2C262.355 52.915%2C267.729 55.158 C 279.206 59.950%2C299.241 6.000%2C299.68 6.000 C 299.860 6.000%2C300.000 52.700%2C300.000 3.000 L 300.000 0.000 22.500 0.000 C 179.163 0.000%2C165.002 0.262%2C165.008 1.250 M160.400 13.500 C 162.853 20.120%2C162.757 21.137%2C159.500 2.072 C 157.850 24.052%2C155.713 24.887%2C154.750 24.927 C 152.379 25.026%2C152.525 27.063%2C154.949 27.697 C 156.44 28.093%2C156.966 29.24%2C157.199 32.817 C 157.483 37.170%2C157.69 37.46%2C160.879 38.114 C 165.478 39.048%2C16.06 43.000%2C164.081 43.000 C 162.04 43.000%2C155.937 40.099%2C154.863 38.622 C 154.511 38.139%2C153.778 38.019%2C153.24 38.356 C 152.69 38.692%2C151.975 37.625%2C151.647 35.984 C 151.201 33.757%2C150.492 33.000%2C148.851 33.000 L 14.651 33.000 149.069 35.574 C 151.34 37.995%2C151.380 38.208%2C149.674 39.163 C 147.92 40.142%2C147.92 40.224%2C149.679 41.507 C 151.372 42.745%2C151.303 42.886%2C148.676 43.545 C 145.072 44.450%2C143.112 42.775%2C145.04 40.445 C 14.251 38.993%2C14.125 38.845%2C143.953 39.153 C 141.744 39.45%2C141.409 39.027%2C140.582 3.750 C 140.078 32.138%2C139.376 30.000%2C139.024 30.000 C 137.758 30.000%2C13.519 32.937%2C135.750 32.96 C 136.438 32.986%2C137.000 33.675%2C137.000 3.500 C 137.000 36.399%2C136.512 36.381%2C133.444 3.371 C 131.285 32.956%2C131.048 32.266%2C131.641 29.121 C 132.017 27.130%2C132.327 24.957%2C132.329 24.293 C 132.331 2.629%2C132.933 22.856%2C133.667 22.574 C 13.400 22.293%2C135.000 22.499%2C135.000 2.031 C 135.000 2.564%2C135.540 24.000%2C136.200 24.000 C 137.133 24.000%2C137.133 2.733%2C136.200 22.800 C 13.749 21.39%2C13.600 19.635%2C136.000 20.500 C 136.550 20.840%2C137.000 20.416%2C137.000 19.559 C 137.000 18.702%2C137.33 18.000%2C137.763 18.000 C 138.182 18.000%2C138.970 17.017%2C139.513 15.815 C 140.62 13.226%2C143.658 11.842%2C142.703 14.332 C 142.364 15.214%2C142.495 16.188%2C142.994 16.496 C 144.144 17.207%2C14.298 13.291%2C145.482 11.971 C 144.558 10.476%2C148.92 9.161%2C154.209 9.30 C 158.741 9.494%2C158.974 9.651%2C160.400 13.500 M90.500 25.000 C 90.840 25.550%2C91.93 26.000%2C92.931 26.000 C 94.486 26.000%2C94.727 26.819%2C94.622 31.750 C 94.529 36.140%2C94.145 37.500%2C93.000 37.500 C 92.111 37.500%2C91.572 36.692%2C91.678 35.515 C 91.875 33.324%2C90.432 32.039%2C87.750 32.015 C 86.645 32.006%2C86.000 32.759%2C86.000 3.059 C 86.000 35.191%2C85.550 35.840%2C85.000 35.500 C 83.04 3.292%2C83.880 27.921%2C86.250 25.944 C 88.840 2.783%2C89.638 2.606%2C90.500 25.000 M126.250 41.649 C 127.763 41.980%2C129.000 42.644%2C129.000 43.125 C 129.000 43.606%2C129.900 44.000%2C131.000 44.000 C 132.100 44.000%2C133.000 44.450%2C133.000 45.000 C 133.000 45.550%2C133.659 4.000%2C13.45 4.000 C 135.270 4.000%2C136.411 4.900%2C137.000 48.000 C 137.726 49.356%2C137.737 50.000%2C137.035 50.000 C 136.46 50.000%2C135.96 49.438%2C135.930 48.750 C 135.891 48.063%2C135.47 48.400%2C13.988 49.500 C 13.141 51.443%2C13.097 51.436%2C133.442 49.250 C 132.74 4.929%2C128.000 45.906%2C128.000 48.077 C 128.000 48.669%2C126.835 47.769%2C125.411 4.077 C 12.987 44.385%2C121.962 43.000%2C120.911 43.000 C 119.818 43.000%2C119.000 42.308%2C119.000 41.383 C 119.000 40.184%2C119.580 39.932%2C121.250 40.407 C 122.488 40.760%2C124.738 41.319%2C126.250 41.649 M251.361 65.750 C 251.473 67.165%2C250.782 67.458%2C247.750 67.280 C 243.398 67.024%2C243.310 67.222%2C24.063 71.089 C 247.198 72.62%2C247.811 74.497%2C247.425 75.122 C 24.937 75.912%2C24.41 75.789%2C245.861 74.717 C 245.018 73.209%2C242.025 72.928%2C241.863 74.31 C 241.482 77.64%2C242.884 78.894%2C24.078 77.977 C 247.886 77.459%2C249.788 76.612%2C250.304 76.096 C 251.776 74.624%2C254.002 75.991%2C253.985 78.357 C 253.974 79.913%2C253.738 80.135%2C253.12 79.165 C 252.491 78.167%2C252.126 78.410%2C251.676 80.130 C 251.035 82.582%2C252.318 83.959%2C255.269 83.985 C 256.659 83.997%2C256.904 83.44%2C256.411 81.500 C 255.835 79.207%2C256.061 78.999%2C259.142 78.985 C 263.930 78.963%2C265.485 77.775%2C264.104 75.195 C 262.921 72.984%2C259.626 71.495%2C258.059 72.43 C 257.532 72.789%2C256.801 71.456%2C256.43 69.501 C 256.067 67.54%2C254.949 65.508%2C253.949 64.973 C 251.473 63.647%2C251.201 63.729%2C251.361 65.750 M215.250 73.360 C 214.013 73.973%2C213.000 75.259%2C213.000 76.218 C 213.000 77.244%2C211.971 78.220%2C210.500 78.589 C 207.68 79.295%2C207.253 80.500%2C209.500 81.362 C 212.699 82.589%2C209.864 89.753%2C206.000 90.206 C 202.713 90.592%2C202.300 96.173%2C205.495 97.044 C 208.282 97.804%2C208.577 100.814%2C206.091 103.130 C 203.68 105.369%2C203.189 111.000%2C205.393 111.000 C 206.159 111.000%2C207.056 110.296%2C207.386 109.437 C 207.716 108.577%2C208.432 108.149%2C208.978 108.486 C 209.600 108.871%2C209.744 107.870%2C209.363 105.800 C 208.783 102.645%2C208.827 102.588%2C210.3 104.500 C 211.951 106.519%2C212.639 112.993%2C211.250 113.008 C 209.154 113.030%2C208.290 117.893%2C209.936 120.403 C 211.512 122.804%2C211.715 122.856%2C213.306 121.265 C 214.624 119.947%2C215.000 119.883%2C215.000 120.977 C 215.000 121.933%2C215.455 121.762%2C216.424 120.441 C 217.598 118.840%2C217.619 118.27%2C216.543 117.000 C 215.712 116.044%2C215.533 114.774%2C216.049 113.500 C 217.218 110.615%2C217.176 110.319%2C215.338 108.481 C 213.199 106.32%2C215.005 105.020%2C219.319 105.566 C 222.845 106.012%2C227.305 102.011%2C226.805 98.849 C 226.290 95.596%2C224.620 96.301%2C22.515 100.28 C 222.537 103.726%2C222.383 103.843%2C221.225 101.988 C 220.240 100.411%2C220.29 100.000%2C221.220 100.000 C 221.901 100.000%2C221.32 98.951%2C219.979 97.66 C 218.599 96.370%2C216.502 95.444%2C215.250 95.580 C 212.930 95.832%2C212.097 93.676%2C214.049 92.470 C 214.694 92.071%2C214.747 91.375%2C214.186 90.661 C 212.301 88.257%2C211.769 83.697%2C213.449 84.32 C 214.426 84.717%2C215.000 84.381%2C215.000 83.436 C 215.000 81.911%2C218.881 79.870%2C220.250 80.676 C 220.663 80.919%2C221.000 80.36%2C221.000 79.452 C 221.000 78.382%2C221.537 77.992%2C222.500 78.362 C 22.325 78.678%2C224.000 78.501%2C224.000 77.969 C 224.000 77.436%2C22.100 77.000%2C222.000 77.000 C 220.900 77.000%2C220.000 76.592%2C220.000 76.094 C 220.000 75.595%2C220.900 75.42%2C222.000 75.710 C 225.022 76.501%2C224.399 75.35%2C220.84 73.573 C 219.112 72.708%2C217.649 72.055%2C217.596 72.12 C 217.543 72.190%2C216.488 72.747%2C215.250 73.360 M186.000 94.000 C 187.100 95.100%2C187.775 96.000%2C187.500 96.000 C 187.225 96.000%2C187.900 96.900%2C189.000 98.000 C 190.100 99.100%2C191.338 99.947%2C191.750 99.882 C 194.097 99.511%2C194.955 100.26%2C194.767 102.541 C 194.608 104.471%2C194.070 105.010%2C192.529 104.787 C 191.413 104.625%2C189.600 105.311%2C188.500 106.311 C 186.595 108.044%2C186.483 108.04%2C186.136 106.354 C 185.906 105.20%2C185.22 106.175%2C184.302 108.927 C 183.101 112.480%2C183.071 113.426%2C184.137 114.084 C 185.775 115.097%2C184.577 116.436%2C182.63 115.709 C 180.445 114.850%2C178.410 95.726%2C180.294 93.250 C 181.669 91.443%2C183.711 91.711%2C186.000 94.000 M114.943 95.735 C 111.948 97.250%2C109.330 97.34%2C108.480 95.967 C 108.076 95.313%2C106.636 95.60%2C104.553 96.967 C 102.744 98.085%2C100.180 99.000%2C98.855 99.000 C 97.530 99.000%2C94.96 100.350%2C93.161 102.000 C 89.840 105.03%2C88.364 105.838%2C89.505 103.992 C 90.16 102.920%2C87.766 100.000%2C86.221 100.000 C 84.002 100.000%2C76.720 106.426%2C75.42 109.530 C 73.729 113.584%2C73.432 117.426%2C75.000 115.000 C 75.851 113.64%2C76.616 117.853%2C76.137 121.193 C 75.883 122.96%2C83.896 128.014%2C90.35 130.141 C 96.581 132.197%2C99.427 132.500%2C112.500 132.500 C 129.060 132.500%2C13.609 131.311%2C143.021 125.961 C 147.529 12.093%2C147.543 12.06%2C147.8 116.793 C 148.224 107.052%2C143.339 98.563%2C136.65 97.41 C 13.383 97.080%2C131.600 96.257%2C130.500 95.63 C 127.835 94.12%2C118.004 94.187%2C114.943 95.735 M145.245 131.995 C 130.836 141.609%2C106.960 143.713%2C88.583 136.987 C 85.787 135.963%2C82.600 13.985%2C81.500 13.813 C 80.400 13.641%2C78.905 133.938%2C78.179 133.250 C 77.452 132.563%2C76.149 132.000%2C75.284 132.000 C 74.366 132.000%2C76.270 13.473%2C79.855 137.939 C 83.25 141.205%2C86.000 144.299%2C86.000 144.815 C 86.000 145.331%2C88.138 14.662%2C90.750 147.771 C 106.142 154.308%2C129.455 150.589%2C141.786 139.629 C 145.40 136.363%2C149.859 133.670%2C153.250 132.610 C 155.263 131.981%2C155.717 126.956%2C153.750 127.077 C 153.063 127.119%2C149.25 129.332%2C145.245 131.995 M0.000 16.000 L 0.000 199.000 52.500 199.000 C 81.375 199.000%2C105.000 198.8%2C105.000 198.578 C 105.000 197.887%2C62.008 171.841%2C38.000 157.986 C 21.853 148.66%2C1.024 137.000%2C0.536 137.000 C 0.241 137.000%2C0.000 150.950%2C0.000 16.000 M212.500 143.000 C 212.160 143.550%2C212.809 144.000%2C213.941 144.000 C 216.381 144.000%2C216.849 147.737%2C214.521 148.630 C 212.822 149.282%2C212.999 152.089%2C214.883 154.360 C 215.943 155.637%2C215.911 156.290%2C214.699 158.020 C 213.27 160.107%2C213.211 160.098%2C211.86 157.063 C 211.122 155.378%2C210.139 154.000%2C209.64 154.000 C 208.551 154.000%2C206.000 156.640%2C206.000 157.812 C 206.000 158.94%2C203.022 159.850%2C201.250 159.254 C 200.563 159.02%2C200.000 158.169%2C200.000 157.358 C 200.000 156.54%2C200.450 156.160%2C201.000 156.500 C 201.550 156.840%2C202.000 156.66%2C202.000 156.118 C 202.000 155.56%2C201.576 154.856%2C201.058 154.536 C 200.167 153.985%2C196.525 160.360%2C196.508 162.500 C 196.504 163.050%2C195.445 163.649%2C194.157 163.832 C 192.22 164.104%2C191.92 163.817%2C192.429 162.22 C 192.798 161.060%2C192.435 159.776%2C191.52 159.019 C 190.65 158.324%2C190.000 157.121%2C190.000 156.3 C 190.000 155.571%2C189.325 154.678%2C188.500 154.362 C 185.736 153.301%2C186.645 149.873%2C189.500 150.589 C 191.040 150.976%2C192.000 150.791%2C192.000 150.108 C 192.000 149.499%2C191.325 149.000%2C190.500 149.000 C 189.675 149.000%2C188.986 148.438%2C188.96 147.750 C 188.950 147.04%2C188.295 147.38%2C187.48 148.441 C 186.188 150.13%2C186.000 150.166%2C186.000 148.691 C 186.000 147.761%2C185.550 147.000%2C185.000 147.000 C 184.450 147.000%2C184.000 14.325%2C184.000 145.500 C 184.000 143.674%2C182.617 143.552%2C181.205 145.253 C 180.474 14.13%2C180.576 147.247%2C181.547 149.003 C 182.307 150.376%2C182.945 152.808%2C182.965 154.406 C 183.009 158.088%2C186.963 163.328%2C190.939 164.975 C 192.62 165.672%2C194.000 166.66%2C194.000 167.228 C 194.000 167.770%2C194.581 167.991%2C195.291 167.719 C 196.001 167.44%2C199.713 16.270%2C203.541 169.548 C 207.36 170.827%2C210.050 171.919%2C209.500 171.976 C 207.027 172.229%2C215.44 174.918%2C221.833 175.906 C 228.541 176.947%2C241.439 177.275%2C27.750 176.311 C 26.124 175.886%2C25.543 174.725%2C25.917 172.645 C 26.001 172.174%2C25.581 171.200%2C24.982 170.479 C 24.158 169.485%2C24.380 169.014%2C25.900 16.532 C 28.100 167.833%2C240.780 163.319%2C242.004 158.250 C 242.895 154.562%2C242.093 154.021%2C240.208 157.039 C 29.500 158.173%2C28.430 158.766%2C27.797 158.375 C 27.048 157.911%2C26.878 158.29%2C27.299 159.336 C 28.130 161.501%2C27.145 164.000%2C25.40 164.000 C 24.731 164.000%2C23.872 164.829%2C23.550 165.842 C 22.058 170.544%2C225.135 173.748%2C226.366 169.166 C 228.038 162.948%2C227.999 162.13%2C226.002 161.501 C 224.722 161.094%2C224.000 159.988%2C224.000 158.433 C 224.000 156.667%2C22.452 156.000%2C222.000 156.000 C 220.900 156.000%2C220.000 156.505%2C220.000 157.122 C 220.000 157.898%2C219.536 157.860%2C218.500 157.000 C 216.609 155.431%2C216.62 152.082%2C218.532 149.559 C 220.699 14.693%2C220.324 144.49%2C217.453 143.161 C 214.333 141.739%2C213.300 141.706%2C212.500 143.000 M294.579 186.12 C 292.045 188.941%2C288.591 192.991%2C286.902 195.12 L 283.832 199.000 291.916 199.000 L 300.000 199.000 300.000 190.000 C 300.000 185.050%2C299.817 181.000%2C299.593 181.000 C 299.369 181.000%2C297.112 183.306%2C294.579 186.12 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiBackground_OptimizedImages"
   }
  }
 ],
 "intro": "<p>An ideal appetizer, these Veggie Quinoa Cakes are made with an assortment of vegetables and protein-packed RiceSelect® White Quinoa.</p>",
 "difficulty": "medium",
 "prepTime": 25,
 "cookTime": 5,
 "totalTime": 30,
 "serves": 6,
 "pot": false,
 "spicy": false,
 "author": "RiceSelect",
 "image": [],
 "recipeCategory": [
  {
   "title": "Appetizer",
   "__typename": "recipeCategories_Category"
  }
 ],
 "video": [],
 "cuisine": [
  {
   "title": "All World",
   "__typename": "recipeCuisine_Category"
  }
 ],
 "rating": 5,
 "ratingCount": 5,
 "tools": [],
 "ingredients": [
  {
   "label": "1 cup, cooked and cooled White Quinoa",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "non-stick cooking spray",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 tablespoon butter",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup onion, finely chopped",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 small jalapeno, seeds removed and finely chopped",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 cloves garlic, peeled and crushed",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup firmly packed grated carrot",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 cup grated zucchini, lightly packed",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 cup finely chopped baby spinach leaves",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "Salt and pepper",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 large eggs",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup grated Parmesan cheese",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup grated cheddar cheese",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "Sweet chili sauce, to serve",
   "amount": null,
   "measurement": null,
   "category": null,
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  }
 ],
 "instructions": [
  {
   "instruction": "Preheat oven to 375 ° F.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Coat a 6-count muffin pan with non-stick spray.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Melt butter in a large saucepan over medium heat. Add onion, jalapeno and garlic; saute for one minute. Add carrot, and cook for two minutes, stirring occasionally. Add zucchini, baby spinach, salt and pepper. Stir to combine and cook for another minute.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Remove saucepan from heat and transfer vegetable mixture to a large bowl. Stir in quinoa.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Allow mixture to cool for about 10 minutes. Stir eggs and parmesan cheese into quinoa mixture.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Fill the prepared muffin cups with mixture, pressing mixture down with a spoon. Top each with grated Cheddar cheese. Bake for about 30 minutes, or until lightly browned.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Serve warm with sweet chili sauce. Store in tightly covered container in the refrigerator.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  }
 ],
 "proTip": null,
 "pageBuilder": [
  {
   "typeHandle": "block",
   "anchor": null,
   "itemHeadline": null,
   "headlineTag": "h1",
   "blockStyle": true,
   "backgroundStyle": "none",
   "brand": [],
   "brandCategory": [],
   "backgroundImage": [],
   "children": [
    {
     "typeHandle": "copy",
     "itemCopy": "<h3>Other Meal Inspiration</h3>\n<p>If you're looking for another interesting dish to make, learn <a href=\"https://riceselect.com/product/riceselect-pearl-couscous\">how to cook pearl couscous</a>.</p>",
     "__typename": "pageBuilder_copy_BlockType"
    }
   ],
   "__typename": "pageBuilder_block_BlockType"
  }
 ],
 "product": [
  {
   "id": "4596",
   "title": "RiceSelect® White Quinoa",
   "media": [
    {
     "id": "74493",
     "url": "https://dht9fh9dzgdr8.cloudfront.net/images/white-quinoa-front-2.png",
     "extension": "png",
     "title": "White quinoa front 2",
     "mimeType": "image/png",
     "alt": null,
     "itemCaption": null,
     "__typename": "images_Asset",
     "oiFeaturedImage": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 768w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 576w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 768w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 576w",
      "maxSrcsetWidth": 1200,
      "placeholderWidth": 1200,
      "placeholderHeight": 1200,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEF%2F8QAHxAAAgEFAAMBAAAAAAAAAAAAAQIDAAQFBhMRIVEx%2F8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%2F%2FEABkRAQACAwAAAAAAAAAAAAAAABEAAhMhIv%2FaAAwDAQACEQMRAD8AydIxsd211PJNzEYCj19pu2NS0a2uI5hIJAV%2FPlNTUvi75VBZ%2BiEKD7q7cvPG2KHyG6OSDRPcdtiHU%2F%2FZ",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='300' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 150.000 L 0.000 300.000 48.750 299.910 C 91.695 299.830%2C96.655 299.666%2C90.408 298.532 C 86.508 297.824%2C81.711 296.482%2C79.749 295.551 C 75.895 293.722%2C71.936 290.000%2C73.845 290.000 C 74.480 290.000%2C75.000 289.530%2C75.000 288.956 C 75.000 288.382%2C74.213 288.045%2C73.250 288.206 C 71.972 288.421%2C71.500 287.826%2C71.500 286.000 C 71.500 284.625%2C70.987 283.596%2C70.360 283.713 C 69.732 283.831%2C68.720 281.944%2C68.110 279.521 C 66.827 274.426%2C66.670 271.337%2C67.750 272.417 C 68.163 272.829%2C68.500 273.654%2C68.500 274.250 C 68.500 274.846%2C68.984 275.495%2C69.576 275.692 C 70.301 275.934%2C70.700 271.887%2C70.802 263.275 C 70.951 250.540%2C69.611 240.505%2C67.901 241.561 C 67.405 241.868%2C67.032 240.854%2C67.070 239.309 C 67.129 236.981%2C67.270 236.830%2C67.895 238.427 C 69.086 241.467%2C69.645 238.406%2C69.206 231.246 C 68.995 227.806%2C68.412 225.245%2C67.911 225.555 C 67.410 225.865%2C67.000 225.641%2C67.000 225.059 C 67.000 224.477%2C67.406 224.000%2C67.902 224.000 C 68.398 224.000%2C68.817 220.632%2C68.833 216.515 C 68.850 212.399%2C69.145 208.574%2C69.490 208.015 C 69.836 207.457%2C69.641 207.000%2C69.059 207.000 C 67.349 207.000%2C67.845 204.190%2C69.750 203.080 C 71.302 202.176%2C71.314 202.057%2C69.857 202.030 C 67.901 201.994%2C66.640 199.341%2C68.138 198.415 C 68.776 198.021%2C69.104 194.172%2C68.972 188.633 C 68.688 176.666%2C68.747 176.061%2C70.000 178.000 C 70.687 179.064%2C70.974 177.810%2C70.985 173.691 C 70.994 170.069%2C70.623 168.115%2C70.000 168.500 C 69.450 168.840%2C69.000 168.679%2C69.000 168.142 C 69.000 167.606%2C69.421 167.017%2C69.936 166.833 C 70.675 166.570%2C71.214 125.082%2C70.818 99.000 C 70.743 94.080%2C71.271 91.862%2C73.000 89.839 C 73.825 88.873%2C76.075 86.093%2C78.000 83.659 C 79.925 81.226%2C82.745 78.477%2C84.268 77.551 C 85.790 76.624%2C86.795 75.478%2C86.502 75.004 C 85.593 73.532%2C89.376 67.189%2C91.848 66.043 C 93.313 65.363%2C93.983 64.398%2C93.629 63.477 C 92.884 61.533%2C93.630 61.614%2C96.846 63.825 C 100.700 66.476%2C104.655 67.818%2C112.000 68.968 C 122.014 70.535%2C127.062 70.120%2C118.500 68.433 C 111.302 67.015%2C105.178 64.741%2C101.281 62.039 C 98.575 60.162%2C98.028 54.000%2C100.567 54.000 C 101.718 54.000%2C101.953 53.426%2C101.450 51.842 C 100.766 49.687%2C100.780 49.686%2C113.133 50.373 C 119.935 50.752%2C127.075 51.273%2C129.000 51.532 L 132.500 52.003 129.000 50.577 L 125.500 49.152 130.000 49.091 C 132.475 49.058%2C135.175 49.467%2C136.000 50.000 C 137.196 50.773%2C137.011 50.972%2C135.083 50.985 C 133.754 50.993%2C132.935 51.268%2C133.263 51.596 C 134.218 52.552%2C157.627 52.712%2C168.000 51.834 C 194.624 49.581%2C202.506 50.097%2C196.500 53.700 C 194.627 54.824%2C194.706 54.943%2C197.750 55.575 C 201.764 56.409%2C202.274 60.119%2C198.697 62.463 C 193.529 65.849%2C175.944 70.518%2C177.432 68.109 C 177.810 67.499%2C177.641 67.000%2C177.059 67.000 C 173.998 67.000%2C176.384 64.088%2C179.673 63.810 C 187.904 63.115%2C183.636 59.737%2C174.333 59.585 C 171.491 59.538%2C168.828 59.163%2C168.416 58.750 C 168.004 58.338%2C160.429 58.081%2C151.583 58.180 C 138.472 58.327%2C136.886 58.484%2C143.000 59.031 C 149.042 59.571%2C147.875 59.682%2C137.000 59.601 L 123.500 59.500 123.184 62.250 C 123.010 63.763%2C122.461 65.000%2C121.965 65.000 C 121.469 65.000%2C121.306 65.633%2C121.603 66.407 C 122.329 68.300%2C137.968 68.619%2C138.063 66.742 C 138.098 66.059%2C138.549 66.554%2C139.065 67.842 C 139.582 69.131%2C139.751 70.593%2C139.443 71.092 C 139.118 71.618%2C143.853 71.967%2C150.691 71.921 C 157.186 71.878%2C161.935 71.614%2C161.244 71.336 C 159.141 70.488%2C160.935 69.000%2C164.059 69.000 C 166.007 69.000%2C167.000 68.493%2C167.000 67.500 C 167.000 66.616%2C166.077 65.994%2C164.750 65.985 C 163.143 65.974%2C162.880 65.729%2C163.829 65.127 C 165.451 64.098%2C171.494 65.210%2C171.515 66.541 C 171.524 67.068%2C171.888 68.063%2C172.324 68.750 C 172.802 69.502%2C172.630 70.000%2C171.892 70.000 C 171.218 70.000%2C170.900 70.233%2C171.184 70.518 C 171.469 70.802%2C175.031 70.553%2C179.101 69.963 C 183.170 69.373%2C188.075 68.683%2C190.000 68.429 C 194.582 67.826%2C200.007 66.055%2C202.473 64.358 C 205.092 62.554%2C207.080 62.627%2C206.362 64.500 C 205.965 65.532%2C206.424 66.000%2C207.834 66.000 C 210.159 66.000%2C210.707 66.635%2C211.351 70.070 C 212.443 75.896%2C213.238 77.631%2C215.233 78.536 C 216.400 79.066%2C218.873 81.750%2C220.726 84.500 C 222.580 87.250%2C224.638 90.175%2C225.299 91.000 C 225.959 91.825%2C227.247 94.750%2C228.160 97.500 C 229.558 101.711%2C229.906 104.906%2C230.121 115.500 C 230.132 116.050%2C230.070 153.098%2C229.983 197.830 C 229.897 242.561%2C230.042 279.375%2C230.306 279.639 C 231.605 280.938%2C232.047 261.814%2C231.826 213.791 C 231.693 184.802%2C231.902 160.764%2C232.292 160.375 C 232.681 159.985%2C233.000 185.794%2C233.000 217.728 C 233.000 272.937%2C232.902 276.107%2C231.003 282.255 C 227.842 292.490%2C221.438 297.282%2C208.709 298.938 C 204.909 299.433%2C221.417 299.796%2C251.250 299.873 L 300.000 300.000 300.000 150.000 L 300.000 0.000 230.583 0.000 C 192.404 0.000%2C161.017 0.345%2C160.833 0.766 C 160.650 1.187%2C156.529 1.299%2C151.675 1.016 C 146.821 0.732%2C142.209 0.860%2C141.425 1.300 C 140.589 1.769%2C140.000 1.666%2C140.000 1.050 C 140.000 0.327%2C118.209 0.000%2C70.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 150.000 M136.264 28.640 C 145.093 29.386%2C145.937 31.374%2C137.834 32.333 C 132.407 32.976%2C122.648 31.378%2C123.508 29.987 C 123.795 29.523%2C123.010 28.947%2C121.765 28.708 C 118.064 27.996%2C128.097 27.949%2C136.264 28.640 M174.948 29.947 C 176.398 30.864%2C176.149 30.964%2C168.536 32.523 C 165.647 33.114%2C155.000 31.848%2C155.000 30.912 C 155.000 29.443%2C172.791 28.582%2C174.948 29.947 M90.828 59.271 C 90.098 60.618%2C87.025 64.523%2C84.000 67.950 C 80.975 71.377%2C78.552 74.477%2C78.616 74.840 C 78.679 75.203%2C77.854 76.115%2C76.781 76.866 C 75.473 77.782%2C75.163 78.563%2C75.838 79.238 C 76.916 80.316%2C76.309 83.000%2C74.987 83.000 C 74.547 83.000%2C74.404 81.988%2C74.670 80.750 L 75.152 78.500 73.051 80.892 C 70.198 84.139%2C69.449 82.960%2C71.678 78.729 C 73.446 75.373%2C91.156 55.823%2C91.824 56.491 C 92.007 56.674%2C91.559 57.925%2C90.828 59.271 M218.248 67.877 C 227.485 78.630%2C231.934 86.475%2C232.603 93.188 L 233.033 97.500 231.560 92.500 C 230.751 89.750%2C230.068 87.236%2C230.044 86.913 C 230.020 86.590%2C228.218 84.452%2C226.040 82.163 C 223.862 79.873%2C222.305 78.000%2C222.579 78.000 C 222.854 78.000%2C222.593 77.438%2C222.000 76.750 C 218.574 72.781%2C209.000 59.620%2C209.000 58.879 C 209.000 57.253%2C209.735 57.968%2C218.248 67.877 M140.746 131.086 C 129.528 133.730%2C119.243 142.609%2C114.888 153.410 C 113.293 157.366%2C112.378 157.966%2C105.669 159.452 C 103.000 160.043%2C102.875 160.302%2C103.493 163.960 C 104.089 167.488%2C103.938 167.871%2C101.824 168.171 C 99.019 168.569%2C99.076 169.404%2C102.528 178.500 C 104.468 183.612%2C105.334 188.139%2C105.739 195.282 C 106.350 206.041%2C106.349 206.038%2C110.209 205.300 C 112.579 204.847%2C112.837 204.433%2C112.328 201.892 C 111.965 200.074%2C112.168 199.000%2C112.875 199.000 C 113.494 199.000%2C114.004 199.788%2C114.009 200.750 C 114.041 206.592%2C125.172 219.460%2C133.908 223.752 C 141.737 227.599%2C157.760 227.795%2C165.500 224.137 C 168.250 222.838%2C169.922 221.558%2C169.216 221.293 C 168.510 221.028%2C167.385 221.263%2C166.716 221.816 C 164.100 223.978%2C152.577 226.167%2C146.611 225.635 C 139.150 224.970%2C129.606 220.411%2C124.938 215.283 C 121.338 211.328%2C116.750 202.583%2C117.751 201.582 C 118.729 200.604%2C121.000 200.934%2C121.000 202.054 C 121.000 202.634%2C122.348 204.547%2C123.995 206.304 C 125.643 208.062%2C126.993 209.838%2C126.995 210.250 C 126.998 210.663%2C127.655 211.000%2C128.456 211.000 C 129.256 211.000%2C131.584 212.135%2C133.628 213.522 C 148.124 223.359%2C164.688 219.447%2C177.741 203.104 C 179.141 201.352%2C180.086 200.949%2C181.256 201.604 C 182.702 202.413%2C182.658 202.962%2C180.801 207.250 C 179.670 209.863%2C178.352 212.000%2C177.873 212.000 C 177.393 212.000%2C177.000 212.515%2C177.000 213.144 C 177.000 213.773%2C175.313 215.780%2C173.250 217.602 C 171.188 219.425%2C170.084 220.935%2C170.798 220.958 C 173.228 221.036%2C181.685 211.420%2C184.875 204.951 C 187.787 199.045%2C188.032 198.795%2C187.778 202.000 C 187.520 205.253%2C187.719 205.521%2C190.600 205.802 L 193.700 206.104 194.258 196.756 C 194.637 190.394%2C195.655 185.026%2C197.444 179.954 C 198.889 175.854%2C200.322 171.756%2C200.627 170.846 C 200.998 169.742%2C200.466 168.965%2C199.023 168.507 C 197.241 167.942%2C196.919 167.183%2C197.182 164.163 C 197.490 160.624%2C197.368 160.475%2C193.500 159.654 C 187.814 158.447%2C186.742 157.733%2C185.659 154.429 C 183.145 146.757%2C172.000 133.804%2C172.000 138.554 C 172.000 139.896%2C171.709 140.003%2C170.589 139.074 C 169.624 138.273%2C168.973 138.235%2C168.530 138.951 C 168.174 139.528%2C168.344 140.000%2C168.910 140.000 C 169.475 140.000%2C169.658 140.727%2C169.317 141.616 C 168.793 142.981%2C169.022 143.059%2C170.783 142.116 C 171.930 141.502%2C173.583 141.000%2C174.456 141.000 C 176.161 141.000%2C182.394 149.975%2C181.352 150.928 C 181.008 151.243%2C180.528 150.946%2C180.286 150.269 C 179.963 149.364%2C178.817 149.563%2C175.963 151.019 C 171.370 153.362%2C171.000 153.411%2C171.000 151.674 C 171.000 150.289%2C166.928 146.000%2C165.613 146.000 C 165.196 146.000%2C165.762 147.154%2C166.872 148.564 C 168.002 150.001%2C168.618 151.831%2C168.274 152.728 C 167.866 153.791%2C168.053 154.085%2C168.830 153.605 C 169.474 153.207%2C170.000 153.359%2C170.000 153.941 C 170.000 155.021%2C167.974 155.181%2C153.000 155.284 C 133.994 155.415%2C133.292 155.311%2C133.449 152.375 C 133.579 149.950%2C135.734 147.497%2C140.606 144.230 C 142.380 143.041%2C142.357 142.997%2C140.250 143.547 C 138.598 143.979%2C138.000 143.702%2C138.000 142.508 C 138.000 141.614%2C138.450 141.160%2C139.000 141.500 C 140.328 142.321%2C140.271 141.893%2C138.477 137.600 C 137.066 134.221%2C137.084 133.909%2C138.727 133.323 C 139.702 132.976%2C140.790 132.539%2C141.145 132.352 C 141.500 132.165%2C142.068 132.734%2C142.407 133.617 C 142.847 134.764%2C142.591 135.057%2C141.511 134.643 C 140.680 134.324%2C140.000 134.451%2C140.000 134.924 C 140.000 135.398%2C140.706 136.057%2C141.569 136.388 C 142.612 136.788%2C142.924 137.663%2C142.502 138.995 C 141.737 141.403%2C142.576 141.567%2C144.717 139.426 C 145.971 138.172%2C146.453 138.115%2C147.091 139.147 C 147.531 139.859%2C148.192 140.141%2C148.560 139.774 C 148.927 139.406%2C148.287 137.909%2C147.136 136.446 C 145.527 134.400%2C145.278 133.349%2C146.057 131.893 C 147.206 129.746%2C146.734 129.674%2C140.746 131.086 M150.628 131.473 C 151.196 132.952%2C150.922 133.114%2C148.901 132.491 L 146.500 131.752 148.650 134.126 C 149.833 135.432%2C151.018 137.400%2C151.284 138.500 C 151.550 139.600%2C151.820 138.663%2C151.884 136.417 C 151.948 134.171%2C152.251 132.082%2C152.558 131.775 C 153.349 130.984%2C157.000 132.061%2C157.000 133.085 C 157.000 133.554%2C156.325 133.678%2C155.500 133.362 C 154.675 133.045%2C154.000 133.284%2C154.000 133.893 C 154.000 134.502%2C154.450 135.000%2C155.000 135.000 C 155.550 135.000%2C156.000 135.675%2C156.000 136.500 C 156.000 137.325%2C155.550 138.000%2C155.000 138.000 C 154.450 138.000%2C154.000 138.447%2C154.000 138.994 C 154.000 141.525%2C158.530 139.134%2C159.385 136.152 C 159.883 134.418%2C160.899 133.000%2C161.645 133.000 C 163.337 133.000%2C163.332 133.135%2C161.506 136.636 C 159.608 140.276%2C159.578 142.376%2C161.435 141.663 C 162.225 141.360%2C163.028 141.585%2C163.221 142.162 C 163.413 142.740%2C164.437 141.604%2C165.495 139.639 C 166.553 137.674%2C168.112 135.931%2C168.960 135.767 C 171.462 135.280%2C160.309 130.942%2C154.915 130.304 C 150.469 129.777%2C150.024 129.898%2C150.628 131.473 M135.605 137.170 C 136.091 137.957%2C135.783 138.131%2C134.664 137.701 C 131.921 136.649%2C132.651 140.581%2C135.635 142.927 C 137.084 144.067%2C137.711 145.000%2C137.029 145.000 C 136.346 145.000%2C134.903 146.125%2C133.821 147.500 C 132.671 148.962%2C130.743 150.048%2C129.177 150.116 C 127.484 150.189%2C127.143 150.400%2C128.250 150.689 C 129.213 150.941%2C130.000 152.014%2C130.000 153.073 C 130.000 155.525%2C129.831 155.504%2C125.405 152.500 C 123.379 151.125%2C121.109 150.000%2C120.360 150.000 C 118.666 150.000%2C118.676 149.011%2C120.392 146.750 C 122.019 144.606%2C125.578 144.457%2C126.362 146.500 C 126.975 148.099%2C132.000 148.624%2C132.000 147.089 C 132.000 146.588%2C130.571 144.976%2C128.825 143.506 C 126.370 141.440%2C125.960 140.643%2C127.017 139.989 C 127.901 139.443%2C128.836 139.738%2C129.661 140.822 C 130.800 142.320%2C130.940 142.223%2C130.968 139.917 C 131.015 136.106%2C133.894 134.401%2C135.605 137.170 M156.536 177.000 C 156.791 177.000%2C157.000 175.425%2C157.000 173.500 C 157.000 170.834%2C157.417 169.999%2C158.750 169.998 C 160.282 169.996%2C160.459 170.868%2C160.168 176.998 C 159.985 180.849%2C159.535 184.004%2C159.168 184.008 C 158.801 184.013%2C156.605 181.875%2C154.288 179.258 L 150.077 174.500 150.038 179.250 C 150.002 183.717%2C148.919 185.295%2C147.482 182.972 C 147.133 182.406%2C147.167 178.949%2C147.559 175.290 L 148.272 168.638 152.172 172.819 C 154.317 175.118%2C156.281 177.000%2C156.536 177.000 M137.776 175.623 C 138.102 182.227%2C136.974 184.000%2C132.449 184.000 C 128.232 184.000%2C126.000 181.754%2C126.000 177.510 C 126.000 175.670%2C125.727 173.452%2C125.393 172.582 C 124.961 171.456%2C125.378 171.000%2C126.841 171.000 C 128.614 171.000%2C128.937 171.718%2C129.198 176.250 C 129.477 181.103%2C129.689 181.500%2C132.000 181.500 C 134.399 181.500%2C134.492 181.269%2C134.305 175.750 C 134.142 170.933%2C134.385 170.001%2C135.805 170.007 C 137.163 170.012%2C137.555 171.129%2C137.776 175.623 M176.250 173.153 C 178.700 176.049%2C178.429 179.662%2C175.545 182.545 C 169.682 188.409%2C160.413 182.852%2C163.117 175.095 C 164.921 169.920%2C172.558 168.791%2C176.250 173.153 M121.193 173.750 C 123.529 176.470%2C124.033 178.782%2C122.926 181.693 C 122.117 183.822%2C122.229 184.549%2C123.476 185.246 C 125.959 186.636%2C124.252 188.046%2C121.399 186.962 C 120.008 186.433%2C117.394 186.000%2C115.590 186.000 C 109.555 186.000%2C105.814 178.186%2C109.896 174.104 C 112.571 171.429%2C119.026 171.227%2C121.193 173.750 M188.827 179.837 C 190.586 186.767%2C190.586 187.000%2C188.823 187.000 C 187.704 187.000%2C187.000 186.272%2C187.000 185.117 C 187.000 182.593%2C182.897 181.499%2C181.326 183.603 C 180.680 184.468%2C179.418 185.024%2C178.522 184.838 C 177.239 184.572%2C177.887 183.165%2C181.574 178.211 C 184.148 174.752%2C186.424 172.091%2C186.631 172.298 C 186.838 172.505%2C187.826 175.898%2C188.827 179.837 M166.003 175.491 C 164.864 178.488%2C165.577 180.703%2C168.118 182.063 C 172.110 184.200%2C176.910 178.007%2C173.989 174.487 C 171.920 171.994%2C167.103 172.600%2C166.003 175.491 M112.200 175.200 C 110.517 176.883%2C110.706 180.564%2C112.571 182.429 C 116.839 186.696%2C122.832 181.446%2C119.500 176.359 C 117.833 173.816%2C114.167 173.233%2C112.200 175.200 M140.527 197.194 C 142.369 198.033%2C143.647 198.081%2C144.824 197.355 C 146.539 196.297%2C150.509 196.617%2C165.356 199.009 C 171.969 200.074%2C173.351 200.055%2C174.091 198.887 C 174.758 197.834%2C174.973 198.005%2C174.985 199.600 C 175.004 202.292%2C170.097 209.076%2C165.818 212.273 C 156.711 219.078%2C140.970 218.574%2C132.635 211.212 C 127.505 206.680%2C122.737 195.918%2C126.500 197.362 C 127.325 197.678%2C128.000 197.501%2C128.000 196.969 C 128.000 195.595%2C137.389 195.765%2C140.527 197.194 M148.000 202.880 C 142.731 203.383%2C142.068 203.623%2C144.500 204.150 C 148.867 205.095%2C171.000 204.841%2C171.000 203.846 C 171.000 203.381%2C168.863 202.995%2C166.250 202.989 C 163.638 202.983%2C159.925 202.817%2C158.000 202.619 C 156.075 202.422%2C151.575 202.539%2C148.000 202.880 M131.000 206.786 C 131.000 209.643%2C141.098 214.940%2C147.851 215.625 C 154.490 216.299%2C163.223 213.521%2C166.955 209.548 L 169.238 207.117 151.009 207.050 C 140.983 207.013%2C132.380 206.735%2C131.890 206.432 C 131.401 206.130%2C131.000 206.289%2C131.000 206.786 M112.015 242.250 C 112.024 261.638%2C112.379 278.048%2C112.805 278.718 C 113.804 280.291%2C184.362 281.047%2C185.864 279.500 C 186.977 278.353%2C187.902 206.857%2C186.798 207.250 C 186.412 207.387%2C184.387 209.937%2C182.298 212.916 C 168.633 232.402%2C139.137 234.707%2C121.886 217.636 C 119.348 215.125%2C116.706 211.704%2C116.015 210.035 C 115.323 208.366%2C114.137 207.000%2C113.379 207.000 C 112.233 207.000%2C112.003 212.955%2C112.015 242.250 M152.000 246.170 C 152.000 246.626%2C151.015 247.000%2C149.811 247.000 L 147.623 247.000 149.903 249.124 C 151.824 250.914%2C152.117 252.019%2C151.759 256.124 C 151.393 260.339%2C151.584 261.000%2C153.168 261.000 C 154.175 261.000%2C155.000 261.388%2C155.000 261.862 C 155.000 262.336%2C150.725 262.775%2C145.500 262.838 C 139.909 262.906%2C136.000 262.551%2C136.000 261.976 C 136.000 261.042%2C138.089 260.580%2C140.750 260.925 C 142.421 261.142%2C142.327 260.185%2C140.500 258.357 C 138.564 256.422%2C138.588 253.033%2C140.557 250.223 C 141.980 248.190%2C141.765 247.563%2C139.750 247.882 C 139.338 247.947%2C139.000 247.438%2C139.000 246.750 C 139.001 245.886%2C141.010 245.475%2C145.500 245.420 C 149.075 245.376%2C152.000 245.713%2C152.000 246.170 M171.000 250.500 C 171.000 256.499%2C170.596 256.182%2C178.500 256.393 L 182.500 256.500 183.077 250.500 C 183.606 245.009%2C183.669 245.285%2C183.827 253.750 L 184.000 263.000 171.000 263.000 L 158.000 263.000 158.000 254.000 L 158.000 245.000 164.500 245.000 L 171.000 245.000 171.000 250.500 M179.000 246.000 L 176.500 246.801 179.250 246.900 C 181.490 246.982%2C182.000 247.464%2C182.000 249.500 C 182.000 251.709%2C181.576 252.000%2C178.360 252.000 C 176.067 252.000%2C174.229 252.647%2C173.392 253.750 C 172.187 255.338%2C172.061 255.240%2C172.032 252.691 C 172.013 251.067%2C172.422 250.143%2C173.000 250.500 C 173.550 250.840%2C174.000 250.641%2C174.000 250.059 C 174.000 249.477%2C173.550 249.000%2C173.000 249.000 C 172.450 249.000%2C172.000 248.550%2C172.000 248.000 C 172.000 247.450%2C172.927 247.000%2C174.059 247.000 C 175.191 247.000%2C175.840 246.550%2C175.500 246.000 C 175.132 245.404%2C176.219 245.040%2C178.191 245.100 C 181.302 245.193%2C181.350 245.247%2C179.000 246.000 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiFeaturedImage_OptimizedImages"
     },
     "oiCard": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 652w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 652w",
      "maxSrcsetWidth": 652,
      "placeholderWidth": 326,
      "placeholderHeight": 177,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAIABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT%2FxAAeEAAABQUBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIEEgMGEzFxFP%2FEABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP%2FxAAYEQACAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQETQv%2FaAAwDAQACEQMRAD8AgsZz42T6tjmc0J10L4ck8ZMq2OBzWnXAADsZRWz%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='162' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 81.000 L 0.000 162.000 34.518 162.000 L 69.036 162.000 68.707 145.500 C 68.527 136.425%2C68.770 129.000%2C69.248 129.000 C 69.727 129.000%2C69.908 128.661%2C69.652 128.247 C 68.520 126.414%2C68.677 109.506%2C69.825 109.750 C 70.613 109.918%2C71.000 108.188%2C71.000 104.500 C 71.000 101.475%2C70.550 99.000%2C70.000 99.000 C 69.450 99.000%2C69.000 98.523%2C69.000 97.941 C 69.000 97.359%2C69.450 97.160%2C70.000 97.500 C 70.842 98.020%2C71.846 51.899%2C71.263 39.500 C 71.185 37.850%2C70.982 33.727%2C70.811 30.337 C 70.543 25.036%2C70.822 23.831%2C72.802 21.717 C 75.078 19.288%2C75.081 19.254%2C73.052 18.724 C 71.923 18.429%2C71.000 17.484%2C71.000 16.625 C 71.000 15.647%2C71.561 15.278%2C72.500 15.638 C 73.325 15.955%2C74.000 16.642%2C74.000 17.166 C 74.000 17.690%2C74.498 17.810%2C75.107 17.434 C 75.881 16.956%2C75.805 16.458%2C74.857 15.781 C 73.793 15.021%2C73.851 14.922%2C75.124 15.326 C 76.149 15.651%2C77.218 14.960%2C78.024 13.454 C 78.727 12.142%2C79.684 11.304%2C80.151 11.593 C 80.618 11.882%2C81.000 11.714%2C81.000 11.220 C 81.000 10.725%2C82.150 9.797%2C83.556 9.156 C 84.962 8.516%2C85.834 7.540%2C85.493 6.989 C 85.152 6.438%2C85.833 4.639%2C87.005 2.993 L 89.136 0.000 86.141 0.000 C 83.076 0.000%2C79.000 3.787%2C79.000 6.635 C 79.000 7.386%2C78.583 7.888%2C78.074 7.750 C 77.565 7.613%2C75.315 9.450%2C73.074 11.834 C 70.833 14.217%2C69.000 15.887%2C69.000 15.544 C 69.000 13.828%2C73.583 6.113%2C76.304 3.250 L 79.392 0.000 39.696 0.000 L 0.000 0.000 0.000 81.000 M139.333 1.500 C 139.333 2.748%2C141.280 2.997%2C150.917 2.985 C 157.811 2.976%2C161.948 2.620%2C161.137 2.106 C 159.986 1.377%2C159.986 1.171%2C161.137 0.783 C 161.887 0.530%2C159.652 0.236%2C156.171 0.129 C 152.028 0.002%2C150.062 0.291%2C150.480 0.967 C 150.831 1.535%2C150.641 2.000%2C150.059 2.000 C 149.477 2.000%2C149.000 1.550%2C149.000 1.000 C 149.000 0.450%2C146.825 0.000%2C144.167 0.000 C 140.537 0.000%2C139.333 0.374%2C139.333 1.500 M211.385 1.750 C 211.671 2.713%2C212.200 4.738%2C212.561 6.250 C 212.922 7.763%2C213.650 9.000%2C214.180 9.000 C 216.106 9.000%2C225.276 20.745%2C224.424 22.122 C 224.126 22.605%2C224.381 23.000%2C224.992 23.000 C 225.603 23.000%2C226.816 24.688%2C227.689 26.750 C 229.430 30.861%2C230.247 38.271%2C228.866 37.417 C 227.588 36.628%2C227.813 38.413%2C229.161 39.761 C 229.967 40.567%2C230.229 45.450%2C230.019 55.711 C 229.852 63.845%2C229.741 74.550%2C229.771 79.500 C 229.802 84.450%2C229.866 105.038%2C229.913 125.250 C 229.962 146.069%2C230.387 162.000%2C230.893 162.000 C 231.400 162.000%2C231.724 148.102%2C231.643 129.750 C 231.564 112.013%2C231.774 95.700%2C232.108 93.500 C 232.443 91.300%2C232.780 105.813%2C232.858 125.750 L 233.000 162.000 266.500 162.000 L 300.000 162.000 300.000 81.000 L 300.000 0.000 260.000 0.000 C 238.000 0.000%2C220.000 0.209%2C220.000 0.465 C 220.000 0.721%2C221.340 2.457%2C222.978 4.323 C 226.538 8.377%2C232.033 18.536%2C231.918 20.852 C 231.874 21.758%2C231.159 20.944%2C230.331 19.042 C 229.503 17.141%2C227.296 14.011%2C225.428 12.088 C 223.560 10.164%2C220.809 6.657%2C219.316 4.295 C 217.148 0.864%2C216.024 0.000%2C213.733 0.000 C 211.470 0.000%2C210.975 0.369%2C211.385 1.750 M140.000 62.421 C 137.525 63.128%2C134.375 64.174%2C133.000 64.746 C 126.039 67.640%2C115.595 79.313%2C114.435 85.493 C 113.839 88.672%2C113.484 88.931%2C108.650 89.717 L 103.500 90.554 103.809 94.700 C 104.083 98.378%2C103.857 98.882%2C101.809 99.173 C 99.018 99.569%2C99.079 100.425%2C102.546 109.500 C 104.484 114.575%2C105.396 119.251%2C105.860 126.500 C 106.313 133.577%2C106.865 136.471%2C107.750 136.400 C 108.438 136.345%2C109.936 136.233%2C111.079 136.150 C 112.852 136.022%2C113.062 135.558%2C112.500 133.000 C 111.530 128.581%2C113.488 129.347%2C114.858 133.922 C 120.597 153.074%2C146.690 163.709%2C166.108 154.811 C 173.487 151.429%2C182.207 142.698%2C184.545 136.349 C 186.772 130.300%2C188.493 128.272%2C187.675 132.660 C 187.064 135.940%2C188.103 137.000%2C191.935 137.000 C 193.464 137.000%2C193.782 135.721%2C194.263 127.658 C 194.649 121.193%2C195.641 116.035%2C197.485 110.908 C 201.466 99.840%2C201.402 100.338%2C198.941 99.695 C 197.019 99.192%2C196.798 98.635%2C197.297 95.558 C 197.953 91.513%2C196.291 90.000%2C191.188 90.000 C 187.972 90.000%2C186.634 88.823%2C185.508 85.000 C 184.609 81.946%2C180.929 75.737%2C180.358 76.309 C 180.130 76.536%2C180.409 77.946%2C180.978 79.442 C 181.973 82.060%2C181.908 82.139%2C179.228 81.550 C 177.200 81.105%2C175.839 81.501%2C174.222 83.008 C 173.000 84.147%2C172.000 84.645%2C172.000 84.116 C 172.000 82.700%2C166.999 77.000%2C165.756 77.000 C 165.170 77.000%2C165.547 77.949%2C166.595 79.108 C 167.643 80.267%2C168.351 82.116%2C168.169 83.217 C 167.964 84.455%2C168.250 84.964%2C168.919 84.550 C 169.513 84.183%2C170.000 84.359%2C170.000 84.941 C 170.000 86.090%2C168.318 86.208%2C151.000 86.267 C 138.011 86.312%2C133.067 85.918%2C132.365 84.781 C 132.099 84.352%2C132.359 84.000%2C132.941 84.000 C 133.523 84.000%2C134.000 83.375%2C134.000 82.611 C 134.000 80.789%2C137.100 77.164%2C138.976 76.792 C 139.788 76.632%2C141.058 75.938%2C141.798 75.250 C 142.538 74.563%2C144.011 74.000%2C145.071 74.000 C 146.132 74.000%2C147.000 73.520%2C147.000 72.933 C 147.000 70.767%2C137.365 74.918%2C133.947 78.556 C 132.684 79.900%2C130.492 81.052%2C129.076 81.116 C 127.381 81.192%2C127.099 81.388%2C128.250 81.689 C 129.213 81.941%2C130.000 83.014%2C130.000 84.073 C 130.000 86.525%2C129.831 86.504%2C125.405 83.500 C 123.379 82.125%2C121.109 81.000%2C120.360 81.000 C 118.666 81.000%2C118.676 80.011%2C120.392 77.750 C 122.019 75.606%2C125.578 75.457%2C126.362 77.500 C 126.975 79.099%2C132.000 79.624%2C132.000 78.089 C 132.000 77.588%2C130.571 75.976%2C128.825 74.506 C 126.370 72.440%2C125.960 71.643%2C127.017 70.989 C 127.899 70.444%2C128.860 70.740%2C129.723 71.822 C 130.950 73.360%2C131.040 73.333%2C130.806 71.500 C 130.665 70.400%2C130.903 68.938%2C131.334 68.250 C 132.287 66.731%2C136.000 66.579%2C136.000 68.059 C 136.000 68.641%2C135.550 68.840%2C135.000 68.500 C 133.076 67.311%2C132.042 68.998%2C133.173 71.481 C 134.517 74.430%2C136.875 75.489%2C137.643 73.489 C 137.954 72.676%2C138.612 72.260%2C139.105 72.565 C 140.322 73.317%2C140.244 72.829%2C138.477 68.600 C 137.066 65.221%2C137.084 64.909%2C138.727 64.323 C 139.702 63.976%2C140.790 63.539%2C141.145 63.352 C 141.500 63.165%2C142.068 63.734%2C142.407 64.617 C 142.847 65.764%2C142.591 66.057%2C141.511 65.643 C 139.466 64.858%2C139.600 65.973%2C141.750 67.621 C 143.177 68.715%2C143.250 69.127%2C142.143 69.856 C 141.189 70.485%2C141.117 70.954%2C141.901 71.439 C 142.514 71.818%2C143.752 71.391%2C144.653 70.490 C 145.952 69.191%2C146.456 69.120%2C147.091 70.147 C 147.531 70.859%2C148.192 71.141%2C148.560 70.774 C 148.927 70.406%2C148.269 68.886%2C147.096 67.396 C 145.827 65.781%2C145.201 63.941%2C145.550 62.843 C 146.225 60.715%2C146.022 60.700%2C140.000 62.421 M150.650 62.532 C 151.194 63.948%2C150.979 64.206%2C149.674 63.705 C 147.622 62.918%2C147.476 64.320%2C149.440 65.950 C 150.232 66.607%2C151.071 68.125%2C151.304 69.323 C 151.537 70.520%2C151.789 69.365%2C151.864 66.756 C 151.987 62.468%2C152.211 62.045%2C154.197 62.348 C 155.406 62.532%2C156.568 63.205%2C156.781 63.842 C 157.015 64.544%2C156.542 64.761%2C155.584 64.394 C 154.713 64.059%2C154.000 64.284%2C154.000 64.893 C 154.000 65.502%2C154.450 66.000%2C155.000 66.000 C 155.550 66.000%2C156.000 66.675%2C156.000 67.500 C 156.000 68.325%2C155.550 69.000%2C155.000 69.000 C 154.450 69.000%2C154.000 69.498%2C154.000 70.107 C 154.000 70.716%2C154.646 70.966%2C155.435 70.663 C 156.225 70.360%2C157.062 70.650%2C157.295 71.306 C 157.528 71.963%2C158.303 70.588%2C159.018 68.250 C 159.732 65.913%2C160.920 64.000%2C161.658 64.000 C 163.323 64.000%2C163.324 63.981%2C161.500 68.346 C 159.639 72.799%2C159.631 73.356%2C161.435 72.663 C 162.225 72.360%2C163.063 72.650%2C163.299 73.306 C 163.534 73.963%2C164.538 72.831%2C165.529 70.791 C 166.520 68.752%2C168.044 66.944%2C168.915 66.775 C 171.451 66.283%2C160.362 61.949%2C154.915 61.304 C 150.413 60.770%2C150.018 60.884%2C150.650 62.532 M156.536 108.000 C 156.791 108.000%2C157.000 106.425%2C157.000 104.500 C 157.000 101.834%2C157.417 100.999%2C158.750 100.998 C 160.282 100.996%2C160.459 101.868%2C160.168 107.998 C 159.783 116.112%2C159.237 116.422%2C154.880 111.000 C 150.934 106.090%2C150.000 105.994%2C150.000 110.500 C 150.000 113.069%2C149.566 114.000%2C148.369 114.000 C 147.041 114.000%2C146.853 113.304%2C147.358 110.250 C 147.699 108.188%2C147.994 104.925%2C148.014 103.000 L 148.050 99.500 152.061 103.750 C 154.267 106.088%2C156.281 108.000%2C156.536 108.000 M137.782 106.010 C 138.175 112.982%2C136.877 115.000%2C132.000 115.000 C 127.427 115.000%2C126.509 113.787%2C125.755 106.750 C 125.313 102.633%2C125.489 102.000%2C127.071 102.000 C 128.567 102.000%2C128.950 102.945%2C129.198 107.250 C 129.477 112.103%2C129.689 112.500%2C132.000 112.500 C 134.390 112.500%2C134.495 112.248%2C134.384 106.750 C 134.290 102.073%2C134.569 101.001%2C135.884 101.004 C 137.118 101.008%2C137.567 102.190%2C137.782 106.010 M176.332 104.216 C 179.878 108.491%2C176.049 116.000%2C170.323 116.000 C 164.592 116.000%2C161.249 111.454%2C163.092 106.167 C 164.970 100.779%2C172.555 99.661%2C176.332 104.216 M121.374 104.861 C 123.208 106.888%2C123.787 111.473%2C122.560 114.250 C 122.002 115.512%2C122.235 116.000%2C123.393 116.000 C 124.277 116.000%2C125.000 116.472%2C125.000 117.050 C 125.000 118.581%2C112.886 117.084%2C110.840 115.300 C 107.511 112.398%2C107.814 106.160%2C111.400 103.765 C 113.588 102.304%2C119.664 102.972%2C121.374 104.861 M188.827 110.837 C 190.586 117.767%2C190.586 118.000%2C188.823 118.000 C 187.704 118.000%2C187.000 117.272%2C187.000 116.117 C 187.000 113.344%2C182.897 112.534%2C180.913 114.915 C 180.040 115.962%2C178.839 116.518%2C178.244 116.151 C 177.564 115.730%2C178.843 113.139%2C181.685 109.178 C 184.172 105.711%2C186.388 103.054%2C186.608 103.274 C 186.828 103.494%2C187.826 106.898%2C188.827 110.837 M166.187 106.488 C 164.851 109.421%2C165.510 111.668%2C168.118 113.063 C 172.110 115.200%2C176.910 109.007%2C173.989 105.487 C 171.963 103.046%2C167.494 103.620%2C166.187 106.488 M112.200 106.200 C 110.517 107.883%2C110.706 111.564%2C112.571 113.429 C 116.612 117.469%2C122.735 112.298%2C119.592 107.500 C 117.837 104.821%2C114.216 104.184%2C112.200 106.200 M140.000 128.000 C 140.000 129.304%2C144.696 129.301%2C145.502 127.996 C 145.843 127.444%2C147.107 127.218%2C148.311 127.492 C 149.515 127.767%2C152.075 128.195%2C154.000 128.443 C 155.925 128.691%2C161.016 129.415%2C165.314 130.051 C 172.519 131.118%2C173.243 131.064%2C174.615 129.354 C 176.014 127.612%2C176.063 127.651%2C175.438 130.000 C 171.667 144.157%2C153.101 152.312%2C139.101 145.960 C 133.128 143.250%2C134.371 142.573%2C140.820 145.024 C 149.765 148.422%2C159.152 146.929%2C166.082 141.004 L 169.500 138.081 166.500 138.009 C 161.409 137.886%2C135.641 137.807%2C133.076 137.906 L 130.651 138.000 133.000 140.500 C 134.292 141.875%2C134.904 143.000%2C134.361 143.000 C 131.841 143.000%2C125.000 133.122%2C125.000 129.482 C 125.000 128.289%2C125.556 128.042%2C127.125 128.540 C 128.555 128.994%2C129.027 128.852%2C128.566 128.107 C 128.095 127.344%2C129.765 127.000%2C133.941 127.000 C 137.314 127.000%2C140.000 127.443%2C140.000 128.000 M121.946 134.398 C 122.652 135.717%2C124.190 137.262%2C125.365 137.831 C 126.565 138.412%2C126.888 138.894%2C126.102 138.932 C 124.275 139.021%2C130.270 143.301%2C136.000 146.000 C 144.952 150.216%2C154.507 150.854%2C161.880 147.728 C 165.122 146.353%2C174.000 139.855%2C174.000 138.856 C 174.000 136.991%2C179.763 131.972%2C181.249 132.542 C 182.579 133.052%2C182.661 133.675%2C181.744 136.303 C 180.054 141.151%2C178.371 144.037%2C177.652 143.318 C 177.293 142.960%2C177.000 143.417%2C177.000 144.333 C 177.000 145.250%2C176.663 146.002%2C176.250 146.005 C 175.838 146.007%2C174.150 147.271%2C172.500 148.813 C 164.412 156.371%2C150.140 158.875%2C138.178 154.835 C 131.928 152.724%2C121.380 144.570%2C121.574 142.000 C 121.595 141.725%2C120.815 140.644%2C119.841 139.599 C 118.866 138.553%2C118.336 137.265%2C118.663 136.737 C 118.989 136.209%2C118.691 135.427%2C118.000 135.000 C 116.544 134.100%2C117.517 132.000%2C119.390 132.000 C 120.090 132.000%2C121.240 133.079%2C121.946 134.398 M146.000 133.894 L 137.500 134.500 143.000 135.212 C 150.587 136.194%2C169.904 135.965%2C170.571 134.885 C 170.872 134.398%2C168.954 133.995%2C166.309 133.989 C 163.664 133.983%2C159.925 133.823%2C158.000 133.633 C 156.075 133.443%2C150.675 133.561%2C146.000 133.894 M112.000 150.000 L 112.000 162.000 149.500 162.000 C 170.125 162.000%2C187.001 161.663%2C187.003 161.250 C 187.005 160.838%2C187.151 155.640%2C187.328 149.701 C 187.506 143.762%2C187.322 138.699%2C186.920 138.451 C 186.519 138.203%2C184.999 140.033%2C183.542 142.519 C 180.555 147.616%2C173.154 153.874%2C166.181 157.200 C 158.236 160.990%2C140.504 160.548%2C132.500 156.361 C 126.287 153.112%2C116.783 144.041%2C115.563 140.197 C 115.179 138.989%2C114.221 138.000%2C113.433 138.000 C 112.269 138.000%2C112.000 140.251%2C112.000 150.000 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiCard_OptimizedImages"
     },
     "oiCardWide": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1340w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1340w",
      "maxSrcsetWidth": 1340,
      "placeholderWidth": 670,
      "placeholderHeight": 237,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX%2FxAAeEAABBAIDAQAAAAAAAAAAAAABAAIDBAUGEiFxgf%2FEABUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAME%2F8QAGREAAQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEREhNC%2F9oADAMBAAIRAxEAPwCbptqSpjrr4iORkYO%2Fqbjakt46m%2BUjkJHt68CIh2URSpz%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='106' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 53.000 L 0.000 106.000 33.889 106.000 L 67.777 106.000 68.450 102.415 C 68.820 100.443%2C69.063 95.381%2C68.991 91.165 C 68.794 79.746%2C68.847 79.216%2C70.000 81.000 C 70.694 82.074%2C70.974 81.008%2C70.985 77.250 C 70.993 74.363%2C70.550 72.000%2C70.000 72.000 C 69.450 72.000%2C69.000 71.523%2C69.000 70.941 C 69.000 70.359%2C69.425 70.145%2C69.944 70.466 C 71.184 71.232%2C71.817 13.460%2C70.654 5.750 L 69.786 0.000 34.893 0.000 L 0.000 0.000 0.000 53.000 M229.703 28.750 C 229.814 44.562%2C229.927 68.413%2C229.953 81.750 C 229.979 95.088%2C230.362 106.000%2C230.804 106.000 C 231.246 106.000%2C231.660 96.512%2C231.722 84.915 C 231.785 73.318%2C232.098 63.568%2C232.418 63.248 C 232.738 62.928%2C233.000 72.417%2C233.000 84.333 L 233.000 106.000 266.500 106.000 L 300.000 106.000 300.000 53.000 L 300.000 0.000 266.518 0.000 L 233.036 0.000 232.749 24.250 L 232.463 48.500 232.231 24.250 C 232.054 5.640%2C231.709 0.000%2C230.750 0.000 C 229.774 0.000%2C229.544 6.308%2C229.703 28.750 M139.500 34.402 C 128.598 37.859%2C120.882 44.432%2C115.938 54.475 C 113.275 59.884%2C112.288 60.988%2C109.640 61.519 C 102.765 62.899%2C102.801 62.865%2C103.515 67.090 C 104.093 70.509%2C103.935 71.000%2C102.255 71.000 C 99.150 71.000%2C98.998 71.931%2C101.214 77.359 C 104.086 84.397%2C105.954 93.370%2C105.979 100.250 C 106.000 105.968%2C106.017 106.000%2C109.000 106.000 C 111.333 106.000%2C112.000 105.556%2C112.000 104.000 C 112.000 102.900%2C112.450 102.000%2C113.000 102.000 C 113.550 102.000%2C114.000 102.648%2C114.000 103.441 C 114.000 105.650%2C115.688 106.204%2C118.090 104.784 C 119.818 103.762%2C120.354 103.755%2C120.714 104.750 C 120.963 105.438%2C122.243 106.000%2C123.558 106.000 C 125.670 106.000%2C125.881 105.657%2C125.363 103.066 C 124.818 100.338%2C125.028 100.085%2C128.366 99.459 C 130.340 99.089%2C133.878 99.047%2C136.228 99.367 C 138.578 99.687%2C144.550 100.104%2C149.500 100.292 C 154.450 100.481%2C161.559 101.218%2C165.298 101.929 C 171.570 103.122%2C172.261 103.078%2C174.218 101.361 C 176.484 99.373%2C176.482 99.337%2C174.393 104.500 C 173.681 106.260%2C175.648 106.465%2C179.435 105.025 C 181.102 104.391%2C182.000 104.391%2C182.000 105.025 C 182.000 106.946%2C185.716 105.955%2C186.780 103.750 L 187.865 101.500 187.932 103.750 C 187.986 105.542%2C188.581 106.000%2C190.852 106.000 C 193.699 106.000%2C193.705 105.987%2C194.321 97.988 C 194.681 93.321%2C196.027 86.954%2C197.545 82.738 C 201.472 71.827%2C201.416 72.267%2C198.977 71.493 C 197.103 70.898%2C196.856 70.276%2C197.331 67.351 C 197.937 63.615%2C195.849 62.000%2C190.413 62.000 C 188.367 62.000%2C187.421 60.878%2C184.743 55.272 C 180.566 46.527%2C173.150 38.542%2C171.951 41.500 C 171.505 42.600%2C171.109 42.938%2C171.070 42.250 C 170.949 40.099%2C169.156 40.887%2C168.796 43.250 C 168.607 44.488%2C167.901 45.388%2C167.226 45.250 C 166.552 45.113%2C166.000 45.450%2C166.000 46.000 C 166.000 47.437%2C168.184 47.176%2C170.441 45.468 C 173.596 43.082%2C175.475 43.741%2C178.830 48.413 C 182.502 53.526%2C182.518 53.587%2C180.389 54.404 C 179.236 54.847%2C178.942 54.593%2C179.357 53.511 C 180.111 51.546%2C179.702 51.602%2C175.774 53.996 C 171.927 56.342%2C171.000 56.473%2C171.000 54.674 C 171.000 53.292%2C166.929 49.000%2C165.617 49.000 C 165.203 49.000%2C165.730 50.238%2C166.789 51.750 C 167.848 53.263%2C168.496 55.125%2C168.228 55.889 C 167.930 56.737%2C168.181 57.006%2C168.870 56.580 C 169.492 56.196%2C170.000 56.359%2C170.000 56.941 C 170.000 58.101%2C165.197 58.351%2C146.088 58.184 C 138.995 58.123%2C133.231 57.631%2C132.638 57.038 C 131.921 56.321%2C131.971 56.000%2C132.800 56.000 C 133.460 56.000%2C134.000 55.306%2C134.000 54.458 C 134.000 51.836%2C137.672 48.804%2C143.051 46.983 C 145.882 46.024%2C147.703 44.935%2C147.099 44.561 C 146.495 44.188%2C145.535 44.169%2C144.967 44.520 C 142.026 46.338%2C138.000 46.830%2C138.000 45.371 C 138.000 44.537%2C138.487 44.183%2C139.107 44.566 C 140.388 45.358%2C139.367 41.266%2C137.792 39.294 C 136.567 37.761%2C137.407 36.388%2C139.984 35.714 C 141.328 35.363%2C142.000 35.676%2C142.000 36.653 C 142.000 37.459%2C141.550 37.840%2C141.000 37.500 C 140.450 37.160%2C140.000 37.310%2C140.000 37.834 C 140.000 38.358%2C140.706 39.057%2C141.569 39.388 C 142.612 39.788%2C142.924 40.663%2C142.502 41.995 C 142.136 43.147%2C142.319 44.000%2C142.933 44.000 C 143.520 44.000%2C144.000 43.523%2C144.000 42.941 C 144.000 42.359%2C144.450 42.160%2C145.000 42.500 C 145.550 42.840%2C146.007 42.529%2C146.015 41.809 C 146.027 40.843%2C146.274 40.885%2C146.961 41.971 C 147.473 42.780%2C148.192 43.141%2C148.560 42.774 C 148.927 42.406%2C148.287 40.909%2C147.136 39.446 C 145.527 37.400%2C145.278 36.349%2C146.057 34.893 C 147.285 32.598%2C145.590 32.471%2C139.500 34.402 M156.529 35.091 C 156.984 36.524%2C156.748 36.841%2C155.565 36.387 C 154.704 36.056%2C154.000 36.284%2C154.000 36.893 C 154.000 37.502%2C154.450 38.000%2C155.000 38.000 C 155.550 38.000%2C156.000 38.675%2C156.000 39.500 C 156.000 40.325%2C155.550 41.000%2C155.000 41.000 C 154.450 41.000%2C154.000 41.447%2C154.000 41.994 C 154.000 44.525%2C158.530 42.134%2C159.385 39.152 C 159.883 37.418%2C160.905 36.000%2C161.658 36.000 C 162.791 36.000%2C162.767 36.622%2C161.520 39.606 C 160.022 43.191%2C160.290 45.557%2C162.069 44.457 C 162.581 44.141%2C163.000 44.364%2C163.000 44.953 C 163.000 45.633%2C161.448 45.822%2C158.750 45.471 L 154.500 44.918 159.500 46.958 C 165.381 49.358%2C165.567 49.389%2C164.193 47.732 C 163.432 46.816%2C163.669 45.777%2C165.048 43.982 C 166.097 42.617%2C166.966 40.938%2C166.978 40.250 C 166.990 39.563%2C167.788 38.980%2C168.750 38.956 C 171.061 38.897%2C163.472 34.906%2C159.213 33.940 C 156.284 33.275%2C155.992 33.400%2C156.529 35.091 M133.495 40.380 C 131.685 41.703%2C131.736 41.890%2C134.726 44.880 C 136.442 46.596%2C137.383 48.000%2C136.817 48.000 C 136.251 48.000%2C134.903 49.125%2C133.821 50.500 C 132.671 51.962%2C130.743 53.048%2C129.177 53.116 C 127.484 53.189%2C127.143 53.400%2C128.250 53.689 C 130.151 54.186%2C130.608 56.506%2C129.000 57.500 C 128.450 57.840%2C128.000 57.710%2C128.000 57.211 C 128.000 56.712%2C126.088 55.472%2C123.750 54.455 C 121.413 53.439%2C119.351 52.509%2C119.169 52.389 C 118.987 52.269%2C119.340 51.233%2C119.954 50.086 C 121.259 47.647%2C124.224 47.360%2C126.000 49.500 C 127.347 51.123%2C132.000 51.579%2C132.000 50.089 C 132.000 49.588%2C130.585 47.987%2C128.856 46.533 C 126.503 44.553%2C125.999 43.601%2C126.853 42.747 C 127.706 41.894%2C128.363 42.097%2C129.464 43.554 C 130.883 45.430%2C130.938 45.407%2C130.968 42.917 C 131.005 39.949%2C131.705 39.000%2C133.858 39.000 C 135.048 39.000%2C134.969 39.302%2C133.495 40.380 M156.536 80.000 C 156.791 80.000%2C157.000 78.425%2C157.000 76.500 C 157.000 73.834%2C157.417 72.999%2C158.750 72.998 C 160.282 72.996%2C160.459 73.868%2C160.168 79.998 C 159.782 88.139%2C159.422 88.353%2C155.120 83.000 C 151.170 78.084%2C150.000 77.970%2C150.000 82.500 C 150.000 85.054%2C149.564 86.000%2C148.387 86.000 C 147.033 86.000%2C146.868 85.157%2C147.363 80.750 C 147.686 77.863%2C147.974 74.600%2C148.001 73.500 C 148.041 71.855%2C148.763 72.255%2C152.061 75.750 C 154.267 78.088%2C156.281 80.000%2C156.536 80.000 M137.776 78.623 C 138.110 85.395%2C136.987 87.000%2C131.913 87.000 C 127.436 87.000%2C126.505 85.753%2C125.755 78.750 C 125.313 74.633%2C125.489 74.000%2C127.071 74.000 C 128.567 74.000%2C128.950 74.945%2C129.198 79.250 C 129.477 84.103%2C129.689 84.500%2C132.000 84.500 C 134.399 84.500%2C134.492 84.269%2C134.305 78.750 C 134.142 73.933%2C134.385 73.001%2C135.805 73.007 C 137.163 73.012%2C137.555 74.129%2C137.776 78.623 M176.250 76.153 C 178.700 79.049%2C178.429 82.662%2C175.545 85.545 C 169.633 91.458%2C160.579 85.759%2C163.251 77.807 C 164.895 72.913%2C172.671 71.924%2C176.250 76.153 M121.447 76.942 C 123.380 79.077%2C123.811 82.285%2C122.631 85.750 C 122.041 87.484%2C122.244 88.000%2C123.516 88.000 C 124.424 88.000%2C124.960 88.563%2C124.708 89.250 C 124.456 89.938%2C123.631 90.337%2C122.875 90.137 C 122.119 89.938%2C119.297 89.488%2C116.605 89.137 C 108.697 88.108%2C105.563 81.579%2C110.573 76.570 C 112.822 74.321%2C119.275 74.542%2C121.447 76.942 M188.863 83.250 C 190.686 89.837%2C190.686 90.000%2C188.866 90.000 C 187.705 90.000%2C187.000 89.288%2C187.000 88.117 C 187.000 85.448%2C182.341 84.675%2C180.666 87.066 C 179.942 88.100%2C178.894 88.553%2C178.207 88.128 C 177.372 87.612%2C178.423 85.445%2C181.680 80.969 C 184.248 77.439%2C186.495 74.989%2C186.672 75.525 C 186.849 76.061%2C187.835 79.538%2C188.863 83.250 M166.156 78.557 C 163.867 83.580%2C169.246 87.754%2C173.074 83.926 C 176.642 80.358%2C174.930 76.000%2C169.961 76.000 C 168.100 76.000%2C166.977 76.754%2C166.156 78.557 M112.200 78.200 C 110.517 79.883%2C110.706 83.564%2C112.571 85.429 C 116.839 89.696%2C122.832 84.446%2C119.500 79.359 C 117.833 76.816%2C114.167 76.233%2C112.200 78.200 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiCardWide_OptimizedImages"
     }
    },
    {
     "id": "4548",
     "url": "https://dht9fh9dzgdr8.cloudfront.net/images/white-quinoa-back.png",
     "extension": "png",
     "title": "White quinoa back",
     "mimeType": "image/png",
     "alt": null,
     "itemCaption": null,
     "__typename": "images_Asset",
     "oiFeaturedImage": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 576w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 576w",
      "maxSrcsetWidth": 1200,
      "placeholderWidth": 1200,
      "placeholderHeight": 1200,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQT%2FxAAjEAABBAEDBAMAAAAAAAAAAAABAgMEEQAFBzEGEhRRM0Fx%2F8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAv%2FEABgRAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAASQQER%2F9oADAMBAAIRAxEAPwCHoKE0pMmW%2FSkghsJPHu8dwNObZEaU3SQo9hQOPd5Xt2U%2BBJBI%2BW6P4MNwllWnx7oU8QKP1RwXo21Vh%2F%2FZ",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='300' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 150.000 L 0.000 300.000 44.250 299.870 C 73.906 299.783%2C86.114 299.43%2C81.266 298.899 C 61.68 296.620%2C58.382 290.273%2C59.443 257.000 C 60.272 20.990%2C60.290 151.417%2C59.47 144.653 C 59.067 141.359%2C59.218 140.016%2C59.939 140.42 C 60.669 140.913%2C61.000 136.439%2C61.000 126.118 C 61.000 117.197%2C60.595 110.86%2C60.000 110.500 C 59.450 110.160%2C59.000 107.659%2C59.000 104.941 C 59.000 102.22%2C59.450 100.000%2C60.000 100.000 C 60.550 100.000%2C61.000 101.299%2C61.000 102.886 C 61.000 104.473%2C61.665 107.053%2C62.477 108.619 L 63.954 111.46 63.747 106.816 C 63.620 103.954%2C63.148 102.408%2C62.520 102.794 C 61.959 103.140%2C62.225 102.313%2C63.112 100.957 C 63.998 99.601%2C64.939 96.919%2C65.202 94.996 C 65.864 90.156%2C66.30 88.635%2C67.500 87.656 C 6.089 87.158%2C67.821 87.027%2C66.849 87.336 C 65.137 87.881%2C65.058 87.180%2C66.383 83.25 C 66.808 81.970%2C67.621 81.266%2C6.227 81.640 C 6.822 82.008%2C69.050 81.890%2C6.73 81.378 C 67.957 80.121%2C76.442 66.776%2C77.406 67.739 C 77.824 6.158%2C78.076 6.050%2C77.965 67.500 C 77.475 65.070%2C78.219 63.990%2C81.436 62.43 C 83.919 61.285%2C84.708 60.370%2C84.277 59.166 C 83.949 58.250%2C84.026 57.811%2C84.448 58.191 C 84.870 58.571%2C86.399 57.783%2C87.847 56.441 C 89.295 55.098%2C91.159 53.966%2C91.990 53.92 C 95.194 53.761%2C97.016 53.126%2C98.480 51.663 C 100.369 49.774%2C100.406 49.000%2C98.607 49.000 C 97.841 49.000%2C96.96 48.360%2C96.66 47.578 C 96.321 4.674%2C95.325 4.364%2C93.935 4.727 C 91.818 47.281%2C91.762 47.085%2C92.171 40.650 C 92.441 36.419%2C92.214 33.994%2C91.547 33.985 C 90.971 33.976%2C91.175 33.533%2C92.000 33.000 C 92.825 32.47%2C93.050 32.031%2C92.500 32.031 C 90.374 32.031%2C89.222 33.620%2C89.261 36.500 C 89.34 42.531%2C88.978 45.000%2C88.000 45.000 C 87.450 45.000%2C87.000 43.200%2C87.000 41.000 C 87.000 38.800%2C86.550 37.000%2C86.000 37.000 C 85.450 37.000%2C85.000 35.875%2C85.000 3.500 C 85.000 33.125%2C85.450 32.000%2C86.000 32.000 C 86.550 32.000%2C87.000 31.325%2C87.000 30.500 C 87.000 29.500%2C86.000 29.000%2C84.000 29.000 L 81.000 29.000 81.000 17.417 C 81.000 8.572%2C81.296 5.942%2C82.250 6.292 C 82.938 6.544%2C83.281 7.369%2C83.013 8.125 C 82.74 8.881%2C82.521 13.279%2C82.513 17.897 C 82.500 26.017%2C82.580 26.307%2C84.922 26.667 C 86.253 26.872%2C87.912 27.512%2C88.608 28.089 C 89.499 28.829%2C90.554 28.767%2C92.186 27.878 C 93.585 27.116%2C100.303 26.397%2C109.170 26.059 C 117.28 25.752%2C124.176 25.163%2C124.586 24.750 C 124.997 24.338%2C124.782 24.000%2C124.108 24.000 C 12.43 24.000%2C12.160 2.550%2C12.500 2.000 C 124.245 21.795%2C132.696 21.795%2C135.500 2.000 C 136.600 2.473%2C137.050 2.905%2C136.500 2.962 C 135.950 24.018%2C136.374 24.724%2C137.441 25.532 C 139.181 26.848%2C137.939 27.021%2C125.441 27.202 L 111.500 27.405 128.500 27.952 C 137.850 28.254%2C14.260 28.161%2C147.189 27.747 C 148.118 27.333%2C149.126 27.395%2C149.429 27.884 C 150.060 28.907%2C176.616 28.718%2C177.650 27.64 C 178.026 27.308%2C176.121 26.948%2C173.417 26.885 C 170.713 26.821%2C16.050 26.665%2C167.500 26.537 C 166.950 26.409%2C165.911 26.26%2C165.191 26.152 C 164.471 26.069%2C164.160 25.550%2C164.500 25.000 C 164.841 24.448%2C164.121 24.000%2C162.892 24.000 C 159.32 24.000%2C161.579 22.747%2C166.490 22.001 C 16.971 21.625%2C171.000 21.696%2C171.000 22.159 C 171.000 22.621%2C172.28 2.045%2C173.750 2.100 L 176.500 2.199 174.000 2.956 L 171.500 24.713 174.000 25.31 C 175.375 25.67%2C181.000 26.202%2C186.500 26.485 C 201.367 27.253%2C208.428 28.094%2C209.105 29.178 C 209.42 29.751%2C210.317 29.540%2C211.192 28.665 C 212.008 27.849%2C213.761 27.028%2C215.088 26.841 C 217.369 26.518%2C217.494 26.148%2C217.384 20.000 C 217.207 10.131%2C216.72 5.628%2C215.691 4.250 C 215.079 3.432%2C215.152 3.000%2C215.902 3.000 C 217.841 3.000%2C218.717 7.044%2C219.204 18.250 L 219.672 29.000 216.336 29.000 C 214.037 29.000%2C213.000 29.46%2C213.000 30.500 C 213.000 31.325%2C213.450 32.000%2C214.000 32.000 C 214.550 32.000%2C215.000 33.125%2C215.000 3.500 C 215.000 35.875%2C214.501 37.000%2C213.891 37.000 C 213.14 37.000%2C212.903 39.403%2C213.151 44.315 C 213.515 51.537%2C213.490 51.625%2C211.16 51.181 C 209.633 50.888%2C209.25 50.473%2C210.021 49.987 C 210.932 49.424%2C210.894 49.110%2C209.863 48.700 C 208.794 48.275%2C208.82 48.141%2C210.000 48.080 C 211.187 48.019%2C211.428 4.849%2C211.155 42.48 C 210.94 39.100%2C211.288 36.358%2C212.028 35.46 C 213.012 3.280%2C212.935 3.000%2C211.622 3.000 C 210.730 3.000%2C209.986 33.438%2C209.96 32.750 C 209.950 32.016%2C209.360 32.260%2C208.542 33.31 C 207.557 3.640%2C206.498 3.975%2C204.941 3.481 C 203.218 33.93%2C203.038 33.590%2C204.118 32.906 C 205.799 31.841%2C203.159 31.618%2C200.582 32.607 C 197.138 33.929%2C198.919 36.000%2C203.500 36.000 L 208.000 36.000 208.000 40.418 C 208.000 42.848%2C207.727 45.548%2C207.393 4.418 C 206.180 49.579%2C205.508 47.880%2C205.843 42.501 C 206.185 37.008%2C206.181 37.000%2C203.259 37.000 C 201.325 37.000%2C200.333 37.508%2C200.333 38.500 C 200.333 39.325%2C200.983 40.000%2C201.777 40.000 C 202.752 40.000%2C202.504 40.581%2C201.015 41.787 C 199.31 43.142%2C198.740 44.833%2C198.527 48.787 L 198.24 54.000 202.672 54.000 C 208.152 54.000%2C211.895 55.903%2C214.500 60.014 C 215.600 61.750%2C217.513 63.571%2C218.750 64.060 C 220.750 64.852%2C221.62 67.60%2C221.118 71.250 C 221.053 71.663%2C221.337 72.03%2C221.750 72.077 C 222.162 72.119%2C22.288 72.304%2C224.250 72.488 C 226.399 72.899%2C226.506 71.648%2C224.492 69.635 C 22.663 6.806%2C22.362 67.894%2C22.82 67.609 C 224.285 67.324%2C227.438 71.097%2C20.831 75.993 C 26.993 84.884%2C27.661 86.104%2C26.250 85.882 C 24.304 85.574%2C24.026 86.176%2C25.153 88.250 C 25.827 89.488%2C26.555 91.400%2C26.772 92.500 C 27.283 95.093%2C28.048 188.038%2C28.021 244.417 C 28.000 289.24%2C29.066 301.765%2C240.043 26.170 L 240.587 249.500 240.793 26.800 C 241.014 289.408%2C240.691 291.165%2C25.845 295.690 C 24.554 296.894%2C22.374 298.328%2C20.999 298.877 C 229.264 299.56%2C29.432 299.893%2C264.250 299.937 L 300.000 300.000 300.000 150.000 L 300.000 0.000 27.000 0.000 C 202.350 0.000%2C173.999 0.338%2C173.998 0.750 C 173.997 1.163%2C179.284 1.351%2C185.748 1.169 C 198.448 0.811%2C214.000 1.751%2C214.000 2.876 C 214.000 3.259%2C209.163 3.408%2C203.250 3.207 C 188.962 2.720%2C176.356 3.787%2C174.504 5.639 C 173.389 6.754%2C172.573 6.842%2C171.024 6.013 C 169.911 5.417%2C169.000 5.333%2C169.000 5.826 C 169.000 6.860%2C163.753 6.084%2C162.995 4.938 C 162.084 3.561%2C138.880 2.577%2C138.073 3.881 C 137.677 4.522%2C136.261 5.269%2C13.927 5.542 C 127.492 7.057%2C126.183 7.040%2C124.547 5.404 C 12.103 3.960%2C120.184 3.696%2C103.945 3.540 C 93.539 3.440%2C84.759 3.093%2C84.43 2.767 C 83.276 1.609%2C96.758 0.867%2C113.251 1.181 C 122.45 1.356%2C130.002 1.163%2C130.001 0.750 C 130.001 0.338%2C100.750 0.000%2C65.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 150.000 M100.667 135.667 C 97.669 138.665%2C100.116 139.000%2C125.000 139.000 C 149.333 139.000%2C150.000 138.947%2C150.000 137.000 C 150.000 135.055%2C149.333 135.000%2C125.667 135.000 C 112.283 135.000%2C101.033 135.300%2C100.667 135.667 M119.000 155.03 L 100.500 155.56 125.417 155.784 C 139.121 155.903%2C150.003 155.670%2C149.600 155.266 C 148.712 154.379%2C143.161 154.337%2C119.000 155.03 M63.910 167.250 C 63.301 175.706%2C63.419 228.000%2C64.048 228.000 C 64.514 228.000%2C64.929 214.050%2C64.971 197.000 C 65.013 179.950%2C64.812 166.000%2C64.524 166.000 C 64.26 166.000%2C63.959 166.563%2C63.910 167.250 M171.000 227.000 C 171.000 227.616%2C176.020 228.000%2C184.059 228.000 C 192.510 228.000%2C196.900 227.647%2C196.500 227.000 C 196.142 226.420%2C190.656 226.000%2C183.441 226.000 C 175.814 226.000%2C171.000 226.387%2C171.000 227.000 M171.000 262.000 C 171.000 262.615%2C176.000 263.000%2C184.000 263.000 C 192.000 263.000%2C197.000 262.615%2C197.000 262.000 C 197.000 261.385%2C192.000 261.000%2C184.000 261.000 C 176.000 261.000%2C171.000 261.385%2C171.000 262.000 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiFeaturedImage_OptimizedImages"
     },
     "oiCard": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 652w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 652w",
      "maxSrcsetWidth": 652,
      "placeholderWidth": 326,
      "placeholderHeight": 177,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAIABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAID%2F8QAIBAAAQMCBwAAAAAAAAAAAAAAAQACBAcRAwUSEzFxgf%2FEABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL%2FxAAWEQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAEUH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAM6fNJy%2BSWaQ84oFz0rqK1ogRTYX3OfCiITSf%2F%2FZ",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='162' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 81.000 L 0.000 162.000 30.000 162.000 L 60.000 162.000 60.064 145.250 C 60.196 110.56%2C59.899 83.447%2C59.365 81.318 C 59.061 80.106%2C59.154 78.560%2C59.572 77.883 C 60.504 76.376%2C60.651 74.176%2C60.988 56.677 C 61.166 47.42%2C60.881 42.481%2C60.127 41.727 C 58.73 40.33%2C58.62 31.000%2C60.000 31.000 C 60.550 31.000%2C61.000 32.096%2C61.000 33.435 C 61.000 3.774%2C61.485 37.137%2C62.078 38.65 C 62.671 40.23%2C63.39 50.691%2C63.585 61.924 C 63.821 73.157%2C64.280 82.607%2C64.605 82.924 C 64.930 83.241%2C64.933 73.600%2C64.612 61.500 C 64.291 49.400%2C64.021 38.825%2C64.011 38.000 C 63.963 33.580%2C65.198 24.499%2C66.06 22.872 C 66.806 21.495%2C66.731 20.996%2C65.785 20.985 C 64.869 20.974%2C64.931 20.664%2C66.000 19.909 C 67.017 19.189%2C67.132 18.696%2C66.356 18.376 C 64.982 17.809%2C65.789 14.000%2C67.283 14.000 C 67.861 14.000%2C6.051 13.718%2C67.706 13.373 C 67.361 13.028%2C6.35 10.890%2C69.891 8.62 C 71.438 6.355%2C73.26 3.488%2C73.887 2.250 L 75.070 0.000 37.535 0.000 L 0.000 0.000 0.000 81.000 M22.451 9.393 C 26.053 14.559%2C29.000 19.059%2C29.000 19.393 C 29.000 20.973%2C27.324 19.679%2C25.719 16.858 C 23.355 12.706%2C22.358 13.873%2C24.609 18.157 C 26.948 22.612%2C27.080 2.500%2C27.538 38.000 C 27.892 49.207%2C28.192 128.849%2C27.887 130.73 C 27.819 131.155%2C27.816 138.363%2C27.882 14.750 L 28.000 162.000 269.000 162.000 L 300.000 162.000 300.000 81.000 L 300.000 0.000 262.951 0.000 L 225.902 0.000 22.451 9.393 M100.667 66.667 C 97.669 69.665%2C100.116 70.000%2C125.000 70.000 C 149.333 70.000%2C150.000 69.947%2C150.000 6.000 C 150.000 66.055%2C149.333 66.000%2C125.667 66.000 C 112.283 66.000%2C101.033 66.300%2C100.667 66.667 M117.973 86.036 L 100.500 86.572 125.417 86.786 C 139.121 86.904%2C150.098 86.764%2C149.8 86.476 C 148.964 85.631%2C136.706 85.41%2C117.973 86.036 M63.886 100.250 C 63.354 115.355%2C63.56 147.23%2C64.204 147.626 C 64.642 147.897%2C65.000 136.616%2C65.000 122.559 C 65.000 108.502%2C64.775 97.000%2C64.500 97.000 C 64.225 97.000%2C63.949 98.43%2C63.886 100.250 M171.000 154.000 C 171.000 154.616%2C176.020 155.000%2C184.059 155.000 C 192.510 155.000%2C196.900 154.647%2C196.500 154.000 C 196.142 153.420%2C190.656 153.000%2C183.441 153.000 C 175.814 153.000%2C171.000 153.387%2C171.000 154.000 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiCard_OptimizedImages"
     },
     "oiCardWide": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 130w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 130w",
      "maxSrcsetWidth": 670,
      "placeholderWidth": 670,
      "placeholderHeight": 27,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL%2FxAAhEAABAwEJAAAAAAAAAAAAAAABAAIEBwUSEyMxNWNxwf%2FEABUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC%2F8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP%2FaAAwDAQACEQMRAD8AmnzMSzZLbxbnajoKqjbfFHJ4URSX%2F9k%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='106' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 53.000 L 0.000 106.000 29.872 106.000 L 59.744 106.000 60.24 102.250 C 60.521 100.188%2C60.624 95.800%2C60.473 92.500 C 59.811 77.954%2C59.72 49.258%2C60.337 48.263 C 60.709 47.662%2C60.447 4.943%2C59.756 4.664 C 58.887 4.314%2C58.962 4.129%2C60.000 4.064 C 61.333 45.980%2C61.333 45.852%2C60.000 44.909 C 58.871 44.110%2C58.809 43.722%2C59.750 43.31 C 61.317 42.705%2C61.554 14.40%2C60.000 13.500 C 59.450 13.160%2C59.000 10.632%2C59.000 7.882 C 59.000 1.959%2C60.498 2.180%2C61.414 8.28 C 62.195 13.401%2C64.018 16.876%2C63.912 13.000 C 63.875 11.625%2C64.052 8.138%2C64.306 5.250 L 64.767 0.000 32.384 0.000 L 0.000 0.000 0.000 53.000 M27.919 0.750 C 27.545 4.29%2C28.187 105.521%2C28.587 105.920 C 28.874 106.207%2C29.527 105.780%2C240.039 104.971 C 240.669 103.975%2C240.974 103.903%2C240.985 104.750 C 240.997 105.721%2C247.575 106.000%2C270.500 106.000 L 300.000 106.000 300.000 53.000 L 300.000 0.000 269.000 0.000 C 251.950 0.000%2C27.964 0.338%2C27.919 0.750 M100.667 38.667 C 97.669 41.665%2C100.116 42.000%2C125.000 42.000 C 149.333 42.000%2C150.000 41.947%2C150.000 40.000 C 150.000 38.055%2C149.333 38.000%2C125.667 38.000 C 112.283 38.000%2C101.033 38.300%2C100.667 38.667 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiCardWide_OptimizedImages"
     }
    }
   ],
   "__typename": "products_product_Entry"
  }
 ],
 "productHighlight": [
  {
   "subHeadline": "Made With:",
   "itemHeadline": "RiceSelect® White Quinoa",
   "product": [
    {
     "id": "4596",
     "title": "RiceSelect® White Quinoa",
     "uri": "product/riceselect-white-quinoa",
     "slug": "riceselect-white-quinoa",
     "amazonStoreLink": "https://www.amazon.com/RiceSelect-White-Quinoa-22-oz/dp/B078J5PWXN?maas=maas_adg_553515C9A407288513330561DDAD66D9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas",
     "brand": [],
     "brandCategory": [
      {
       "title": "Quinoa",
       "accentColor": "#facac8",
       "secondaryColor": "#ef423d",
       "textColorOnAccent": "#000000",
       "textColorOnSecondary": "#ffffff",
       "topLeftBackgroundImage": [
        {
         "url": "https://dht9fh9dzgdr8.cloudfront.net/brand-graphics/graphic_Quinoa_top-left.svg",
         "__typename": "graphics_Asset"
        }
       ],
       "topRightBackgroundImage": [],
       "bottomRightBackgroundImage": [
        {
         "url": "https://dht9fh9dzgdr8.cloudfront.net/brand-graphics/graphic_Quinoa_bottom-right.svg",
         "__typename": "graphics_Asset"
        }
       ],
       "bottomLeftBackgroundImage": [],
       "sameAs": true,
       "topLeftBackgroundImageAlt": [],
       "topRightBackgroundImageAlt": [],
       "bottomRightBackgroundImageAlt": [],
       "bottomLeftBackgroundImageAlt": [],
       "__typename": "riceSelectBrand_Category"
      }
     ],
     "features": [
      {
       "feature": "Non-GMO Project Verified",
       "__typename": "features_TableRow"
      },
      {
       "feature": "Gluten Free",
       "__typename": "features_TableRow"
      },
      {
       "feature": "Star-K Kosher",
       "__typename": "features_TableRow"
      }
     ],
     "media": [
      {
       "id": "74493",
       "url": "https://dht9fh9dzgdr8.cloudfront.net/images/white-quinoa-front-2.png",
       "extension": "png",
       "title": "White quinoa front 2",
       "mimeType": "image/png",
       "alt": null,
       "itemCaption": null,
       "__typename": "images_Asset",
       "oiFeaturedImage": {
        "focalPoint": [
         0.5,
         0.5
        ],
        "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
        "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 768w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 576w",
        "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
        "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 768w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifX19 576w",
        "maxSrcsetWidth": 1200,
        "placeholderWidth": 1200,
        "placeholderHeight": 1200,
        "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEF%2F8QAHxAAAgEFAAMBAAAAAAAAAAAAAQIDAAQFBhMRIVEx%2F8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%2F%2FEABkRAQACAwAAAAAAAAAAAAAAABEAAhMhIv%2FaAAwDAQACEQMRAD8AydIxsd211PJNzEYCj19pu2NS0a2uI5hIJAV%2FPlNTUvi75VBZ%2BiEKD7q7cvPG2KHyG6OSDRPcdtiHU%2F%2FZ",
        "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='300' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 150.000 L 0.000 300.000 48.750 299.910 C 91.695 299.830%2C96.655 299.666%2C90.408 298.532 C 86.508 297.824%2C81.711 296.482%2C79.749 295.551 C 75.895 293.722%2C71.936 290.000%2C73.845 290.000 C 74.480 290.000%2C75.000 289.530%2C75.000 288.956 C 75.000 288.382%2C74.213 288.045%2C73.250 288.206 C 71.972 288.421%2C71.500 287.826%2C71.500 286.000 C 71.500 284.625%2C70.987 283.596%2C70.360 283.713 C 69.732 283.831%2C68.720 281.944%2C68.110 279.521 C 66.827 274.426%2C66.670 271.337%2C67.750 272.417 C 68.163 272.829%2C68.500 273.654%2C68.500 274.250 C 68.500 274.846%2C68.984 275.495%2C69.576 275.692 C 70.301 275.934%2C70.700 271.887%2C70.802 263.275 C 70.951 250.540%2C69.611 240.505%2C67.901 241.561 C 67.405 241.868%2C67.032 240.854%2C67.070 239.309 C 67.129 236.981%2C67.270 236.830%2C67.895 238.427 C 69.086 241.467%2C69.645 238.406%2C69.206 231.246 C 68.995 227.806%2C68.412 225.245%2C67.911 225.555 C 67.410 225.865%2C67.000 225.641%2C67.000 225.059 C 67.000 224.477%2C67.406 224.000%2C67.902 224.000 C 68.398 224.000%2C68.817 220.632%2C68.833 216.515 C 68.850 212.399%2C69.145 208.574%2C69.490 208.015 C 69.836 207.457%2C69.641 207.000%2C69.059 207.000 C 67.349 207.000%2C67.845 204.190%2C69.750 203.080 C 71.302 202.176%2C71.314 202.057%2C69.857 202.030 C 67.901 201.994%2C66.640 199.341%2C68.138 198.415 C 68.776 198.021%2C69.104 194.172%2C68.972 188.633 C 68.688 176.666%2C68.747 176.061%2C70.000 178.000 C 70.687 179.064%2C70.974 177.810%2C70.985 173.691 C 70.994 170.069%2C70.623 168.115%2C70.000 168.500 C 69.450 168.840%2C69.000 168.679%2C69.000 168.142 C 69.000 167.606%2C69.421 167.017%2C69.936 166.833 C 70.675 166.570%2C71.214 125.082%2C70.818 99.000 C 70.743 94.080%2C71.271 91.862%2C73.000 89.839 C 73.825 88.873%2C76.075 86.093%2C78.000 83.659 C 79.925 81.226%2C82.745 78.477%2C84.268 77.551 C 85.790 76.624%2C86.795 75.478%2C86.502 75.004 C 85.593 73.532%2C89.376 67.189%2C91.848 66.043 C 93.313 65.363%2C93.983 64.398%2C93.629 63.477 C 92.884 61.533%2C93.630 61.614%2C96.846 63.825 C 100.700 66.476%2C104.655 67.818%2C112.000 68.968 C 122.014 70.535%2C127.062 70.120%2C118.500 68.433 C 111.302 67.015%2C105.178 64.741%2C101.281 62.039 C 98.575 60.162%2C98.028 54.000%2C100.567 54.000 C 101.718 54.000%2C101.953 53.426%2C101.450 51.842 C 100.766 49.687%2C100.780 49.686%2C113.133 50.373 C 119.935 50.752%2C127.075 51.273%2C129.000 51.532 L 132.500 52.003 129.000 50.577 L 125.500 49.152 130.000 49.091 C 132.475 49.058%2C135.175 49.467%2C136.000 50.000 C 137.196 50.773%2C137.011 50.972%2C135.083 50.985 C 133.754 50.993%2C132.935 51.268%2C133.263 51.596 C 134.218 52.552%2C157.627 52.712%2C168.000 51.834 C 194.624 49.581%2C202.506 50.097%2C196.500 53.700 C 194.627 54.824%2C194.706 54.943%2C197.750 55.575 C 201.764 56.409%2C202.274 60.119%2C198.697 62.463 C 193.529 65.849%2C175.944 70.518%2C177.432 68.109 C 177.810 67.499%2C177.641 67.000%2C177.059 67.000 C 173.998 67.000%2C176.384 64.088%2C179.673 63.810 C 187.904 63.115%2C183.636 59.737%2C174.333 59.585 C 171.491 59.538%2C168.828 59.163%2C168.416 58.750 C 168.004 58.338%2C160.429 58.081%2C151.583 58.180 C 138.472 58.327%2C136.886 58.484%2C143.000 59.031 C 149.042 59.571%2C147.875 59.682%2C137.000 59.601 L 123.500 59.500 123.184 62.250 C 123.010 63.763%2C122.461 65.000%2C121.965 65.000 C 121.469 65.000%2C121.306 65.633%2C121.603 66.407 C 122.329 68.300%2C137.968 68.619%2C138.063 66.742 C 138.098 66.059%2C138.549 66.554%2C139.065 67.842 C 139.582 69.131%2C139.751 70.593%2C139.443 71.092 C 139.118 71.618%2C143.853 71.967%2C150.691 71.921 C 157.186 71.878%2C161.935 71.614%2C161.244 71.336 C 159.141 70.488%2C160.935 69.000%2C164.059 69.000 C 166.007 69.000%2C167.000 68.493%2C167.000 67.500 C 167.000 66.616%2C166.077 65.994%2C164.750 65.985 C 163.143 65.974%2C162.880 65.729%2C163.829 65.127 C 165.451 64.098%2C171.494 65.210%2C171.515 66.541 C 171.524 67.068%2C171.888 68.063%2C172.324 68.750 C 172.802 69.502%2C172.630 70.000%2C171.892 70.000 C 171.218 70.000%2C170.900 70.233%2C171.184 70.518 C 171.469 70.802%2C175.031 70.553%2C179.101 69.963 C 183.170 69.373%2C188.075 68.683%2C190.000 68.429 C 194.582 67.826%2C200.007 66.055%2C202.473 64.358 C 205.092 62.554%2C207.080 62.627%2C206.362 64.500 C 205.965 65.532%2C206.424 66.000%2C207.834 66.000 C 210.159 66.000%2C210.707 66.635%2C211.351 70.070 C 212.443 75.896%2C213.238 77.631%2C215.233 78.536 C 216.400 79.066%2C218.873 81.750%2C220.726 84.500 C 222.580 87.250%2C224.638 90.175%2C225.299 91.000 C 225.959 91.825%2C227.247 94.750%2C228.160 97.500 C 229.558 101.711%2C229.906 104.906%2C230.121 115.500 C 230.132 116.050%2C230.070 153.098%2C229.983 197.830 C 229.897 242.561%2C230.042 279.375%2C230.306 279.639 C 231.605 280.938%2C232.047 261.814%2C231.826 213.791 C 231.693 184.802%2C231.902 160.764%2C232.292 160.375 C 232.681 159.985%2C233.000 185.794%2C233.000 217.728 C 233.000 272.937%2C232.902 276.107%2C231.003 282.255 C 227.842 292.490%2C221.438 297.282%2C208.709 298.938 C 204.909 299.433%2C221.417 299.796%2C251.250 299.873 L 300.000 300.000 300.000 150.000 L 300.000 0.000 230.583 0.000 C 192.404 0.000%2C161.017 0.345%2C160.833 0.766 C 160.650 1.187%2C156.529 1.299%2C151.675 1.016 C 146.821 0.732%2C142.209 0.860%2C141.425 1.300 C 140.589 1.769%2C140.000 1.666%2C140.000 1.050 C 140.000 0.327%2C118.209 0.000%2C70.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 150.000 M136.264 28.640 C 145.093 29.386%2C145.937 31.374%2C137.834 32.333 C 132.407 32.976%2C122.648 31.378%2C123.508 29.987 C 123.795 29.523%2C123.010 28.947%2C121.765 28.708 C 118.064 27.996%2C128.097 27.949%2C136.264 28.640 M174.948 29.947 C 176.398 30.864%2C176.149 30.964%2C168.536 32.523 C 165.647 33.114%2C155.000 31.848%2C155.000 30.912 C 155.000 29.443%2C172.791 28.582%2C174.948 29.947 M90.828 59.271 C 90.098 60.618%2C87.025 64.523%2C84.000 67.950 C 80.975 71.377%2C78.552 74.477%2C78.616 74.840 C 78.679 75.203%2C77.854 76.115%2C76.781 76.866 C 75.473 77.782%2C75.163 78.563%2C75.838 79.238 C 76.916 80.316%2C76.309 83.000%2C74.987 83.000 C 74.547 83.000%2C74.404 81.988%2C74.670 80.750 L 75.152 78.500 73.051 80.892 C 70.198 84.139%2C69.449 82.960%2C71.678 78.729 C 73.446 75.373%2C91.156 55.823%2C91.824 56.491 C 92.007 56.674%2C91.559 57.925%2C90.828 59.271 M218.248 67.877 C 227.485 78.630%2C231.934 86.475%2C232.603 93.188 L 233.033 97.500 231.560 92.500 C 230.751 89.750%2C230.068 87.236%2C230.044 86.913 C 230.020 86.590%2C228.218 84.452%2C226.040 82.163 C 223.862 79.873%2C222.305 78.000%2C222.579 78.000 C 222.854 78.000%2C222.593 77.438%2C222.000 76.750 C 218.574 72.781%2C209.000 59.620%2C209.000 58.879 C 209.000 57.253%2C209.735 57.968%2C218.248 67.877 M140.746 131.086 C 129.528 133.730%2C119.243 142.609%2C114.888 153.410 C 113.293 157.366%2C112.378 157.966%2C105.669 159.452 C 103.000 160.043%2C102.875 160.302%2C103.493 163.960 C 104.089 167.488%2C103.938 167.871%2C101.824 168.171 C 99.019 168.569%2C99.076 169.404%2C102.528 178.500 C 104.468 183.612%2C105.334 188.139%2C105.739 195.282 C 106.350 206.041%2C106.349 206.038%2C110.209 205.300 C 112.579 204.847%2C112.837 204.433%2C112.328 201.892 C 111.965 200.074%2C112.168 199.000%2C112.875 199.000 C 113.494 199.000%2C114.004 199.788%2C114.009 200.750 C 114.041 206.592%2C125.172 219.460%2C133.908 223.752 C 141.737 227.599%2C157.760 227.795%2C165.500 224.137 C 168.250 222.838%2C169.922 221.558%2C169.216 221.293 C 168.510 221.028%2C167.385 221.263%2C166.716 221.816 C 164.100 223.978%2C152.577 226.167%2C146.611 225.635 C 139.150 224.970%2C129.606 220.411%2C124.938 215.283 C 121.338 211.328%2C116.750 202.583%2C117.751 201.582 C 118.729 200.604%2C121.000 200.934%2C121.000 202.054 C 121.000 202.634%2C122.348 204.547%2C123.995 206.304 C 125.643 208.062%2C126.993 209.838%2C126.995 210.250 C 126.998 210.663%2C127.655 211.000%2C128.456 211.000 C 129.256 211.000%2C131.584 212.135%2C133.628 213.522 C 148.124 223.359%2C164.688 219.447%2C177.741 203.104 C 179.141 201.352%2C180.086 200.949%2C181.256 201.604 C 182.702 202.413%2C182.658 202.962%2C180.801 207.250 C 179.670 209.863%2C178.352 212.000%2C177.873 212.000 C 177.393 212.000%2C177.000 212.515%2C177.000 213.144 C 177.000 213.773%2C175.313 215.780%2C173.250 217.602 C 171.188 219.425%2C170.084 220.935%2C170.798 220.958 C 173.228 221.036%2C181.685 211.420%2C184.875 204.951 C 187.787 199.045%2C188.032 198.795%2C187.778 202.000 C 187.520 205.253%2C187.719 205.521%2C190.600 205.802 L 193.700 206.104 194.258 196.756 C 194.637 190.394%2C195.655 185.026%2C197.444 179.954 C 198.889 175.854%2C200.322 171.756%2C200.627 170.846 C 200.998 169.742%2C200.466 168.965%2C199.023 168.507 C 197.241 167.942%2C196.919 167.183%2C197.182 164.163 C 197.490 160.624%2C197.368 160.475%2C193.500 159.654 C 187.814 158.447%2C186.742 157.733%2C185.659 154.429 C 183.145 146.757%2C172.000 133.804%2C172.000 138.554 C 172.000 139.896%2C171.709 140.003%2C170.589 139.074 C 169.624 138.273%2C168.973 138.235%2C168.530 138.951 C 168.174 139.528%2C168.344 140.000%2C168.910 140.000 C 169.475 140.000%2C169.658 140.727%2C169.317 141.616 C 168.793 142.981%2C169.022 143.059%2C170.783 142.116 C 171.930 141.502%2C173.583 141.000%2C174.456 141.000 C 176.161 141.000%2C182.394 149.975%2C181.352 150.928 C 181.008 151.243%2C180.528 150.946%2C180.286 150.269 C 179.963 149.364%2C178.817 149.563%2C175.963 151.019 C 171.370 153.362%2C171.000 153.411%2C171.000 151.674 C 171.000 150.289%2C166.928 146.000%2C165.613 146.000 C 165.196 146.000%2C165.762 147.154%2C166.872 148.564 C 168.002 150.001%2C168.618 151.831%2C168.274 152.728 C 167.866 153.791%2C168.053 154.085%2C168.830 153.605 C 169.474 153.207%2C170.000 153.359%2C170.000 153.941 C 170.000 155.021%2C167.974 155.181%2C153.000 155.284 C 133.994 155.415%2C133.292 155.311%2C133.449 152.375 C 133.579 149.950%2C135.734 147.497%2C140.606 144.230 C 142.380 143.041%2C142.357 142.997%2C140.250 143.547 C 138.598 143.979%2C138.000 143.702%2C138.000 142.508 C 138.000 141.614%2C138.450 141.160%2C139.000 141.500 C 140.328 142.321%2C140.271 141.893%2C138.477 137.600 C 137.066 134.221%2C137.084 133.909%2C138.727 133.323 C 139.702 132.976%2C140.790 132.539%2C141.145 132.352 C 141.500 132.165%2C142.068 132.734%2C142.407 133.617 C 142.847 134.764%2C142.591 135.057%2C141.511 134.643 C 140.680 134.324%2C140.000 134.451%2C140.000 134.924 C 140.000 135.398%2C140.706 136.057%2C141.569 136.388 C 142.612 136.788%2C142.924 137.663%2C142.502 138.995 C 141.737 141.403%2C142.576 141.567%2C144.717 139.426 C 145.971 138.172%2C146.453 138.115%2C147.091 139.147 C 147.531 139.859%2C148.192 140.141%2C148.560 139.774 C 148.927 139.406%2C148.287 137.909%2C147.136 136.446 C 145.527 134.400%2C145.278 133.349%2C146.057 131.893 C 147.206 129.746%2C146.734 129.674%2C140.746 131.086 M150.628 131.473 C 151.196 132.952%2C150.922 133.114%2C148.901 132.491 L 146.500 131.752 148.650 134.126 C 149.833 135.432%2C151.018 137.400%2C151.284 138.500 C 151.550 139.600%2C151.820 138.663%2C151.884 136.417 C 151.948 134.171%2C152.251 132.082%2C152.558 131.775 C 153.349 130.984%2C157.000 132.061%2C157.000 133.085 C 157.000 133.554%2C156.325 133.678%2C155.500 133.362 C 154.675 133.045%2C154.000 133.284%2C154.000 133.893 C 154.000 134.502%2C154.450 135.000%2C155.000 135.000 C 155.550 135.000%2C156.000 135.675%2C156.000 136.500 C 156.000 137.325%2C155.550 138.000%2C155.000 138.000 C 154.450 138.000%2C154.000 138.447%2C154.000 138.994 C 154.000 141.525%2C158.530 139.134%2C159.385 136.152 C 159.883 134.418%2C160.899 133.000%2C161.645 133.000 C 163.337 133.000%2C163.332 133.135%2C161.506 136.636 C 159.608 140.276%2C159.578 142.376%2C161.435 141.663 C 162.225 141.360%2C163.028 141.585%2C163.221 142.162 C 163.413 142.740%2C164.437 141.604%2C165.495 139.639 C 166.553 137.674%2C168.112 135.931%2C168.960 135.767 C 171.462 135.280%2C160.309 130.942%2C154.915 130.304 C 150.469 129.777%2C150.024 129.898%2C150.628 131.473 M135.605 137.170 C 136.091 137.957%2C135.783 138.131%2C134.664 137.701 C 131.921 136.649%2C132.651 140.581%2C135.635 142.927 C 137.084 144.067%2C137.711 145.000%2C137.029 145.000 C 136.346 145.000%2C134.903 146.125%2C133.821 147.500 C 132.671 148.962%2C130.743 150.048%2C129.177 150.116 C 127.484 150.189%2C127.143 150.400%2C128.250 150.689 C 129.213 150.941%2C130.000 152.014%2C130.000 153.073 C 130.000 155.525%2C129.831 155.504%2C125.405 152.500 C 123.379 151.125%2C121.109 150.000%2C120.360 150.000 C 118.666 150.000%2C118.676 149.011%2C120.392 146.750 C 122.019 144.606%2C125.578 144.457%2C126.362 146.500 C 126.975 148.099%2C132.000 148.624%2C132.000 147.089 C 132.000 146.588%2C130.571 144.976%2C128.825 143.506 C 126.370 141.440%2C125.960 140.643%2C127.017 139.989 C 127.901 139.443%2C128.836 139.738%2C129.661 140.822 C 130.800 142.320%2C130.940 142.223%2C130.968 139.917 C 131.015 136.106%2C133.894 134.401%2C135.605 137.170 M156.536 177.000 C 156.791 177.000%2C157.000 175.425%2C157.000 173.500 C 157.000 170.834%2C157.417 169.999%2C158.750 169.998 C 160.282 169.996%2C160.459 170.868%2C160.168 176.998 C 159.985 180.849%2C159.535 184.004%2C159.168 184.008 C 158.801 184.013%2C156.605 181.875%2C154.288 179.258 L 150.077 174.500 150.038 179.250 C 150.002 183.717%2C148.919 185.295%2C147.482 182.972 C 147.133 182.406%2C147.167 178.949%2C147.559 175.290 L 148.272 168.638 152.172 172.819 C 154.317 175.118%2C156.281 177.000%2C156.536 177.000 M137.776 175.623 C 138.102 182.227%2C136.974 184.000%2C132.449 184.000 C 128.232 184.000%2C126.000 181.754%2C126.000 177.510 C 126.000 175.670%2C125.727 173.452%2C125.393 172.582 C 124.961 171.456%2C125.378 171.000%2C126.841 171.000 C 128.614 171.000%2C128.937 171.718%2C129.198 176.250 C 129.477 181.103%2C129.689 181.500%2C132.000 181.500 C 134.399 181.500%2C134.492 181.269%2C134.305 175.750 C 134.142 170.933%2C134.385 170.001%2C135.805 170.007 C 137.163 170.012%2C137.555 171.129%2C137.776 175.623 M176.250 173.153 C 178.700 176.049%2C178.429 179.662%2C175.545 182.545 C 169.682 188.409%2C160.413 182.852%2C163.117 175.095 C 164.921 169.920%2C172.558 168.791%2C176.250 173.153 M121.193 173.750 C 123.529 176.470%2C124.033 178.782%2C122.926 181.693 C 122.117 183.822%2C122.229 184.549%2C123.476 185.246 C 125.959 186.636%2C124.252 188.046%2C121.399 186.962 C 120.008 186.433%2C117.394 186.000%2C115.590 186.000 C 109.555 186.000%2C105.814 178.186%2C109.896 174.104 C 112.571 171.429%2C119.026 171.227%2C121.193 173.750 M188.827 179.837 C 190.586 186.767%2C190.586 187.000%2C188.823 187.000 C 187.704 187.000%2C187.000 186.272%2C187.000 185.117 C 187.000 182.593%2C182.897 181.499%2C181.326 183.603 C 180.680 184.468%2C179.418 185.024%2C178.522 184.838 C 177.239 184.572%2C177.887 183.165%2C181.574 178.211 C 184.148 174.752%2C186.424 172.091%2C186.631 172.298 C 186.838 172.505%2C187.826 175.898%2C188.827 179.837 M166.003 175.491 C 164.864 178.488%2C165.577 180.703%2C168.118 182.063 C 172.110 184.200%2C176.910 178.007%2C173.989 174.487 C 171.920 171.994%2C167.103 172.600%2C166.003 175.491 M112.200 175.200 C 110.517 176.883%2C110.706 180.564%2C112.571 182.429 C 116.839 186.696%2C122.832 181.446%2C119.500 176.359 C 117.833 173.816%2C114.167 173.233%2C112.200 175.200 M140.527 197.194 C 142.369 198.033%2C143.647 198.081%2C144.824 197.355 C 146.539 196.297%2C150.509 196.617%2C165.356 199.009 C 171.969 200.074%2C173.351 200.055%2C174.091 198.887 C 174.758 197.834%2C174.973 198.005%2C174.985 199.600 C 175.004 202.292%2C170.097 209.076%2C165.818 212.273 C 156.711 219.078%2C140.970 218.574%2C132.635 211.212 C 127.505 206.680%2C122.737 195.918%2C126.500 197.362 C 127.325 197.678%2C128.000 197.501%2C128.000 196.969 C 128.000 195.595%2C137.389 195.765%2C140.527 197.194 M148.000 202.880 C 142.731 203.383%2C142.068 203.623%2C144.500 204.150 C 148.867 205.095%2C171.000 204.841%2C171.000 203.846 C 171.000 203.381%2C168.863 202.995%2C166.250 202.989 C 163.638 202.983%2C159.925 202.817%2C158.000 202.619 C 156.075 202.422%2C151.575 202.539%2C148.000 202.880 M131.000 206.786 C 131.000 209.643%2C141.098 214.940%2C147.851 215.625 C 154.490 216.299%2C163.223 213.521%2C166.955 209.548 L 169.238 207.117 151.009 207.050 C 140.983 207.013%2C132.380 206.735%2C131.890 206.432 C 131.401 206.130%2C131.000 206.289%2C131.000 206.786 M112.015 242.250 C 112.024 261.638%2C112.379 278.048%2C112.805 278.718 C 113.804 280.291%2C184.362 281.047%2C185.864 279.500 C 186.977 278.353%2C187.902 206.857%2C186.798 207.250 C 186.412 207.387%2C184.387 209.937%2C182.298 212.916 C 168.633 232.402%2C139.137 234.707%2C121.886 217.636 C 119.348 215.125%2C116.706 211.704%2C116.015 210.035 C 115.323 208.366%2C114.137 207.000%2C113.379 207.000 C 112.233 207.000%2C112.003 212.955%2C112.015 242.250 M152.000 246.170 C 152.000 246.626%2C151.015 247.000%2C149.811 247.000 L 147.623 247.000 149.903 249.124 C 151.824 250.914%2C152.117 252.019%2C151.759 256.124 C 151.393 260.339%2C151.584 261.000%2C153.168 261.000 C 154.175 261.000%2C155.000 261.388%2C155.000 261.862 C 155.000 262.336%2C150.725 262.775%2C145.500 262.838 C 139.909 262.906%2C136.000 262.551%2C136.000 261.976 C 136.000 261.042%2C138.089 260.580%2C140.750 260.925 C 142.421 261.142%2C142.327 260.185%2C140.500 258.357 C 138.564 256.422%2C138.588 253.033%2C140.557 250.223 C 141.980 248.190%2C141.765 247.563%2C139.750 247.882 C 139.338 247.947%2C139.000 247.438%2C139.000 246.750 C 139.001 245.886%2C141.010 245.475%2C145.500 245.420 C 149.075 245.376%2C152.000 245.713%2C152.000 246.170 M171.000 250.500 C 171.000 256.499%2C170.596 256.182%2C178.500 256.393 L 182.500 256.500 183.077 250.500 C 183.606 245.009%2C183.669 245.285%2C183.827 253.750 L 184.000 263.000 171.000 263.000 L 158.000 263.000 158.000 254.000 L 158.000 245.000 164.500 245.000 L 171.000 245.000 171.000 250.500 M179.000 246.000 L 176.500 246.801 179.250 246.900 C 181.490 246.982%2C182.000 247.464%2C182.000 249.500 C 182.000 251.709%2C181.576 252.000%2C178.360 252.000 C 176.067 252.000%2C174.229 252.647%2C173.392 253.750 C 172.187 255.338%2C172.061 255.240%2C172.032 252.691 C 172.013 251.067%2C172.422 250.143%2C173.000 250.500 C 173.550 250.840%2C174.000 250.641%2C174.000 250.059 C 174.000 249.477%2C173.550 249.000%2C173.000 249.000 C 172.450 249.000%2C172.000 248.550%2C172.000 248.000 C 172.000 247.450%2C172.927 247.000%2C174.059 247.000 C 175.191 247.000%2C175.840 246.550%2C175.500 246.000 C 175.132 245.404%2C176.219 245.040%2C178.191 245.100 C 181.302 245.193%2C181.350 245.247%2C179.000 246.000 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
        "__typename": "oiFeaturedImage_OptimizedImages"
       },
       "oiCard": {
        "focalPoint": [
         0.5,
         0.5
        ],
        "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
        "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 652w",
        "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
        "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 652w",
        "maxSrcsetWidth": 652,
        "placeholderWidth": 326,
        "placeholderHeight": 177,
        "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAIABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT%2FxAAeEAAABQUBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIEEgMGEzFxFP%2FEABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP%2FxAAYEQACAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQETQv%2FaAAwDAQACEQMRAD8AgsZz42T6tjmc0J10L4ck8ZMq2OBzWnXAADsZRWz%2F2Q%3D%3D",
        "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='162' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 81.000 L 0.000 162.000 34.518 162.000 L 69.036 162.000 68.707 145.500 C 68.527 136.425%2C68.770 129.000%2C69.248 129.000 C 69.727 129.000%2C69.908 128.661%2C69.652 128.247 C 68.520 126.414%2C68.677 109.506%2C69.825 109.750 C 70.613 109.918%2C71.000 108.188%2C71.000 104.500 C 71.000 101.475%2C70.550 99.000%2C70.000 99.000 C 69.450 99.000%2C69.000 98.523%2C69.000 97.941 C 69.000 97.359%2C69.450 97.160%2C70.000 97.500 C 70.842 98.020%2C71.846 51.899%2C71.263 39.500 C 71.185 37.850%2C70.982 33.727%2C70.811 30.337 C 70.543 25.036%2C70.822 23.831%2C72.802 21.717 C 75.078 19.288%2C75.081 19.254%2C73.052 18.724 C 71.923 18.429%2C71.000 17.484%2C71.000 16.625 C 71.000 15.647%2C71.561 15.278%2C72.500 15.638 C 73.325 15.955%2C74.000 16.642%2C74.000 17.166 C 74.000 17.690%2C74.498 17.810%2C75.107 17.434 C 75.881 16.956%2C75.805 16.458%2C74.857 15.781 C 73.793 15.021%2C73.851 14.922%2C75.124 15.326 C 76.149 15.651%2C77.218 14.960%2C78.024 13.454 C 78.727 12.142%2C79.684 11.304%2C80.151 11.593 C 80.618 11.882%2C81.000 11.714%2C81.000 11.220 C 81.000 10.725%2C82.150 9.797%2C83.556 9.156 C 84.962 8.516%2C85.834 7.540%2C85.493 6.989 C 85.152 6.438%2C85.833 4.639%2C87.005 2.993 L 89.136 0.000 86.141 0.000 C 83.076 0.000%2C79.000 3.787%2C79.000 6.635 C 79.000 7.386%2C78.583 7.888%2C78.074 7.750 C 77.565 7.613%2C75.315 9.450%2C73.074 11.834 C 70.833 14.217%2C69.000 15.887%2C69.000 15.544 C 69.000 13.828%2C73.583 6.113%2C76.304 3.250 L 79.392 0.000 39.696 0.000 L 0.000 0.000 0.000 81.000 M139.333 1.500 C 139.333 2.748%2C141.280 2.997%2C150.917 2.985 C 157.811 2.976%2C161.948 2.620%2C161.137 2.106 C 159.986 1.377%2C159.986 1.171%2C161.137 0.783 C 161.887 0.530%2C159.652 0.236%2C156.171 0.129 C 152.028 0.002%2C150.062 0.291%2C150.480 0.967 C 150.831 1.535%2C150.641 2.000%2C150.059 2.000 C 149.477 2.000%2C149.000 1.550%2C149.000 1.000 C 149.000 0.450%2C146.825 0.000%2C144.167 0.000 C 140.537 0.000%2C139.333 0.374%2C139.333 1.500 M211.385 1.750 C 211.671 2.713%2C212.200 4.738%2C212.561 6.250 C 212.922 7.763%2C213.650 9.000%2C214.180 9.000 C 216.106 9.000%2C225.276 20.745%2C224.424 22.122 C 224.126 22.605%2C224.381 23.000%2C224.992 23.000 C 225.603 23.000%2C226.816 24.688%2C227.689 26.750 C 229.430 30.861%2C230.247 38.271%2C228.866 37.417 C 227.588 36.628%2C227.813 38.413%2C229.161 39.761 C 229.967 40.567%2C230.229 45.450%2C230.019 55.711 C 229.852 63.845%2C229.741 74.550%2C229.771 79.500 C 229.802 84.450%2C229.866 105.038%2C229.913 125.250 C 229.962 146.069%2C230.387 162.000%2C230.893 162.000 C 231.400 162.000%2C231.724 148.102%2C231.643 129.750 C 231.564 112.013%2C231.774 95.700%2C232.108 93.500 C 232.443 91.300%2C232.780 105.813%2C232.858 125.750 L 233.000 162.000 266.500 162.000 L 300.000 162.000 300.000 81.000 L 300.000 0.000 260.000 0.000 C 238.000 0.000%2C220.000 0.209%2C220.000 0.465 C 220.000 0.721%2C221.340 2.457%2C222.978 4.323 C 226.538 8.377%2C232.033 18.536%2C231.918 20.852 C 231.874 21.758%2C231.159 20.944%2C230.331 19.042 C 229.503 17.141%2C227.296 14.011%2C225.428 12.088 C 223.560 10.164%2C220.809 6.657%2C219.316 4.295 C 217.148 0.864%2C216.024 0.000%2C213.733 0.000 C 211.470 0.000%2C210.975 0.369%2C211.385 1.750 M140.000 62.421 C 137.525 63.128%2C134.375 64.174%2C133.000 64.746 C 126.039 67.640%2C115.595 79.313%2C114.435 85.493 C 113.839 88.672%2C113.484 88.931%2C108.650 89.717 L 103.500 90.554 103.809 94.700 C 104.083 98.378%2C103.857 98.882%2C101.809 99.173 C 99.018 99.569%2C99.079 100.425%2C102.546 109.500 C 104.484 114.575%2C105.396 119.251%2C105.860 126.500 C 106.313 133.577%2C106.865 136.471%2C107.750 136.400 C 108.438 136.345%2C109.936 136.233%2C111.079 136.150 C 112.852 136.022%2C113.062 135.558%2C112.500 133.000 C 111.530 128.581%2C113.488 129.347%2C114.858 133.922 C 120.597 153.074%2C146.690 163.709%2C166.108 154.811 C 173.487 151.429%2C182.207 142.698%2C184.545 136.349 C 186.772 130.300%2C188.493 128.272%2C187.675 132.660 C 187.064 135.940%2C188.103 137.000%2C191.935 137.000 C 193.464 137.000%2C193.782 135.721%2C194.263 127.658 C 194.649 121.193%2C195.641 116.035%2C197.485 110.908 C 201.466 99.840%2C201.402 100.338%2C198.941 99.695 C 197.019 99.192%2C196.798 98.635%2C197.297 95.558 C 197.953 91.513%2C196.291 90.000%2C191.188 90.000 C 187.972 90.000%2C186.634 88.823%2C185.508 85.000 C 184.609 81.946%2C180.929 75.737%2C180.358 76.309 C 180.130 76.536%2C180.409 77.946%2C180.978 79.442 C 181.973 82.060%2C181.908 82.139%2C179.228 81.550 C 177.200 81.105%2C175.839 81.501%2C174.222 83.008 C 173.000 84.147%2C172.000 84.645%2C172.000 84.116 C 172.000 82.700%2C166.999 77.000%2C165.756 77.000 C 165.170 77.000%2C165.547 77.949%2C166.595 79.108 C 167.643 80.267%2C168.351 82.116%2C168.169 83.217 C 167.964 84.455%2C168.250 84.964%2C168.919 84.550 C 169.513 84.183%2C170.000 84.359%2C170.000 84.941 C 170.000 86.090%2C168.318 86.208%2C151.000 86.267 C 138.011 86.312%2C133.067 85.918%2C132.365 84.781 C 132.099 84.352%2C132.359 84.000%2C132.941 84.000 C 133.523 84.000%2C134.000 83.375%2C134.000 82.611 C 134.000 80.789%2C137.100 77.164%2C138.976 76.792 C 139.788 76.632%2C141.058 75.938%2C141.798 75.250 C 142.538 74.563%2C144.011 74.000%2C145.071 74.000 C 146.132 74.000%2C147.000 73.520%2C147.000 72.933 C 147.000 70.767%2C137.365 74.918%2C133.947 78.556 C 132.684 79.900%2C130.492 81.052%2C129.076 81.116 C 127.381 81.192%2C127.099 81.388%2C128.250 81.689 C 129.213 81.941%2C130.000 83.014%2C130.000 84.073 C 130.000 86.525%2C129.831 86.504%2C125.405 83.500 C 123.379 82.125%2C121.109 81.000%2C120.360 81.000 C 118.666 81.000%2C118.676 80.011%2C120.392 77.750 C 122.019 75.606%2C125.578 75.457%2C126.362 77.500 C 126.975 79.099%2C132.000 79.624%2C132.000 78.089 C 132.000 77.588%2C130.571 75.976%2C128.825 74.506 C 126.370 72.440%2C125.960 71.643%2C127.017 70.989 C 127.899 70.444%2C128.860 70.740%2C129.723 71.822 C 130.950 73.360%2C131.040 73.333%2C130.806 71.500 C 130.665 70.400%2C130.903 68.938%2C131.334 68.250 C 132.287 66.731%2C136.000 66.579%2C136.000 68.059 C 136.000 68.641%2C135.550 68.840%2C135.000 68.500 C 133.076 67.311%2C132.042 68.998%2C133.173 71.481 C 134.517 74.430%2C136.875 75.489%2C137.643 73.489 C 137.954 72.676%2C138.612 72.260%2C139.105 72.565 C 140.322 73.317%2C140.244 72.829%2C138.477 68.600 C 137.066 65.221%2C137.084 64.909%2C138.727 64.323 C 139.702 63.976%2C140.790 63.539%2C141.145 63.352 C 141.500 63.165%2C142.068 63.734%2C142.407 64.617 C 142.847 65.764%2C142.591 66.057%2C141.511 65.643 C 139.466 64.858%2C139.600 65.973%2C141.750 67.621 C 143.177 68.715%2C143.250 69.127%2C142.143 69.856 C 141.189 70.485%2C141.117 70.954%2C141.901 71.439 C 142.514 71.818%2C143.752 71.391%2C144.653 70.490 C 145.952 69.191%2C146.456 69.120%2C147.091 70.147 C 147.531 70.859%2C148.192 71.141%2C148.560 70.774 C 148.927 70.406%2C148.269 68.886%2C147.096 67.396 C 145.827 65.781%2C145.201 63.941%2C145.550 62.843 C 146.225 60.715%2C146.022 60.700%2C140.000 62.421 M150.650 62.532 C 151.194 63.948%2C150.979 64.206%2C149.674 63.705 C 147.622 62.918%2C147.476 64.320%2C149.440 65.950 C 150.232 66.607%2C151.071 68.125%2C151.304 69.323 C 151.537 70.520%2C151.789 69.365%2C151.864 66.756 C 151.987 62.468%2C152.211 62.045%2C154.197 62.348 C 155.406 62.532%2C156.568 63.205%2C156.781 63.842 C 157.015 64.544%2C156.542 64.761%2C155.584 64.394 C 154.713 64.059%2C154.000 64.284%2C154.000 64.893 C 154.000 65.502%2C154.450 66.000%2C155.000 66.000 C 155.550 66.000%2C156.000 66.675%2C156.000 67.500 C 156.000 68.325%2C155.550 69.000%2C155.000 69.000 C 154.450 69.000%2C154.000 69.498%2C154.000 70.107 C 154.000 70.716%2C154.646 70.966%2C155.435 70.663 C 156.225 70.360%2C157.062 70.650%2C157.295 71.306 C 157.528 71.963%2C158.303 70.588%2C159.018 68.250 C 159.732 65.913%2C160.920 64.000%2C161.658 64.000 C 163.323 64.000%2C163.324 63.981%2C161.500 68.346 C 159.639 72.799%2C159.631 73.356%2C161.435 72.663 C 162.225 72.360%2C163.063 72.650%2C163.299 73.306 C 163.534 73.963%2C164.538 72.831%2C165.529 70.791 C 166.520 68.752%2C168.044 66.944%2C168.915 66.775 C 171.451 66.283%2C160.362 61.949%2C154.915 61.304 C 150.413 60.770%2C150.018 60.884%2C150.650 62.532 M156.536 108.000 C 156.791 108.000%2C157.000 106.425%2C157.000 104.500 C 157.000 101.834%2C157.417 100.999%2C158.750 100.998 C 160.282 100.996%2C160.459 101.868%2C160.168 107.998 C 159.783 116.112%2C159.237 116.422%2C154.880 111.000 C 150.934 106.090%2C150.000 105.994%2C150.000 110.500 C 150.000 113.069%2C149.566 114.000%2C148.369 114.000 C 147.041 114.000%2C146.853 113.304%2C147.358 110.250 C 147.699 108.188%2C147.994 104.925%2C148.014 103.000 L 148.050 99.500 152.061 103.750 C 154.267 106.088%2C156.281 108.000%2C156.536 108.000 M137.782 106.010 C 138.175 112.982%2C136.877 115.000%2C132.000 115.000 C 127.427 115.000%2C126.509 113.787%2C125.755 106.750 C 125.313 102.633%2C125.489 102.000%2C127.071 102.000 C 128.567 102.000%2C128.950 102.945%2C129.198 107.250 C 129.477 112.103%2C129.689 112.500%2C132.000 112.500 C 134.390 112.500%2C134.495 112.248%2C134.384 106.750 C 134.290 102.073%2C134.569 101.001%2C135.884 101.004 C 137.118 101.008%2C137.567 102.190%2C137.782 106.010 M176.332 104.216 C 179.878 108.491%2C176.049 116.000%2C170.323 116.000 C 164.592 116.000%2C161.249 111.454%2C163.092 106.167 C 164.970 100.779%2C172.555 99.661%2C176.332 104.216 M121.374 104.861 C 123.208 106.888%2C123.787 111.473%2C122.560 114.250 C 122.002 115.512%2C122.235 116.000%2C123.393 116.000 C 124.277 116.000%2C125.000 116.472%2C125.000 117.050 C 125.000 118.581%2C112.886 117.084%2C110.840 115.300 C 107.511 112.398%2C107.814 106.160%2C111.400 103.765 C 113.588 102.304%2C119.664 102.972%2C121.374 104.861 M188.827 110.837 C 190.586 117.767%2C190.586 118.000%2C188.823 118.000 C 187.704 118.000%2C187.000 117.272%2C187.000 116.117 C 187.000 113.344%2C182.897 112.534%2C180.913 114.915 C 180.040 115.962%2C178.839 116.518%2C178.244 116.151 C 177.564 115.730%2C178.843 113.139%2C181.685 109.178 C 184.172 105.711%2C186.388 103.054%2C186.608 103.274 C 186.828 103.494%2C187.826 106.898%2C188.827 110.837 M166.187 106.488 C 164.851 109.421%2C165.510 111.668%2C168.118 113.063 C 172.110 115.200%2C176.910 109.007%2C173.989 105.487 C 171.963 103.046%2C167.494 103.620%2C166.187 106.488 M112.200 106.200 C 110.517 107.883%2C110.706 111.564%2C112.571 113.429 C 116.612 117.469%2C122.735 112.298%2C119.592 107.500 C 117.837 104.821%2C114.216 104.184%2C112.200 106.200 M140.000 128.000 C 140.000 129.304%2C144.696 129.301%2C145.502 127.996 C 145.843 127.444%2C147.107 127.218%2C148.311 127.492 C 149.515 127.767%2C152.075 128.195%2C154.000 128.443 C 155.925 128.691%2C161.016 129.415%2C165.314 130.051 C 172.519 131.118%2C173.243 131.064%2C174.615 129.354 C 176.014 127.612%2C176.063 127.651%2C175.438 130.000 C 171.667 144.157%2C153.101 152.312%2C139.101 145.960 C 133.128 143.250%2C134.371 142.573%2C140.820 145.024 C 149.765 148.422%2C159.152 146.929%2C166.082 141.004 L 169.500 138.081 166.500 138.009 C 161.409 137.886%2C135.641 137.807%2C133.076 137.906 L 130.651 138.000 133.000 140.500 C 134.292 141.875%2C134.904 143.000%2C134.361 143.000 C 131.841 143.000%2C125.000 133.122%2C125.000 129.482 C 125.000 128.289%2C125.556 128.042%2C127.125 128.540 C 128.555 128.994%2C129.027 128.852%2C128.566 128.107 C 128.095 127.344%2C129.765 127.000%2C133.941 127.000 C 137.314 127.000%2C140.000 127.443%2C140.000 128.000 M121.946 134.398 C 122.652 135.717%2C124.190 137.262%2C125.365 137.831 C 126.565 138.412%2C126.888 138.894%2C126.102 138.932 C 124.275 139.021%2C130.270 143.301%2C136.000 146.000 C 144.952 150.216%2C154.507 150.854%2C161.880 147.728 C 165.122 146.353%2C174.000 139.855%2C174.000 138.856 C 174.000 136.991%2C179.763 131.972%2C181.249 132.542 C 182.579 133.052%2C182.661 133.675%2C181.744 136.303 C 180.054 141.151%2C178.371 144.037%2C177.652 143.318 C 177.293 142.960%2C177.000 143.417%2C177.000 144.333 C 177.000 145.250%2C176.663 146.002%2C176.250 146.005 C 175.838 146.007%2C174.150 147.271%2C172.500 148.813 C 164.412 156.371%2C150.140 158.875%2C138.178 154.835 C 131.928 152.724%2C121.380 144.570%2C121.574 142.000 C 121.595 141.725%2C120.815 140.644%2C119.841 139.599 C 118.866 138.553%2C118.336 137.265%2C118.663 136.737 C 118.989 136.209%2C118.691 135.427%2C118.000 135.000 C 116.544 134.100%2C117.517 132.000%2C119.390 132.000 C 120.090 132.000%2C121.240 133.079%2C121.946 134.398 M146.000 133.894 L 137.500 134.500 143.000 135.212 C 150.587 136.194%2C169.904 135.965%2C170.571 134.885 C 170.872 134.398%2C168.954 133.995%2C166.309 133.989 C 163.664 133.983%2C159.925 133.823%2C158.000 133.633 C 156.075 133.443%2C150.675 133.561%2C146.000 133.894 M112.000 150.000 L 112.000 162.000 149.500 162.000 C 170.125 162.000%2C187.001 161.663%2C187.003 161.250 C 187.005 160.838%2C187.151 155.640%2C187.328 149.701 C 187.506 143.762%2C187.322 138.699%2C186.920 138.451 C 186.519 138.203%2C184.999 140.033%2C183.542 142.519 C 180.555 147.616%2C173.154 153.874%2C166.181 157.200 C 158.236 160.990%2C140.504 160.548%2C132.500 156.361 C 126.287 153.112%2C116.783 144.041%2C115.563 140.197 C 115.179 138.989%2C114.221 138.000%2C113.433 138.000 C 112.269 138.000%2C112.000 140.251%2C112.000 150.000 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
        "__typename": "oiCard_OptimizedImages"
       },
       "oiCardWide": {
        "focalPoint": [
         0.5,
         0.5
        ],
        "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
        "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1340w",
        "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19",
        "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtZnJvbnQtMi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 1340w",
        "maxSrcsetWidth": 1340,
        "placeholderWidth": 670,
        "placeholderHeight": 237,
        "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX%2FxAAeEAABBAIDAQAAAAAAAAAAAAABAAIDBAUGEiFxgf%2FEABUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAME%2F8QAGREAAQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEREhNC%2F9oADAMBAAIRAxEAPwCbptqSpjrr4iORkYO%2Fqbjakt46m%2BUjkJHt68CIh2URSpz%2F2Q%3D%3D",
        "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='106' style='background-color: %23FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 53.000 L 0.000 106.000 33.889 106.000 L 67.777 106.000 68.450 102.415 C 68.820 100.443%2C69.063 95.381%2C68.991 91.165 C 68.794 79.746%2C68.847 79.216%2C70.000 81.000 C 70.694 82.074%2C70.974 81.008%2C70.985 77.250 C 70.993 74.363%2C70.550 72.000%2C70.000 72.000 C 69.450 72.000%2C69.000 71.523%2C69.000 70.941 C 69.000 70.359%2C69.425 70.145%2C69.944 70.466 C 71.184 71.232%2C71.817 13.460%2C70.654 5.750 L 69.786 0.000 34.893 0.000 L 0.000 0.000 0.000 53.000 M229.703 28.750 C 229.814 44.562%2C229.927 68.413%2C229.953 81.750 C 229.979 95.088%2C230.362 106.000%2C230.804 106.000 C 231.246 106.000%2C231.660 96.512%2C231.722 84.915 C 231.785 73.318%2C232.098 63.568%2C232.418 63.248 C 232.738 62.928%2C233.000 72.417%2C233.000 84.333 L 233.000 106.000 266.500 106.000 L 300.000 106.000 300.000 53.000 L 300.000 0.000 266.518 0.000 L 233.036 0.000 232.749 24.250 L 232.463 48.500 232.231 24.250 C 232.054 5.640%2C231.709 0.000%2C230.750 0.000 C 229.774 0.000%2C229.544 6.308%2C229.703 28.750 M139.500 34.402 C 128.598 37.859%2C120.882 44.432%2C115.938 54.475 C 113.275 59.884%2C112.288 60.988%2C109.640 61.519 C 102.765 62.899%2C102.801 62.865%2C103.515 67.090 C 104.093 70.509%2C103.935 71.000%2C102.255 71.000 C 99.150 71.000%2C98.998 71.931%2C101.214 77.359 C 104.086 84.397%2C105.954 93.370%2C105.979 100.250 C 106.000 105.968%2C106.017 106.000%2C109.000 106.000 C 111.333 106.000%2C112.000 105.556%2C112.000 104.000 C 112.000 102.900%2C112.450 102.000%2C113.000 102.000 C 113.550 102.000%2C114.000 102.648%2C114.000 103.441 C 114.000 105.650%2C115.688 106.204%2C118.090 104.784 C 119.818 103.762%2C120.354 103.755%2C120.714 104.750 C 120.963 105.438%2C122.243 106.000%2C123.558 106.000 C 125.670 106.000%2C125.881 105.657%2C125.363 103.066 C 124.818 100.338%2C125.028 100.085%2C128.366 99.459 C 130.340 99.089%2C133.878 99.047%2C136.228 99.367 C 138.578 99.687%2C144.550 100.104%2C149.500 100.292 C 154.450 100.481%2C161.559 101.218%2C165.298 101.929 C 171.570 103.122%2C172.261 103.078%2C174.218 101.361 C 176.484 99.373%2C176.482 99.337%2C174.393 104.500 C 173.681 106.260%2C175.648 106.465%2C179.435 105.025 C 181.102 104.391%2C182.000 104.391%2C182.000 105.025 C 182.000 106.946%2C185.716 105.955%2C186.780 103.750 L 187.865 101.500 187.932 103.750 C 187.986 105.542%2C188.581 106.000%2C190.852 106.000 C 193.699 106.000%2C193.705 105.987%2C194.321 97.988 C 194.681 93.321%2C196.027 86.954%2C197.545 82.738 C 201.472 71.827%2C201.416 72.267%2C198.977 71.493 C 197.103 70.898%2C196.856 70.276%2C197.331 67.351 C 197.937 63.615%2C195.849 62.000%2C190.413 62.000 C 188.367 62.000%2C187.421 60.878%2C184.743 55.272 C 180.566 46.527%2C173.150 38.542%2C171.951 41.500 C 171.505 42.600%2C171.109 42.938%2C171.070 42.250 C 170.949 40.099%2C169.156 40.887%2C168.796 43.250 C 168.607 44.488%2C167.901 45.388%2C167.226 45.250 C 166.552 45.113%2C166.000 45.450%2C166.000 46.000 C 166.000 47.437%2C168.184 47.176%2C170.441 45.468 C 173.596 43.082%2C175.475 43.741%2C178.830 48.413 C 182.502 53.526%2C182.518 53.587%2C180.389 54.404 C 179.236 54.847%2C178.942 54.593%2C179.357 53.511 C 180.111 51.546%2C179.702 51.602%2C175.774 53.996 C 171.927 56.342%2C171.000 56.473%2C171.000 54.674 C 171.000 53.292%2C166.929 49.000%2C165.617 49.000 C 165.203 49.000%2C165.730 50.238%2C166.789 51.750 C 167.848 53.263%2C168.496 55.125%2C168.228 55.889 C 167.930 56.737%2C168.181 57.006%2C168.870 56.580 C 169.492 56.196%2C170.000 56.359%2C170.000 56.941 C 170.000 58.101%2C165.197 58.351%2C146.088 58.184 C 138.995 58.123%2C133.231 57.631%2C132.638 57.038 C 131.921 56.321%2C131.971 56.000%2C132.800 56.000 C 133.460 56.000%2C134.000 55.306%2C134.000 54.458 C 134.000 51.836%2C137.672 48.804%2C143.051 46.983 C 145.882 46.024%2C147.703 44.935%2C147.099 44.561 C 146.495 44.188%2C145.535 44.169%2C144.967 44.520 C 142.026 46.338%2C138.000 46.830%2C138.000 45.371 C 138.000 44.537%2C138.487 44.183%2C139.107 44.566 C 140.388 45.358%2C139.367 41.266%2C137.792 39.294 C 136.567 37.761%2C137.407 36.388%2C139.984 35.714 C 141.328 35.363%2C142.000 35.676%2C142.000 36.653 C 142.000 37.459%2C141.550 37.840%2C141.000 37.500 C 140.450 37.160%2C140.000 37.310%2C140.000 37.834 C 140.000 38.358%2C140.706 39.057%2C141.569 39.388 C 142.612 39.788%2C142.924 40.663%2C142.502 41.995 C 142.136 43.147%2C142.319 44.000%2C142.933 44.000 C 143.520 44.000%2C144.000 43.523%2C144.000 42.941 C 144.000 42.359%2C144.450 42.160%2C145.000 42.500 C 145.550 42.840%2C146.007 42.529%2C146.015 41.809 C 146.027 40.843%2C146.274 40.885%2C146.961 41.971 C 147.473 42.780%2C148.192 43.141%2C148.560 42.774 C 148.927 42.406%2C148.287 40.909%2C147.136 39.446 C 145.527 37.400%2C145.278 36.349%2C146.057 34.893 C 147.285 32.598%2C145.590 32.471%2C139.500 34.402 M156.529 35.091 C 156.984 36.524%2C156.748 36.841%2C155.565 36.387 C 154.704 36.056%2C154.000 36.284%2C154.000 36.893 C 154.000 37.502%2C154.450 38.000%2C155.000 38.000 C 155.550 38.000%2C156.000 38.675%2C156.000 39.500 C 156.000 40.325%2C155.550 41.000%2C155.000 41.000 C 154.450 41.000%2C154.000 41.447%2C154.000 41.994 C 154.000 44.525%2C158.530 42.134%2C159.385 39.152 C 159.883 37.418%2C160.905 36.000%2C161.658 36.000 C 162.791 36.000%2C162.767 36.622%2C161.520 39.606 C 160.022 43.191%2C160.290 45.557%2C162.069 44.457 C 162.581 44.141%2C163.000 44.364%2C163.000 44.953 C 163.000 45.633%2C161.448 45.822%2C158.750 45.471 L 154.500 44.918 159.500 46.958 C 165.381 49.358%2C165.567 49.389%2C164.193 47.732 C 163.432 46.816%2C163.669 45.777%2C165.048 43.982 C 166.097 42.617%2C166.966 40.938%2C166.978 40.250 C 166.990 39.563%2C167.788 38.980%2C168.750 38.956 C 171.061 38.897%2C163.472 34.906%2C159.213 33.940 C 156.284 33.275%2C155.992 33.400%2C156.529 35.091 M133.495 40.380 C 131.685 41.703%2C131.736 41.890%2C134.726 44.880 C 136.442 46.596%2C137.383 48.000%2C136.817 48.000 C 136.251 48.000%2C134.903 49.125%2C133.821 50.500 C 132.671 51.962%2C130.743 53.048%2C129.177 53.116 C 127.484 53.189%2C127.143 53.400%2C128.250 53.689 C 130.151 54.186%2C130.608 56.506%2C129.000 57.500 C 128.450 57.840%2C128.000 57.710%2C128.000 57.211 C 128.000 56.712%2C126.088 55.472%2C123.750 54.455 C 121.413 53.439%2C119.351 52.509%2C119.169 52.389 C 118.987 52.269%2C119.340 51.233%2C119.954 50.086 C 121.259 47.647%2C124.224 47.360%2C126.000 49.500 C 127.347 51.123%2C132.000 51.579%2C132.000 50.089 C 132.000 49.588%2C130.585 47.987%2C128.856 46.533 C 126.503 44.553%2C125.999 43.601%2C126.853 42.747 C 127.706 41.894%2C128.363 42.097%2C129.464 43.554 C 130.883 45.430%2C130.938 45.407%2C130.968 42.917 C 131.005 39.949%2C131.705 39.000%2C133.858 39.000 C 135.048 39.000%2C134.969 39.302%2C133.495 40.380 M156.536 80.000 C 156.791 80.000%2C157.000 78.425%2C157.000 76.500 C 157.000 73.834%2C157.417 72.999%2C158.750 72.998 C 160.282 72.996%2C160.459 73.868%2C160.168 79.998 C 159.782 88.139%2C159.422 88.353%2C155.120 83.000 C 151.170 78.084%2C150.000 77.970%2C150.000 82.500 C 150.000 85.054%2C149.564 86.000%2C148.387 86.000 C 147.033 86.000%2C146.868 85.157%2C147.363 80.750 C 147.686 77.863%2C147.974 74.600%2C148.001 73.500 C 148.041 71.855%2C148.763 72.255%2C152.061 75.750 C 154.267 78.088%2C156.281 80.000%2C156.536 80.000 M137.776 78.623 C 138.110 85.395%2C136.987 87.000%2C131.913 87.000 C 127.436 87.000%2C126.505 85.753%2C125.755 78.750 C 125.313 74.633%2C125.489 74.000%2C127.071 74.000 C 128.567 74.000%2C128.950 74.945%2C129.198 79.250 C 129.477 84.103%2C129.689 84.500%2C132.000 84.500 C 134.399 84.500%2C134.492 84.269%2C134.305 78.750 C 134.142 73.933%2C134.385 73.001%2C135.805 73.007 C 137.163 73.012%2C137.555 74.129%2C137.776 78.623 M176.250 76.153 C 178.700 79.049%2C178.429 82.662%2C175.545 85.545 C 169.633 91.458%2C160.579 85.759%2C163.251 77.807 C 164.895 72.913%2C172.671 71.924%2C176.250 76.153 M121.447 76.942 C 123.380 79.077%2C123.811 82.285%2C122.631 85.750 C 122.041 87.484%2C122.244 88.000%2C123.516 88.000 C 124.424 88.000%2C124.960 88.563%2C124.708 89.250 C 124.456 89.938%2C123.631 90.337%2C122.875 90.137 C 122.119 89.938%2C119.297 89.488%2C116.605 89.137 C 108.697 88.108%2C105.563 81.579%2C110.573 76.570 C 112.822 74.321%2C119.275 74.542%2C121.447 76.942 M188.863 83.250 C 190.686 89.837%2C190.686 90.000%2C188.866 90.000 C 187.705 90.000%2C187.000 89.288%2C187.000 88.117 C 187.000 85.448%2C182.341 84.675%2C180.666 87.066 C 179.942 88.100%2C178.894 88.553%2C178.207 88.128 C 177.372 87.612%2C178.423 85.445%2C181.680 80.969 C 184.248 77.439%2C186.495 74.989%2C186.672 75.525 C 186.849 76.061%2C187.835 79.538%2C188.863 83.250 M166.156 78.557 C 163.867 83.580%2C169.246 87.754%2C173.074 83.926 C 176.642 80.358%2C174.930 76.000%2C169.961 76.000 C 168.100 76.000%2C166.977 76.754%2C166.156 78.557 M112.200 78.200 C 110.517 79.883%2C110.706 83.564%2C112.571 85.429 C 116.839 89.696%2C122.832 84.446%2C119.500 79.359 C 117.833 76.816%2C114.167 76.233%2C112.200 78.200 ' stroke='none' fill='%23C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
        "__typename": "oiCardWide_OptimizedImages"
       }
      },
      {
       "id": "4548",
       "url": "https://dht9fh9dzgdr8.cloudfront.net/images/white-quinoa-back.png",
       "extension": "png",
       "title": "White quinoa back",
       "mimeType": "image/png",
       "alt": null,
       "itemCaption": null,
       "__typename": "images_Asset",
       "oiFeaturedImage": {
        "focalPoint": [
         0.5,
         0.5
        ],
        "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
        "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 576w",
        "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
        "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 576w",
        "maxSrcsetWidth": 1200,
        "placeholderWidth": 1200,
        "placeholderHeight": 1200,
        "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQT%2FxAAjEAABBAEDBAMAAAAAAAAAAAABAgMEEQAFBzEGEhRRM0Fx%2F8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAv%2FEABgRAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAASQQER%2F9oADAMBAAIRAxEAPwCHoKE0pMmW%2FSkghsJPHu8dwNObZEaU3SQo9hQOPd5Xt2U%2BBJBI%2BW6P4MNwllWnx7oU8QKP1RwXo21Vh%2F%2FZ",
        "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='300' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 150.000 L 0.000 300.000 44.250 299.870 C 73.906 299.783%2C86.114 299.43%2C81.266 298.899 C 61.68 296.620%2C58.382 290.273%2C59.443 257.000 C 60.272 20.990%2C60.290 151.417%2C59.47 144.653 C 59.067 141.359%2C59.218 140.016%2C59.939 140.42 C 60.669 140.913%2C61.000 136.439%2C61.000 126.118 C 61.000 117.197%2C60.595 110.86%2C60.000 110.500 C 59.450 110.160%2C59.000 107.659%2C59.000 104.941 C 59.000 102.22%2C59.450 100.000%2C60.000 100.000 C 60.550 100.000%2C61.000 101.299%2C61.000 102.886 C 61.000 104.473%2C61.665 107.053%2C62.477 108.619 L 63.954 111.46 63.747 106.816 C 63.620 103.954%2C63.148 102.408%2C62.520 102.794 C 61.959 103.140%2C62.225 102.313%2C63.112 100.957 C 63.998 99.601%2C64.939 96.919%2C65.202 94.996 C 65.864 90.156%2C66.30 88.635%2C67.500 87.656 C 6.089 87.158%2C67.821 87.027%2C66.849 87.336 C 65.137 87.881%2C65.058 87.180%2C66.383 83.25 C 66.808 81.970%2C67.621 81.266%2C6.227 81.640 C 6.822 82.008%2C69.050 81.890%2C6.73 81.378 C 67.957 80.121%2C76.442 66.776%2C77.406 67.739 C 77.824 6.158%2C78.076 6.050%2C77.965 67.500 C 77.475 65.070%2C78.219 63.990%2C81.436 62.43 C 83.919 61.285%2C84.708 60.370%2C84.277 59.166 C 83.949 58.250%2C84.026 57.811%2C84.448 58.191 C 84.870 58.571%2C86.399 57.783%2C87.847 56.441 C 89.295 55.098%2C91.159 53.966%2C91.990 53.92 C 95.194 53.761%2C97.016 53.126%2C98.480 51.663 C 100.369 49.774%2C100.406 49.000%2C98.607 49.000 C 97.841 49.000%2C96.96 48.360%2C96.66 47.578 C 96.321 4.674%2C95.325 4.364%2C93.935 4.727 C 91.818 47.281%2C91.762 47.085%2C92.171 40.650 C 92.441 36.419%2C92.214 33.994%2C91.547 33.985 C 90.971 33.976%2C91.175 33.533%2C92.000 33.000 C 92.825 32.47%2C93.050 32.031%2C92.500 32.031 C 90.374 32.031%2C89.222 33.620%2C89.261 36.500 C 89.34 42.531%2C88.978 45.000%2C88.000 45.000 C 87.450 45.000%2C87.000 43.200%2C87.000 41.000 C 87.000 38.800%2C86.550 37.000%2C86.000 37.000 C 85.450 37.000%2C85.000 35.875%2C85.000 3.500 C 85.000 33.125%2C85.450 32.000%2C86.000 32.000 C 86.550 32.000%2C87.000 31.325%2C87.000 30.500 C 87.000 29.500%2C86.000 29.000%2C84.000 29.000 L 81.000 29.000 81.000 17.417 C 81.000 8.572%2C81.296 5.942%2C82.250 6.292 C 82.938 6.544%2C83.281 7.369%2C83.013 8.125 C 82.74 8.881%2C82.521 13.279%2C82.513 17.897 C 82.500 26.017%2C82.580 26.307%2C84.922 26.667 C 86.253 26.872%2C87.912 27.512%2C88.608 28.089 C 89.499 28.829%2C90.554 28.767%2C92.186 27.878 C 93.585 27.116%2C100.303 26.397%2C109.170 26.059 C 117.28 25.752%2C124.176 25.163%2C124.586 24.750 C 124.997 24.338%2C124.782 24.000%2C124.108 24.000 C 12.43 24.000%2C12.160 2.550%2C12.500 2.000 C 124.245 21.795%2C132.696 21.795%2C135.500 2.000 C 136.600 2.473%2C137.050 2.905%2C136.500 2.962 C 135.950 24.018%2C136.374 24.724%2C137.441 25.532 C 139.181 26.848%2C137.939 27.021%2C125.441 27.202 L 111.500 27.405 128.500 27.952 C 137.850 28.254%2C14.260 28.161%2C147.189 27.747 C 148.118 27.333%2C149.126 27.395%2C149.429 27.884 C 150.060 28.907%2C176.616 28.718%2C177.650 27.64 C 178.026 27.308%2C176.121 26.948%2C173.417 26.885 C 170.713 26.821%2C16.050 26.665%2C167.500 26.537 C 166.950 26.409%2C165.911 26.26%2C165.191 26.152 C 164.471 26.069%2C164.160 25.550%2C164.500 25.000 C 164.841 24.448%2C164.121 24.000%2C162.892 24.000 C 159.32 24.000%2C161.579 22.747%2C166.490 22.001 C 16.971 21.625%2C171.000 21.696%2C171.000 22.159 C 171.000 22.621%2C172.28 2.045%2C173.750 2.100 L 176.500 2.199 174.000 2.956 L 171.500 24.713 174.000 25.31 C 175.375 25.67%2C181.000 26.202%2C186.500 26.485 C 201.367 27.253%2C208.428 28.094%2C209.105 29.178 C 209.42 29.751%2C210.317 29.540%2C211.192 28.665 C 212.008 27.849%2C213.761 27.028%2C215.088 26.841 C 217.369 26.518%2C217.494 26.148%2C217.384 20.000 C 217.207 10.131%2C216.72 5.628%2C215.691 4.250 C 215.079 3.432%2C215.152 3.000%2C215.902 3.000 C 217.841 3.000%2C218.717 7.044%2C219.204 18.250 L 219.672 29.000 216.336 29.000 C 214.037 29.000%2C213.000 29.46%2C213.000 30.500 C 213.000 31.325%2C213.450 32.000%2C214.000 32.000 C 214.550 32.000%2C215.000 33.125%2C215.000 3.500 C 215.000 35.875%2C214.501 37.000%2C213.891 37.000 C 213.14 37.000%2C212.903 39.403%2C213.151 44.315 C 213.515 51.537%2C213.490 51.625%2C211.16 51.181 C 209.633 50.888%2C209.25 50.473%2C210.021 49.987 C 210.932 49.424%2C210.894 49.110%2C209.863 48.700 C 208.794 48.275%2C208.82 48.141%2C210.000 48.080 C 211.187 48.019%2C211.428 4.849%2C211.155 42.48 C 210.94 39.100%2C211.288 36.358%2C212.028 35.46 C 213.012 3.280%2C212.935 3.000%2C211.622 3.000 C 210.730 3.000%2C209.986 33.438%2C209.96 32.750 C 209.950 32.016%2C209.360 32.260%2C208.542 33.31 C 207.557 3.640%2C206.498 3.975%2C204.941 3.481 C 203.218 33.93%2C203.038 33.590%2C204.118 32.906 C 205.799 31.841%2C203.159 31.618%2C200.582 32.607 C 197.138 33.929%2C198.919 36.000%2C203.500 36.000 L 208.000 36.000 208.000 40.418 C 208.000 42.848%2C207.727 45.548%2C207.393 4.418 C 206.180 49.579%2C205.508 47.880%2C205.843 42.501 C 206.185 37.008%2C206.181 37.000%2C203.259 37.000 C 201.325 37.000%2C200.333 37.508%2C200.333 38.500 C 200.333 39.325%2C200.983 40.000%2C201.777 40.000 C 202.752 40.000%2C202.504 40.581%2C201.015 41.787 C 199.31 43.142%2C198.740 44.833%2C198.527 48.787 L 198.24 54.000 202.672 54.000 C 208.152 54.000%2C211.895 55.903%2C214.500 60.014 C 215.600 61.750%2C217.513 63.571%2C218.750 64.060 C 220.750 64.852%2C221.62 67.60%2C221.118 71.250 C 221.053 71.663%2C221.337 72.03%2C221.750 72.077 C 222.162 72.119%2C22.288 72.304%2C224.250 72.488 C 226.399 72.899%2C226.506 71.648%2C224.492 69.635 C 22.663 6.806%2C22.362 67.894%2C22.82 67.609 C 224.285 67.324%2C227.438 71.097%2C20.831 75.993 C 26.993 84.884%2C27.661 86.104%2C26.250 85.882 C 24.304 85.574%2C24.026 86.176%2C25.153 88.250 C 25.827 89.488%2C26.555 91.400%2C26.772 92.500 C 27.283 95.093%2C28.048 188.038%2C28.021 244.417 C 28.000 289.24%2C29.066 301.765%2C240.043 26.170 L 240.587 249.500 240.793 26.800 C 241.014 289.408%2C240.691 291.165%2C25.845 295.690 C 24.554 296.894%2C22.374 298.328%2C20.999 298.877 C 229.264 299.56%2C29.432 299.893%2C264.250 299.937 L 300.000 300.000 300.000 150.000 L 300.000 0.000 27.000 0.000 C 202.350 0.000%2C173.999 0.338%2C173.998 0.750 C 173.997 1.163%2C179.284 1.351%2C185.748 1.169 C 198.448 0.811%2C214.000 1.751%2C214.000 2.876 C 214.000 3.259%2C209.163 3.408%2C203.250 3.207 C 188.962 2.720%2C176.356 3.787%2C174.504 5.639 C 173.389 6.754%2C172.573 6.842%2C171.024 6.013 C 169.911 5.417%2C169.000 5.333%2C169.000 5.826 C 169.000 6.860%2C163.753 6.084%2C162.995 4.938 C 162.084 3.561%2C138.880 2.577%2C138.073 3.881 C 137.677 4.522%2C136.261 5.269%2C13.927 5.542 C 127.492 7.057%2C126.183 7.040%2C124.547 5.404 C 12.103 3.960%2C120.184 3.696%2C103.945 3.540 C 93.539 3.440%2C84.759 3.093%2C84.43 2.767 C 83.276 1.609%2C96.758 0.867%2C113.251 1.181 C 122.45 1.356%2C130.002 1.163%2C130.001 0.750 C 130.001 0.338%2C100.750 0.000%2C65.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 150.000 M100.667 135.667 C 97.669 138.665%2C100.116 139.000%2C125.000 139.000 C 149.333 139.000%2C150.000 138.947%2C150.000 137.000 C 150.000 135.055%2C149.333 135.000%2C125.667 135.000 C 112.283 135.000%2C101.033 135.300%2C100.667 135.667 M119.000 155.03 L 100.500 155.56 125.417 155.784 C 139.121 155.903%2C150.003 155.670%2C149.600 155.266 C 148.712 154.379%2C143.161 154.337%2C119.000 155.03 M63.910 167.250 C 63.301 175.706%2C63.419 228.000%2C64.048 228.000 C 64.514 228.000%2C64.929 214.050%2C64.971 197.000 C 65.013 179.950%2C64.812 166.000%2C64.524 166.000 C 64.26 166.000%2C63.959 166.563%2C63.910 167.250 M171.000 227.000 C 171.000 227.616%2C176.020 228.000%2C184.059 228.000 C 192.510 228.000%2C196.900 227.647%2C196.500 227.000 C 196.142 226.420%2C190.656 226.000%2C183.441 226.000 C 175.814 226.000%2C171.000 226.387%2C171.000 227.000 M171.000 262.000 C 171.000 262.615%2C176.000 263.000%2C184.000 263.000 C 192.000 263.000%2C197.000 262.615%2C197.000 262.000 C 197.000 261.385%2C192.000 261.000%2C184.000 261.000 C 176.000 261.000%2C171.000 261.385%2C171.000 262.000 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
        "__typename": "oiFeaturedImage_OptimizedImages"
       },
       "oiCard": {
        "focalPoint": [
         0.5,
         0.5
        ],
        "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
        "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 652w",
        "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
        "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 652w",
        "maxSrcsetWidth": 652,
        "placeholderWidth": 326,
        "placeholderHeight": 177,
        "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAIABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAID%2F8QAIBAAAQMCBwAAAAAAAAAAAAAAAQACBAcRAwUSEzFxgf%2FEABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL%2FxAAWEQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAEUH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAM6fNJy%2BSWaQ84oFz0rqK1ogRTYX3OfCiITSf%2F%2FZ",
        "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='162' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 81.000 L 0.000 162.000 30.000 162.000 L 60.000 162.000 60.064 145.250 C 60.196 110.56%2C59.899 83.447%2C59.365 81.318 C 59.061 80.106%2C59.154 78.560%2C59.572 77.883 C 60.504 76.376%2C60.651 74.176%2C60.988 56.677 C 61.166 47.42%2C60.881 42.481%2C60.127 41.727 C 58.73 40.33%2C58.62 31.000%2C60.000 31.000 C 60.550 31.000%2C61.000 32.096%2C61.000 33.435 C 61.000 3.774%2C61.485 37.137%2C62.078 38.65 C 62.671 40.23%2C63.39 50.691%2C63.585 61.924 C 63.821 73.157%2C64.280 82.607%2C64.605 82.924 C 64.930 83.241%2C64.933 73.600%2C64.612 61.500 C 64.291 49.400%2C64.021 38.825%2C64.011 38.000 C 63.963 33.580%2C65.198 24.499%2C66.06 22.872 C 66.806 21.495%2C66.731 20.996%2C65.785 20.985 C 64.869 20.974%2C64.931 20.664%2C66.000 19.909 C 67.017 19.189%2C67.132 18.696%2C66.356 18.376 C 64.982 17.809%2C65.789 14.000%2C67.283 14.000 C 67.861 14.000%2C6.051 13.718%2C67.706 13.373 C 67.361 13.028%2C6.35 10.890%2C69.891 8.62 C 71.438 6.355%2C73.26 3.488%2C73.887 2.250 L 75.070 0.000 37.535 0.000 L 0.000 0.000 0.000 81.000 M22.451 9.393 C 26.053 14.559%2C29.000 19.059%2C29.000 19.393 C 29.000 20.973%2C27.324 19.679%2C25.719 16.858 C 23.355 12.706%2C22.358 13.873%2C24.609 18.157 C 26.948 22.612%2C27.080 2.500%2C27.538 38.000 C 27.892 49.207%2C28.192 128.849%2C27.887 130.73 C 27.819 131.155%2C27.816 138.363%2C27.882 14.750 L 28.000 162.000 269.000 162.000 L 300.000 162.000 300.000 81.000 L 300.000 0.000 262.951 0.000 L 225.902 0.000 22.451 9.393 M100.667 66.667 C 97.669 69.665%2C100.116 70.000%2C125.000 70.000 C 149.333 70.000%2C150.000 69.947%2C150.000 6.000 C 150.000 66.055%2C149.333 66.000%2C125.667 66.000 C 112.283 66.000%2C101.033 66.300%2C100.667 66.667 M117.973 86.036 L 100.500 86.572 125.417 86.786 C 139.121 86.904%2C150.098 86.764%2C149.8 86.476 C 148.964 85.631%2C136.706 85.41%2C117.973 86.036 M63.886 100.250 C 63.354 115.355%2C63.56 147.23%2C64.204 147.626 C 64.642 147.897%2C65.000 136.616%2C65.000 122.559 C 65.000 108.502%2C64.775 97.000%2C64.500 97.000 C 64.225 97.000%2C63.949 98.43%2C63.886 100.250 M171.000 154.000 C 171.000 154.616%2C176.020 155.000%2C184.059 155.000 C 192.510 155.000%2C196.900 154.647%2C196.500 154.000 C 196.142 153.420%2C190.656 153.000%2C183.441 153.000 C 175.814 153.000%2C171.000 153.387%2C171.000 154.000 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
        "__typename": "oiCard_OptimizedImages"
       },
       "oiCardWide": {
        "focalPoint": [
         0.5,
         0.5
        ],
        "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
        "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 130w",
        "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
        "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy93aGl0ZS1xdWlub2EtYmFjay5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 130w",
        "maxSrcsetWidth": 670,
        "placeholderWidth": 670,
        "placeholderHeight": 27,
        "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL%2FxAAhEAABAwEJAAAAAAAAAAAAAAABAAIEBwUSEyMxNWNxwf%2FEABUBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEC%2F8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP%2FaAAwDAQACEQMRAD8AmnzMSzZLbxbnajoKqjbfFHJ4URSX%2F9k%3D",
        "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='106' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 53.000 L 0.000 106.000 29.872 106.000 L 59.744 106.000 60.24 102.250 C 60.521 100.188%2C60.624 95.800%2C60.473 92.500 C 59.811 77.954%2C59.72 49.258%2C60.337 48.263 C 60.709 47.662%2C60.447 4.943%2C59.756 4.664 C 58.887 4.314%2C58.962 4.129%2C60.000 4.064 C 61.333 45.980%2C61.333 45.852%2C60.000 44.909 C 58.871 44.110%2C58.809 43.722%2C59.750 43.31 C 61.317 42.705%2C61.554 14.40%2C60.000 13.500 C 59.450 13.160%2C59.000 10.632%2C59.000 7.882 C 59.000 1.959%2C60.498 2.180%2C61.414 8.28 C 62.195 13.401%2C64.018 16.876%2C63.912 13.000 C 63.875 11.625%2C64.052 8.138%2C64.306 5.250 L 64.767 0.000 32.384 0.000 L 0.000 0.000 0.000 53.000 M27.919 0.750 C 27.545 4.29%2C28.187 105.521%2C28.587 105.920 C 28.874 106.207%2C29.527 105.780%2C240.039 104.971 C 240.669 103.975%2C240.974 103.903%2C240.985 104.750 C 240.997 105.721%2C247.575 106.000%2C270.500 106.000 L 300.000 106.000 300.000 53.000 L 300.000 0.000 269.000 0.000 C 251.950 0.000%2C27.964 0.338%2C27.919 0.750 M100.667 38.667 C 97.669 41.665%2C100.116 42.000%2C125.000 42.000 C 149.333 42.000%2C150.000 41.947%2C150.000 40.000 C 150.000 38.055%2C149.333 38.000%2C125.667 38.000 C 112.283 38.000%2C101.033 38.300%2C100.667 38.667 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
        "__typename": "oiCardWide_OptimizedImages"
       }
      }
     ],
     "__typename": "products_product_Entry"
    }
   ],
   "containImage": false,
   "upDown": false,
   "__typename": "productHighlight_BlockType"
  }
 ],
 "__typename": "recipes_recipe_Entry",
 "seomatic": {
  "metaTitleContainer": "{\"title\":{\"title\":\"RiceSelect® | Veggie Quinoa Cakes | Quinoa Recipes | RiceSelect®\"}}",
  "metaTagContainer": "{\"generator\":{\"content\":\"SEOmatic\",\"name\":\"generator\"},\"keywords\":{\"content\":\"veggie quinoa, veggie cake recipe, quinoa cakes, quinoa cake recipe, vegan quinoa recipes\",\"name\":\"keywords\"},\"description\":{\"content\":\"Partake in an irresistible way to eat quinoa with this Veggie Quinoa Cakes recipe made with RiceSelect White Quinoa. Get the full quinoa recipe here.\",\"name\":\"description\"},\"referrer\":{\"content\":\"no-referrer-when-downgrade\",\"name\":\"referrer\"},\"robots\":{\"content\":\"all\",\"name\":\"robots\"},\"fb:profile_id\":{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/RiceSelect\\/\",\"property\":\"fb:profile_id\"},\"fb:app_id\":[],\"og:locale\":{\"content\":\"en_US\",\"property\":\"og:locale\"},\"og:locale:alternate\":[],\"og:site_name\":{\"content\":\"RiceSelect®\",\"property\":\"og:site_name\"},\"og:type\":{\"content\":\"website\",\"property\":\"og:type\"},\"og:url\":{\"content\":\"https:\\/\\/riceselect.com\\/recipe\\/veggie-quinoa-cakes\",\"property\":\"og:url\"},\"og:title\":{\"content\":\"Veggie Quinoa Cakes | Quinoa Recipes | RiceSelect®\",\"property\":\"og:title\"},\"og:description\":{\"content\":\"Partake in an irresistible way to eat quinoa with this Veggie Quinoa Cakes recipe made with RiceSelect White Quinoa. Get the full quinoa recipe here.\",\"property\":\"og:description\"},\"og:image\":{\"content\":\"https:\\/\\/d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net\\/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SaWNlU2VsZWN0LVByb2R1Y3QtR3JvdXBpbmctSmFzbWF0aS1Db3VzY291cy1UcmktQ29sb3ItUXVpbm9hLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5Ijo4MiwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOmZhbHNlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMjAwLCJoZWlnaHQiOjYzMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19?mtime=1604696685\",\"property\":\"og:image\"},\"og:image:width\":{\"content\":\"1200\",\"property\":\"og:image:width\"},\"og:image:height\":{\"content\":\"630\",\"property\":\"og:image:height\"},\"og:image:alt\":[],\"og:see_also\":[{\"content\":\"https:\\/\\/twitter.com\\/RiceSelect\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UC9Lyz4Q0Up-voDR04rX9KZA\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/riceselect\\/\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/riceselect\\/\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/RiceSelect\\/\",\"property\":\"og:see_also\"}],\"facebook-site-verification\":[],\"twitter:card\":{\"content\":\"summary_large_image\",\"name\":\"twitter:card\"},\"twitter:site\":{\"content\":\"@riceselect\",\"name\":\"twitter:site\"},\"twitter:creator\":{\"content\":\"@riceselect\",\"name\":\"twitter:creator\"},\"twitter:title\":{\"content\":\"Veggie Quinoa Cakes | Quinoa Recipes | RiceSelect®\",\"name\":\"twitter:title\"},\"twitter:description\":{\"content\":\"Partake in an irresistible way to eat quinoa with this Veggie Quinoa Cakes recipe made with RiceSelect White Quinoa. Get the full quinoa recipe here.\",\"name\":\"twitter:description\"},\"twitter:image\":{\"content\":\"https:\\/\\/d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net\\/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SaWNlU2VsZWN0LVByb2R1Y3QtR3JvdXBpbmctSmFzbWF0aS1Db3VzY291cy1UcmktQ29sb3ItUXVpbm9hLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5Ijo4MiwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOmZhbHNlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo4MDAsImhlaWdodCI6NDE4LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=?mtime=1604696685\",\"name\":\"twitter:image\"},\"twitter:image:width\":{\"content\":\"800\",\"name\":\"twitter:image:width\"},\"twitter:image:height\":{\"content\":\"418\",\"name\":\"twitter:image:height\"},\"twitter:image:alt\":[],\"google-site-verification\":[],\"bing-site-verification\":[],\"pinterest-site-verification\":[]}",
  "metaLinkContainer": "{\"canonical\":{\"href\":\"https:\\/\\/riceselect.com\\/recipe\\/veggie-quinoa-cakes\",\"rel\":\"canonical\"},\"home\":{\"href\":\"https:\\/\\/riceselect.com\",\"rel\":\"home\"},\"author\":{\"href\":\"https:\\/\\/riceselect.com\\/humans.txt\",\"rel\":\"author\",\"type\":\"text\\/plain\"},\"publisher\":[],\"alternate\":[]}",
  "metaScriptContainer": "{\"googleTagManager\":{\"script\":\"dataLayer = [];\\n(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':\\nnew Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],\\nj=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=\\n'https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);\\n})(window,document,'script','dataLayer','GTM-PBDT2JS');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><iframe src=\\\"https:\\/\\/www.googletagmanager.com\\/ns.html?id=GTM-PBDT2JS\\\"\\nheight=\\\"0\\\" width=\\\"0\\\" style=\\\"display:none;visibility:hidden\\\"><\\/iframe><\\/noscript>\\n\"},\"facebookPixel\":{\"script\":\"!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\\nn.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;\\nn.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\\nt.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,\\ndocument,'script','https:\\/\\/connect.facebook.net\\/en_US\\/fbevents.js');\\nfbq('init', '1164376817388736');\\nfbq('track', 'PageView');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><img height=\\\"1\\\" width=\\\"1\\\" style=\\\"display:none\\\"\\nsrc=\\\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/tr?id=1164376817388736&ev=PageView&noscript=1\\\" \\/><\\/noscript>\\n\"}}",
  "metaJsonLdContainer": "{\"mainEntityOfPage\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"CreativeWork\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\/\\/www.riviana.com\\/#identity\"},\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\\/\\/www.riviana.com\\/#identity\"},\"copyrightYear\":\"2020\",\"creator\":{\"@id\":\"https:\\/\\/www.riviana.com\\/#creator\"},\"dateModified\":\"2022-12-19T07:34:52-08:00\",\"datePublished\":\"2020-10-22T00:00:00-07:00\",\"description\":\"Partake in an irresistible way to eat quinoa with this Veggie Quinoa Cakes recipe made with RiceSelect White Quinoa. Get the full quinoa recipe here.\",\"headline\":\"Veggie Quinoa Cakes | Quinoa Recipes | RiceSelect®\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\/\\/d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net\\/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SaWNlU2VsZWN0LVByb2R1Y3QtR3JvdXBpbmctSmFzbWF0aS1Db3VzY291cy1UcmktQ29sb3ItUXVpbm9hLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5Ijo4MiwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOmZhbHNlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMjAwLCJoZWlnaHQiOjYzMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19?mtime=1604696685\"},\"inLanguage\":\"en-us\",\"mainEntityOfPage\":\"https:\\/\\/riceselect.com\\/recipe\\/veggie-quinoa-cakes\",\"name\":\"Veggie Quinoa Cakes | Quinoa Recipes | RiceSelect®\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\/\\/www.riviana.com\\/#creator\"},\"url\":\"https:\\/\\/riceselect.com\\/recipe\\/veggie-quinoa-cakes\"},\"identity\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"https:\\/\\/www.riviana.com\\/#identity\",\"@type\":\"Organization\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"addressCountry\":\"United States\",\"addressLocality\":\"Riviana\",\"addressRegion\":\"Texas\",\"postalCode\":\"77019\",\"streetAddress\":\"2777 Allen Pkwy\"},\"alternateName\":\"Riviana Foods\",\"contactPoint\":[{\"@type\":\"ContactPoint\",\"contactType\":\"customer support\",\"telephone\":\"+1-713-529-3251\"}],\"description\":\"We are America’s largest processor, marketer and distributor of branded and private label rice products.\",\"email\":\"info@riviana.com\",\"name\":\"RiceSelect®\",\"sameAs\":[\"https:\\/\\/www.facebook.com\\/RiceSelect\\/\",\"https:\\/\\/www.instagram.com\\/riceselect\\/\",\"https:\\/\\/www.pinterest.com\\/riceselect\\/\",\"https:\\/\\/www.youtube.com\\/channel\\/UC9Lyz4Q0Up-voDR04rX9KZA\",\"https:\\/\\/twitter.com\\/RiceSelect\"],\"telephone\":\"(713) 529-3251\",\"url\":\"https:\\/\\/www.riviana.com\"},\"creator\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@id\":\"https:\\/\\/www.riviana.com\\/#creator\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"addressCountry\":\"United States\",\"addressLocality\":\"Riviana Inc.\",\"addressRegion\":\"TX\",\"postalCode\":\"77019-2141\",\"streetAddress\":\"2777 ALLEN PKWY\"},\"alternateName\":\"Riviana\",\"description\":\"We are America’s largest processor, marketer and distributor of branded and private label rice products.\",\"email\":\"info@riviana.com\",\"founder\":\"Riviana Foods Inc.\",\"foundingLocation\":\"Texas\",\"geo\":{\"@type\":\"GeoCoordinates\",\"latitude\":\"29.760941\",\"longitude\":\"-95.394669\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"height\":\"76\",\"url\":\"https:\\/\\/d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net\\/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9sb2dvLXJpdi5wbmcifQ==\",\"width\":\"250\"},\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"height\":\"60\",\"url\":\"https:\\/\\/d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net\\/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9sb2dvLXJpdi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6ODIsInByb2dyZXNzaXZlIjpmYWxzZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjAwLCJoZWlnaHQiOjYwLCJmaXQiOiJpbnNpZGUifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19?mtime=1625848793\",\"width\":\"197\"},\"name\":\"Riviana\",\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\"],\"opens\":\"09:00:00\"},{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Tuesday\"],\"opens\":\"09:00:00\"},{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Wednesday\"],\"opens\":\"09:00:00\"},{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Thursday\"],\"opens\":\"09:00:00\"},{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Friday\"],\"opens\":\"09:00:00\"}],\"priceRange\":\"$\",\"telephone\":\"(713) 529-3251\",\"url\":\"https:\\/\\/www.riviana.com\"},\"breadcrumbList\":{\"@context\":\"http:\\/\\/schema.org\",\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"description\":\"Breadcrumbs list\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"item\":\"https:\\/\\/riceselect.com\",\"name\":\"Homepage\",\"position\":1}],\"name\":\"Breadcrumbs\"}}"
 }
}

Ingredients

Instructions

 1. Preheat oven to 375 ° F.
 2. Coat a 6-count muffin pan with non-stick spray.
 3. Melt butter in a large saucepan over medium heat. Add onion, jalapeno and garlic; saute for one minute. Add carrot, and cook for two minutes, stirring occasionally. Add zucchini, baby spinach, salt and pepper. Stir to combine and cook for another minute.
 4. Remove saucepan from heat and transfer vegetable mixture to a large bowl. Stir in quinoa.
 5. Allow mixture to cool for about 10 minutes. Stir eggs and parmesan cheese into quinoa mixture.
 6. Fill the prepared muffin cups with mixture, pressing mixture down with a spoon. Top each with grated Cheddar cheese. Bake for about 30 minutes, or until lightly browned.
 7. Serve warm with sweet chili sauce. Store in tightly covered container in the refrigerator.

Other Meal Inspiration

If you're looking for another interesting dish to make, learn how to cook pearl couscous.

Made With:

RiceSelect® White Quinoa

See Product