{
 "uid": "afe636f3-0aa4-43fe-90bd-551db7f1f34b",
 "id": "8889",
 "title": "Stuffed Acorn Squash Recipe",
 "slug": "stuffed-acorn-squash",
 "url": "https://riceselect.com/recipe/stuffed-acorn-squash",
 "media": [
  {
   "id": "8888",
   "title": "Stuffed acorn squash recipe",
   "extension": "jpg",
   "mimeType": "image/jpeg",
   "alt": "Stuffed Acorn Squash Recipe",
   "itemCaption": null,
   "__typename": "images_Asset",
   "oiRecipeGallery": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19",
    "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 400w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 800w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 320w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19",
    "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjUwMCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 500w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjQwMCwiaGVpZ2h0Ijo0MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 400w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjgwMCwiaGVpZ2h0Ijo4MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 800w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyMCwiaGVpZ2h0IjozMjAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 320w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY0MCwiaGVpZ2h0Ijo2NDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 640w",
    "maxSrcsetWidth": 1200,
    "placeholderWidth": 1200,
    "placeholderHeight": 1200,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFwAAAwEAAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBv%2FEACMQAAEDAwMFAQAAAAAAAAAAAAIBAwQAESEFEhMiMVGx8NH%2FxAAWAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAgD%2FxAAaEQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIRIUED%2F9oADAMBAAIRAxEAPwDLCwwbwgyZkarjF7rUU%2Bl2uFIaZwzbzjQA74T7FTdrBrdC0eZEakcjhqiiVxPb7%2Fa3pFyjSNBpPRmoSZpKREAuMkvS4C7kt95oUaFyP%2F%2FZ",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='300' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 109.191 C 0.000 199.714%2C0.225 218.075%2C1.316 216.582 C 3.23 213.961%2C6.433 214.936%2C6.816 218.259 C 7.159 221.229%2C8.713 221.912%2C9.638 219.500 C 10.421 217.41%2C16.000 217.483%2C16.000 219.525 C 16.000 220.363%2C14.900 221.48%2C13.557 221.979 C 11.049 222.932%2C11.041 224.192%2C13.503 20.250 C 13.894 21.213%2C13.813 22.000%2C13.32 22.000 C 12.002 22.000%2C9.000 226.511%2C9.000 224.096 C 9.000 221.896%2C6.796 221.412%2C2.288 222.620 L 0.076 22.213 0.050 261.607 L 0.02 300.000 117.212 300.000 C 193.210 300.000%2C24.058 299.658%2C23.427 299.027 C 22.397 297.997%2C220.280 295.302%2C210.927 294.022 C 207.862 293.603%2C204.404 292.751%2C203.243 292.130 C 200.615 290.724%2C197.66 290.653%2C198.510 292.016 C 198.856 292.575%2C199.504 292.806%2C199.952 292.530 C 200.873 291.960%2C206.358 295.975%2C205.640 296.694 C 205.384 296.950%2C201.648 295.442%2C197.337 293.33 C 191.282 290.395%2C190.026 289.450%2C191.815 289.186 L 194.129 288.844 191.315 286.42 C 189.767 285.092%2C187.825 283.996%2C187.000 283.989 C 185.018 283.970%2C169.707 276.132%2C16.765 274.653 C 16.361 274.019%2C16.024 273.853%2C16.015 274.285 C 16.007 274.717%2C167.213 274.649%2C166.250 274.13 C 165.288 273.619%2C163.115 272.980%2C161.421 272.713 C 159.728 272.447%2C156.885 271.475%2C155.103 270.553 C 150.970 26.416%2C148.489 269.122%2C152.500 271.295 C 156.828 273.639%2C153.707 273.372%2C148.371 270.941 C 144.636 269.240%2C144.060 26.633%2C145.049 267.441 C 145.897 266.419%2C145.918 266.000%2C145.122 266.000 C 144.505 266.000%2C143.96 266.563%2C143.930 267.250 C 143.891 267.938%2C143.473 267.600%2C143.000 266.500 C 142.293 264.855%2C142.128 264.802%2C142.070 266.202 C 141.990 26.149%2C138.42 267.066%2C133.926 263.700 C 131.527 261.920%2C131.525 261.905%2C133.750 262.356 C 136.748 262.965%2C136.610 261.665%2C133.500 260.000 C 132.125 259.264%2C131.000 258.324%2C131.000 257.910 C 131.000 257.497%2C129.538 256.841%2C127.750 256.452 C 125.963 256.063%2C12.612 255.127%2C122.527 254.372 C 121.443 253.618%2C119.755 253.000%2C118.777 253.000 C 117.800 253.000%2C117.000 252.520%2C117.000 251.933 C 117.000 251.336%2C116.155 251.133%2C115.084 251.473 C 114.030 251.808%2C112.891 251.633%2C112.552 251.084 C 112.213 250.536%2C111.255 250.39%2C110.42 250.66 C 108.408 251.441%2C110.517 252.862%2C118.250 255.942 C 121.413 257.202%2C124.000 258.596%2C124.000 259.039 C 124.000 260.164%2C107.603 253.041%2C97.713 247.620 C 75.696 25.551%2C66.218 220.754%2C69.089 202.929 C 70.492 194.214%2C75.000 186.153%2C75.000 192.358 C 75.000 199.061%2C84.383 211.044%2C93.202 215.604 C 94.933 216.500%2C95.950 217.69%2C95.650 218.49 C 95.227 219.573%2C117.895 22.000%2C120.332 22.000 C 120.63 22.000%2C125.616 24.250%2C131.403 27.000 C 137.190 29.750%2C142.136 242.000%2C142.393 242.000 C 142.650 242.000%2C145.777 243.350%2C149.32 245.000 C 152.907 24.650%2C156.062 248.000%2C156.354 248.000 C 156.645 248.000%2C160.622 249.747%2C165.192 251.883 C 169.761 254.019%2C179.800 258.584%2C187.500 262.027 C 195.200 265.471%2C204.200 269.505%2C207.500 270.991 C 210.800 272.478%2C224.300 278.527%2C27.500 284.433 C 250.700 290.30%2C263.872 296.259%2C266.772 297.586 C 271.545 299.771%2C273.369 300.000%2C286.022 300.000 L 300.000 300.000 300.000 205.353 L 300.000 110.706 290.553 111.270 C 280.493 111.870%2C279.792 111.618%2C278.666 107.000 C 277.933 103.991%2C273.992 102.000%2C26.769 102.000 C 266.021 102.000%2C264.763 101.505%2C264.322 100.250 C 263.984 99.288%2C262.581 97.280%2C261.205 95.790 C 258.886 93.279%2C258.677 92.224%2C258.355 81.449 L 258.008 69.819 263.550 64.320 C 270.49 57.456%2C271.49 57.765%2C276.189 6.22 C 278.579 73.518%2C284.000 72.430%2C284.000 66.656 C 284.000 64.855%2C284.600 62.562%2C285.333 61.559 C 286.72 59.658%2C295.218 56.002%2C298.250 56.001 C 299.738 56.000%2C300.000 55.021%2C300.000 49.449 L 300.000 42.898 296.656 45.449 C 293.089 48.169%2C290.066 48.641%2C286.93 4.965 C 284.124 45.41%2C284.531 43.855%2C288.750 39.812 C 293.124 35.619%2C296.483 3.326%2C298.548 36.040 C 299.808 37.086%2C300.000 3.789%2C300.000 18.622 L 300.000 0.000 150.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 109.191 M297.000 61.732 C 293.182 62.43%2C292.310 63.607%2C291.593 69.009 C 291.20 71.745%2C290.214 74.550%2C289.33 75.242 C 283.151 80.107%2C274.000 91.574%2C274.000 94.458 C 274.000 96.172%2C276.533 96.564%2C277.500 95.000 C 277.840 94.450%2C279.201 94.000%2C280.524 94.000 C 281.879 94.000%2C283.382 93.155%2C283.964 92.066 C 284.53 91.003%2C286.27 89.991%2C287.750 89.816 C 290.356 89.517%2C290.484 89.261%2C290.186 84.940 C 289.84 79.983%2C291.949 78.000%2C297.547 78.000 C 299.959 78.000%2C300.000 77.857%2C300.000 69.500 C 300.000 64.825%2C299.888 61.061%2C299.750 61.136 C 299.613 61.211%2C298.375 61.479%2C297.000 61.732 M29.075 89.410 C 28.122 90.558%2C28.47 90.944%2C240.928 91.484 C 242.591 91.849%2C244.394 91.875%2C244.935 91.540 C 24.056 90.847%2C250.000 93.035%2C250.000 94.39 C 250.000 94.826%2C248.924 94.947%2C247.610 94.617 C 245.519 94.092%2C245.141 94.437%2C244.590 97.371 C 243.475 103.317%2C26.429 106.166%2C24.604 101.410 C 24.306 100.63%2C23.374 100.000%2C22.531 100.000 C 20.066 100.000%2C20.763 96.301%2C23.750 93.531 C 25.263 92.129%2C26.556 90.535%2C26.625 89.991 C 26.859 88.140%2C26.999 88.000%2C28.622 88.000 C 29.905 88.000%2C240.000 88.295%2C29.075 89.410 M113.062 92.282 C 115.999 94.572%2C116.175 96.983%2C113.481 98.007 C 110.252 99.25%2C106.000 97.653%2C106.000 95.225 C 106.000 91.471%2C109.925 89.836%2C113.062 92.282 M173.31 99.250 C 173.72 100.192%2C174.103 100.132%2C174.882 99.008 C 175.651 97.900%2C176.207 97.807%2C177.045 98.645 C 177.852 99.452%2C177.864 99.966%2C177.087 100.44 C 175.588 101.373%2C175.715 104.982%2C177.250 105.079 C 178.069 105.131%2C178.004 105.353%2C177.060 105.726 C 176.267 106.038%2C174.408 107.620%2C172.927 109.241 C 171.170 111.165%2C169.992 111.796%2C169.536 111.059 C 169.152 110.437%2C167.044 110.03%2C164.851 110.164 C 162.588 110.297%2C160.544 109.880%2C160.12 109.200 C 159.562 108.291%2C158.911 108.356%2C157.441 109.48 C 155.240 111.133%2C151.406 111.45%2C150.541 110.066 C 149.896 109.022%2C159.916 102.013%2C162.104 101.978 C 162.872 101.966%2C164.625 101.076%2C166.000 100.000 C 16.843 97.776%2C172.587 97.393%2C173.31 99.250 M184.500 111.000 C 184.840 111.550%2C184.529 112.000%2C183.809 112.000 C 183.089 112.000%2C181.277 113.533%2C179.783 115.406 C 177.377 118.421%2C177.260 118.886%2C178.764 119.43 C 179.698 119.821%2C180.603 119.691%2C180.776 119.173 C 180.959 118.622%2C182.527 118.555%2C184.550 119.011 C 186.47 119.444%2C188.258 119.392%2C188.564 118.896 C 188.869 118.403%2C189.879 118.014%2C190.809 118.032 C 192.26 118.059%2C192.227 118.270%2C190.505 119.571 C 188.938 120.755%2C188.795 121.255%2C189.839 121.900 C 191.625 12.004%2C188.506 124.366%2C184.849 124.079 C 183.391 12.964%2C181.902 124.39%2C181.540 124.935 C 180.333 126.889%2C178.000 126.069%2C178.000 12.691 C 178.000 120.200%2C175.47 117.172%2C173.867 118.750 C 172.179 120.415%2C171.000 120.331%2C171.000 118.545 C 171.000 117.744%2C173.588 115.529%2C176.750 113.62 C 183.194 109.739%2C183.630 109.592%2C184.500 111.000 M244.744 115.809 C 243.907 116.816%2C243.988 117.402%2C245.064 118.152 C 24.159 118.915%2C24.204 119.273%2C245.250 119.659 C 244.563 119.938%2C244.000 120.992%2C244.000 122.002 C 244.000 124.540%2C242.963 127.000%2C241.893 127.000 C 241.402 127.000%2C241.000 124.825%2C241.000 122.167 C 241.000 116.580%2C240.452 115.68%2C27.869 117.070 C 23.93 119.176%2C25.796 114.589%2C240.000 111.819 C 242.374 110.255%2C242.584 110.280%2C244.180 112.318 C 245.443 113.933%2C245.583 114.798%2C244.744 115.809 M159.893 117.493 C 161.759 117.590%2C163.801 118.375%2C164.431 119.27 C 165.185 120.26%2C166.504 120.626%2C16.288 120.285 C 171.879 119.599%2C172.052 122.649%2C16.500 124.000 C 165.973 124.961%2C164.985 128.000%2C167.200 128.000 C 169.198 128.000%2C166.756 129.795%2C163.747 130.538 C 161.262 131.152%2C160.933 130.915%2C160.372 128.109 C 159.649 124.493%2C159.63 124.506%2C156.45 126.615 C 154.635 127.814%2C154.000 129.117%2C154.000 131.674 C 154.000 13.02%2C153.633 13.891%2C152.845 13.405 C 152.130 133.962%2C151.962 13.130%2C152.405 13.845 C 152.827 135.530%2C152.483 136.000%2C151.559 136.000 C 149.720 136.000%2C149.418 137.985%2C151.250 138.032 C 152.013 138.051%2C151.819 138.581%2C150.750 139.392 C 148.622 141.007%2C148.445 142.427%2C150.48 141.651 C 151.275 141.31%2C152.244 141.586%2C152.621 142.195 C 153.052 142.894%2C154.46 142.048%2C156.450 139.901 C 165.602 130.001%2C16.485 129.215%2C170.843 135.979 C 171.422 137.641%2C172.369 139.000%2C172.948 139.000 C 173.527 139.000%2C174.000 139.627%2C174.000 140.393 C 174.000 142.983%2C177.006 143.114%2C177.975 140.566 C 178.995 137.882%2C182.011 136.551%2C184.954 137.486 C 186.067 137.839%2C188.006 137.387%2C189.455 136.437 C 191.945 13.806%2C192.094 13.852%2C196.090 138.42 C 200.160 142.139%2C202.824 142.673%2C199.661 139.177 C 197.310 136.580%2C197.54 136.243%2C201.493 136.556 C 203.414 136.708%2C205.240 136.420%2C205.552 135.916 C 205.863 135.412%2C205.692 135.000%2C205.170 135.000 C 204.649 135.000%2C203.907 133.318%2C203.521 131.263 C 202.866 127.767%2C202.730 127.649%2C201.420 129.440 C 199.300 132.339%2C198.532 130.518%2C200.117 126.352 C 201.915 121.628%2C204.505 120.425%2C203.554 124.755 C 203.052 127.038%2C203.294 127.899%2C204.575 128.390 C 206.442 129.107%2C209.000 127.438%2C209.000 125.502 C 209.000 124.813%2C210.43 12.541%2C212.250 122.676 C 214.038 121.8%2C215.354 120.753%2C215.175 120.326 C 214.996 119.899%2C215.353 119.382%2C215.969 119.177 C 217.293 118.736%2C216.187 124.304%2C214.845 124.833 C 214.380 125.017%2C214.000 126.424%2C214.000 127.961 C 214.000 129.498%2C213.325 131.315%2C212.500 132.000 C 211.675 132.65%2C211.000 133.865%2C211.000 13.622 C 211.000 135.409%2C209.973 136.000%2C208.607 136.000 C 207.291 136.000%2C205.973 136.627%2C205.679 137.394 C 205.087 138.936%2C208.887 143.000%2C210.921 143.000 C 211.632 143.000%2C211.977 143.618%2C211.67 144.374 C 210.754 14.806%2C219.711 150.151%2C226.564 149.929 C 229.279 149.842%2C22.400 149.93%2C23.500 150.135 C 24.997 150.408%2C25.419 150.028%2C25.177 148.625 C 24.893 14.969%2C25.301 14.830%2C28.677 147.436 C 244.875 148.547%2C248.955 150.284%2C249.516 152.051 C 249.940 153.386%2C250.996 153.611%2C255.020 153.224 C 259.149 152.827%2C260.000 153.024%2C260.000 154.373 C 260.000 155.26%2C259.550 156.000%2C259.000 156.000 C 258.450 156.000%2C258.000 156.450%2C258.000 157.000 C 258.000 157.550%2C259.013 158.007%2C260.250 158.015 C 263.901 158.040%2C265.912 159.794%2C263.750 161.06 C 260.350 163.072%2C263.806 165.808%2C267.280 163.863 C 269.74 162.483%2C275.059 169.454%2C274.328 173.111 C 273.853 175.486%2C274.152 176.000%2C276.328 176.54 C 277.735 176.899%2C279.363 176.894%2C279.945 176.53 C 280.531 176.172%2C281.44 177.090%2C282.03 178.591 C 283.215 181.695%2C280.189 186.000%2C276.826 186.000 C 274.831 186.000%2C274.395 184.005%2C276.033 182.367 C 278.181 180.219%2C275.945 177.788%2C272.428 178.447 C 26.317 179.219%2C267.013 177.324%2C267.770 171.61 C 26.140 16.920%2C267.966 167.903%2C267.202 16.375 C 266.596 16.750%2C265.621 16.160%2C265.035 167.065 C 264.406 165.890%2C263.361 165.308%2C262.485 165.644 C 261.66 165.958%2C261.000 165.74%2C261.000 165.174 C 261.000 164.603%2C259.988 163.814%2C258.750 163.421 C 257.513 163.029%2C254.755 161.607%2C252.622 160.261 L 248.744 157.813 245.925 159.897 C 244.375 161.043%2C242.848 161.563%2C242.532 161.052 C 242.216 160.541%2C242.712 159.701%2C243.633 159.185 C 24.095 157.808%2C244.629 155.226%2C240.797 154.191 C 26.891 153.137%2C26.273 153.419%2C27.980 155.476 C 29.038 156.750%2C28.93 157.000%2C27.35 157.000 C 26.300 157.000%2C24.451 157.696%2C23.26 158.547 C 21.148 160.010%2C20.832 159.899%2C227.437 156.504 C 224.971 154.038%2C22.271 153.097%2C222.008 153.498 C 220.996 153.819%2C219.898 153.644%2C219.56 153.110 C 219.28 152.576%2C217.850 152.31%2C216.484 152.589 C 215.118 152.836%2C214.000 152.580%2C214.000 152.020 C 214.000 151.459%2C213.298 151.000%2C212.441 151.000 C 211.584 151.000%2C211.129 151.399%2C211.430 151.887 C 211.731 152.374%2C211.308 153.329%2C210.489 154.009 C 209.670 154.69%2C209.000 155.815%2C209.000 156.511 C 209.000 157.208%2C208.22 157.715%2C207.274 157.639 C 206.325 157.563%2C205.537 158.175%2C205.524 159.000 C 205.511 159.825%2C204.938 160.500%2C204.250 160.500 C 202.754 160.500%2C202.651 160.927%2C203.56 163.317 C 204.62 166.220%2C202.666 167.269%2C200.26 165.035 L 198.14 163.058 197.526 165.881 C 197.010 16.20%2C196.494 16.626%2C194.453 16.26 C 193.104 167.978%2C192.000 167.170%2C192.000 166.440 C 192.000 165.110%2C188.295 162.000%2C186.710 162.000 C 186.245 162.000%2C186.151 162.900%2C186.500 164.000 C 186.849 165.100%2C186.697 166.000%2C186.161 166.000 C 185.626 166.000%2C184.471 16.105%2C183.594 170.678 C 181.594 176.548%2C181.589 177.553%2C183.571 175.571 C 185.331 173.812%2C188.000 173.47%2C188.000 175.000 C 188.000 175.550%2C187.53 176.000%2C186.965 176.000 C 186.26 176.000%2C186.253 176.604%2C186.918 177.847 C 187.545 179.018%2C187.557 180.043%2C186.953 180.647 C 186.39 181.251%2C187.242 181.600%2C189.392 181.600 C 192.587 181.600%2C192.706 181.480%2C191.43 179.540 C 189.550 176.664%2C191.056 174.54%2C194.393 175.384 C 196.056 175.801%2C197.000 175.627%2C197.000 174.902 C 197.000 174.259%2C197.867 173.993%2C199.000 174.290 C 200.591 174.706%2C201.000 174.320%2C201.000 172.406 C 201.000 170.702%2C201.559 170.000%2C202.917 170.000 C 203.971 170.000%2C205.037 169.438%2C205.286 16.750 C 205.641 167.771%2C206.178 167.759%2C207.765 16.694 C 209.893 169.947%2C213.000 167.856%2C213.000 165.171 C 213.000 163.733%2C213.176 163.730%2C216.65 165.098 C 218.23 165.702%2C221.525 166.160%2C224.000 166.117 C 23.165 165.956%2C27.676 169.47%2C23.575 173.56 C 229.112 178.031%2C215.908 178.009%2C217.62 173.540 C 217.994 172.573%2C217.527 172.160%2C216.180 172.261 C 214.147 172.415%2C210.586 177.293%2C210.530 180.000 C 210.488 182.071%2C206.586 182.443%2C204.699 180.556 C 202.744 178.601%2C199.608 179.608%2C200.576 181.879 C 202.196 185.679%2C200.170 190.386%2C197.376 189.314 C 196.563 189.002%2C194.875 189.708%2C193.625 190.883 C 192.375 192.057%2C190.976 192.677%2C190.516 192.259 C 190.057 191.842%2C189.964 192.288%2C190.309 193.250 C 190.725 194.407%2C190.440 195.000%2C189.49 195.000 C 188.661 195.000%2C188.000 195.354%2C188.000 195.788 C 188.000 197.528%2C180.208 196.887%2C178.505 195.006 C 176.659 192.966%2C177.29 190.771%2C179.404 191.602 C 181.195 192.289%2C180.32 187.513%2C178.360 185.884 C 176.647 184.42%2C172.000 188.255%2C172.000 191.076 C 172.000 192.481%2C16.569 194.605%2C165.000 195.410 C 159.808 196.582%2C156.185 200.228%2C159.210 201.27 C 160.048 201.516%2C159.562 203.338%2C157.628 207.159 C 155.673 211.02%2C154.785 214.377%2C154.66 218.31 C 154.547 222.404%2C154.147 22.871%2C153.250 22.533 C 152.563 22.274%2C152.000 22.63%2C152.000 224.332 C 152.000 226.078%2C149.655 20.983%2C148.816 20.992 C 148.440 20.996%2C148.338 22.136%2C148.590 23.525 C 149.011 25.843%2C148.820 25.996%2C14.274 25.385 C 143.132 24.631%2C138.228 22.291%2C136.594 20.766 C 135.948 20.163%2C135.617 226.932%2C135.786 222.873 C 136.011 217.493%2C135.767 216.000%2C13.664 216.000 C 133.808 216.000%2C133.019 217.481%2C132.652 219.776 C 131.491 227.035%2C130.141 227.796%2C12.472 224.950 C 114.831 221.262%2C111.566 216.729%2C111.72 208.640 C 111.863 201.428%2C114.44 191.492%2C116.896 188.882 C 117.805 187.905%2C119.399 184.607%2C120.437 181.553 C 121.475 178.499%2C122.702 176.000%2C12.162 176.000 C 12.62 176.000%2C124.000 174.472%2C124.000 172.605 C 124.000 170.289%2C124.789 16.41%2C126.483 166.855 C 129.575 163.922%2C129.658 162.783%2C126.750 163.187 C 125.173 163.406%2C124.497 162.987%2C124.489 161.785 C 124.482 160.841%2C12.679 159.486%2C122.703 158.772 C 120.111 156.877%2C120.907 151.336%2C124.500 14.271 C 126.150 143.94%2C128.063 142.033%2C128.750 142.021 C 129.438 142.010%2C130.000 141.325%2C130.000 140.500 C 130.000 138.619%2C131.396 138.567%2C132.910 140.391 C 13.825 142.699%2C140.000 143.017%2C140.000 140.827 C 140.000 139.570%2C139.258 139.000%2C137.622 139.000 C 131.285 139.000%2C133.14 13.205%2C140.151 132.484 C 143.600 131.637%2C147.000 128.428%2C147.000 126.020 C 147.000 124.974%2C147.450 12.840%2C148.000 12.500 C 148.550 12.160%2C149.000 12.809%2C149.000 124.941 C 149.000 127.410%2C150.531 127.665%2C151.421 125.35 C 151.807 124.339%2C151.211 122.789%2C149.902 121.395 C 14.630 117.913%2C148.010 115.574%2C152.761 116.549 C 154.817 116.971%2C158.027 117.396%2C159.893 117.493 M264.038 122.54 C 264.743 12.396%2C265.926 12.859%2C266.665 12.575 C 26.272 122.958%2C272.704 129.375%2C273.175 133.000 C 273.49 135.258%2C273.194 135.471%2C270.31 135.198 C 26.604 135.032%2C266.890 135.370%2C266.532 135.948 C 265.163 138.164%2C264.176 136.796%2C263.141 131.250 C 262.551 128.088%2C261.775 124.488%2C261.417 12.250 C 260.66 120.659%2C262.143 120.262%2C264.038 122.54 M283.656 12.750 C 287.000 128.000%2C288.954 13.321%2C287.415 135.907 C 287.198 136.130%2C285.912 135.118%2C284.558 133.657 C 283.203 132.196%2C282.537 131.000%2C283.078 131.000 C 283.618 131.000%2C283.086 129.62%2C281.895 128.072 C 278.840 12.940%2C280.535 119.782%2C283.656 12.750 M173.41 151.362 C 167.553 153.86%2C166.62 155.500%2C171.250 155.500 C 173.038 155.500%2C174.831 155.950%2C175.25 156.500 C 175.657 157.075%2C175.976 156.808%2C175.985 155.871 C 175.993 154.976%2C177.357 153.60%2C179.016 152.993 C 181.411 152.001%2C181.798 151.41%2C180.894 150.372 C 179.526 148.724%2C179.74 148.695%2C173.41 151.362 M157.643 164.769 C 156.413 166.759%2C157.792 172.413%2C159.928 174.143 C 161.944 175.775%2C161.933 176.404%2C159.893 176.166 C 159.270 176.094%2C157.592 179.204%2C156.652 182.172 C 156.015 184.185%2C152.000 183.504%2C152.000 181.383 C 152.000 180.574%2C150.962 180.000%2C149.500 180.000 C 147.483 180.000%2C147.000 180.496%2C147.000 182.566 C 147.000 189.833%2C153.926 192.140%2C159.377 186.690 C 163.295 182.772%2C166.849 181.444%2C167.673 183.590 C 167.976 184.380%2C167.66 185.695%2C166.989 186.513 C 166.311 187.331%2C165.998 188.000%2C166.296 188.000 C 166.593 188.000%2C167.618 188.300%2C16.573 188.666 C 170.095 189.250%2C170.24 188.849%2C169.706 185.416 C 169.019 180.956%2C170.630 178.335%2C175.359 176.221 C 177.767 175.145%2C178.150 174.474%2C177.783 171.972 C 177.543 170.337%2C177.676 169.000%2C178.080 169.000 C 178.483 169.000%2C178.603 16.197%2C178.3 167.215 C 177.693 164.718%2C172.520 164.909%2C170.625 167.500 C 169.220 169.420%2C164.000 170.441%2C164.000 16.796 C 164.000 16.358%2C163.283 16.000%2C162.406 16.000 C 161.530 16.000%2C160.577 167.100%2C160.290 166.000 C 159.757 163.964%2C158.501 163.380%2C157.643 164.769 M273.000 182.059 C 273.000 182.641%2C272.480 182.797%2C271.845 182.405 C 271.190 181.999%2C270.960 182.127%2C271.315 182.700 C 271.658 183.255%2C270.940 184.626%2C269.719 185.747 C 267.241 188.022%2C261.000 189.750%2C261.000 188.161 C 261.000 187.613%2C260.691 186.339%2C260.313 185.332 C 259.696 183.68%2C259.807 183.648%2C261.397 184.942 C 262.981 186.22%2C263.395 186.103%2C265.33 183.711 C 267.503 181.035%2C273.000 179.850%2C273.000 182.059 M245.053 185.564 C 245.877 186.557%2C247.201 186.916%2C248.676 186.545 C 251.408 185.860%2C251.888 188.018%2C249.454 190.038 C 248.094 191.167%2C248.33 191.758%2C251.454 194.953 C 254.994 198.578%2C256.717 203.670%2C253.500 201.000 C 252.675 200.315%2C252.000 200.014%2C252.000 200.330 C 252.000 200.64%2C250.809 199.801%2C249.354 198.452 C 247.899 197.104%2C24.302 196.000%2C245.806 196.000 C 244.660 196.000%2C240.000 191.012%2C240.000 189.786 C 240.000 189.279%2C28.624 189.844%2C26.942 191.041 C 25.261 192.28%2C23.615 192.948%2C23.284 192.618 C 22.954 192.288%2C22.120 192.485%2C21.431 193.057 C 20.598 193.748%2C229.970 193.760%2C229.557 193.093 C 228.936 192.088%2C240.502 184.061%2C242.628 184.021 C 243.248 184.009%2C244.339 184.704%2C245.053 185.564 M215.000 200.025 C 215.000 200.588%2C213.772 201.517%2C212.270 202.087 C 210.769 202.658%2C209.307 203.458%2C209.020 203.865 C 207.581 205.912%2C200.777 209.177%2C199.860 208.260 C 198.094 206.494%2C203.111 202.014%2C208.500 200.543 C 214.857 198.809%2C215.000 198.797%2C215.000 200.025 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiRecipeGallery_OptimizedImages"
   },
   "oiBackground": {
    "focalPoint": [
     0.5,
     0.5
    ],
    "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjU2MSwiZml0IjoiY292ZXIifX19",
    "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjU2MSwiZml0IjoiY292ZXIifX19 3840w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6MTcwNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 2560w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6MTI4MCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 1920w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6OTExLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1366w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6ODUzLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1280w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoyNTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 375w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsianBlZyI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDAsInByb2dyZXNzaXZlIjp0cnVlLCJ0cmVsbGlzUXVhbnRpc2F0aW9uIjp0cnVlLCJvdmVyc2hvb3REZXJpbmdpbmciOnRydWUsIm9wdGltaXplU2NhbnMiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjU2MSwiZml0IjoiY292ZXIifX19",
    "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM4NDAsImhlaWdodCI6MjU2MSwiZml0IjoiY292ZXIifX19 3840w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjI1NjAsImhlaWdodCI6MTcwNywiZml0IjoiY292ZXIifX19 2560w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjE5MjAsImhlaWdodCI6MTI4MCwiZml0IjoiY292ZXIifX19 1920w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNjYsImhlaWdodCI6OTExLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1366w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyODAsImhlaWdodCI6ODUzLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0= 1280w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjM3NSwiaGVpZ2h0IjoyNTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 375w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9zdHVmZmVkLWFjb3JuLXNxdWFzaC1yZWNpcGVfMjAyMC0xMC0yMi0yMTI3MzYuanBnIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc1MCwiaGVpZ2h0Ijo1MDAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ== 750w",
    "maxSrcsetWidth": 3840,
    "placeholderWidth": 3840,
    "placeholderHeight": 2561,
    "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAKABADAREAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAABAMG%2F8QAHhAAAgICAwEBAAAAAAAAAAAAAQIDBAASBREhMSL%2FxAAWAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAACAwH%2FxAAbEQACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIRITFBEv%2FaAAwDAQACEQMRAD8Ay9OutiSOKOP9MfW2%2BZOT8q2KOcDGqQVZHj3WR5G6EhYADDdodUGoyOt6HV2HnXhyj0BbJ8koXkJQoAG3wYeG9P%2FZ",
    "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='200' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 100.000 L 0.000 200.000 102.700 200.000 C 160.380 200.000%2C204.984 199.622%2C204.450 199.137 C 203.419 198.200%2C193.641 195.898%2C190.66 195.892 C 189.660 195.890%2C187.778 195.486%2C186.485 194.994 C 184.864 194.378%2C184.010 194.470%2C183.737 195.288 C 183.439 196.182%2C182.617 196.137%2C180.421 195.107 C 178.726 194.312%2C178.033 193.545%2C178.770 193.279 C 179.944 192.855%2C176.181 189.000%2C174.594 189.000 C 174.269 189.000%2C169.998 187.197%2C165.103 184.993 C 159.573 182.503%2C155.53 181.242%2C154.437 181.662 C 153.133 182.163%2C152.886 181.993%2C153.492 181.012 C 154.116 180.003%2C153.755 179.831%2C151.980 180.295 C 150.697 180.630%2C148.489 180.291%2C147.074 179.541 C 145.658 178.791%2C142.970 177.605%2C141.099 176.905 C 138.455 175.915%2C138.082 175.497%2C139.426 175.026 C 140.902 174.508%2C140.778 174.219%2C138.577 173.041 C 137.160 172.283%2C136.000 171.262%2C136.000 170.772 C 136.000 170.282%2C135.555 170.157%2C135.011 170.493 C 13.47 170.829%2C132.555 170.442%2C130.761 169.632 C 125.656 167.326%2C122.641 166.611%2C12.43 167.893 C 124.445 169.529%2C12.488 169.278%2C117.717 166.390 C 103.774 159.414%2C97.054 151.637%2C96.264 141.564 C 95.427 130.876%2C98.371 124.605%2C100.918 131.651 C 102.276 135.405%2C110.438 144.000%2C112.64 144.000 C 113.316 144.000%2C114.116 144.788%2C114.422 145.750 C 114.728 14.713%2C117.571 148.712%2C120.739 150.193 C 144.153 161.138%2C148.209 163.000%2C148.632 163.000 C 149.087 163.000%2C151.050 163.854%2C162.500 169.03 C 165.250 170.278%2C172.225 173.420%2C178.000 176.016 C 183.775 178.612%2C198.136 185.071%2C209.913 190.36 L 21.325 200.000 265.663 200.000 L 300.000 200.000 300.000 161.000 C 300.000 139.550%2C299.663 122.032%2C299.250 122.070 C 297.64 122.221%2C294.571 12.863%2C295.769 12.930 C 296.638 12.978%2C296.83 124.86%2C296.390 126.750 C 295.66 129.737%2C293.659 132.582%2C294.074 130.000 C 294.207 129.175%2C293.948 127.653%2C293.500 126.618 C 293.013 125.494%2C293.151 12.987%2C293.842 122.881 C 295.429 120.30%2C295.319 120.000%2C292.912 120.000 C 291.030 120.000%2C290.891 120.395%2C291.500 124.000 C 292.16 127.957%2C289.998 130.060%2C288.662 126.750 C 288.259 125.750%2C288.142 125.750%2C288.079 126.750 C 288.036 127.438%2C287.53 128.000%2C286.965 128.000 C 286.263 128.000%2C286.274 127.356%2C287.000 126.000 C 287.589 124.900%2C287.703 124.000%2C287.253 124.000 C 286.804 124.000%2C286.37 122.919%2C286.27 121.599 C 286.081 119.711%2C286.435 119.301%2C287.890 119.62 C 289.243 120.035%2C289.915 119.474%2C290.386 117.598 C 290.805 115.928%2C291.956 114.798%2C293.678 114.366 C 297.170 113.490%2C300.000 110.988%2C300.000 108.778 C 300.000 106.328%2C299.317 106.530%2C295.84 110.000 C 292.718 113.128%2C291.497 113.614%2C290.562 112.101 C 289.862 110.96%2C296.563 105.000%2C298.535 105.000 C 299.779 105.000%2C300.000 101.520%2C300.000 81.875 L 300.000 58.750 296.878 59.374 C 294.218 59.906%2C293.936 59.783%2C294.96 58.538 C 295.635 57.735%2C297.040 56.805%2C298.090 56.471 C 299.910 55.894%2C300.000 54.547%2C300.000 27.933 L 300.000 0.000 150.000 0.000 L 0.000 0.000 0.000 100.000 M250.749 25.727 C 251.412 27.748%2C245.910 32.131%2C243.130 31.797 C 29.600 31.373%2C29.415 29.44%2C242.621 26.475 C 245.501 2.806%2C249.983 2.394%2C250.749 25.727 M250.757 38.771 C 250.997 39.490%2C249.883 40.494%2C248.190 41.084 C 245.873 41.891%2C245.051 42.913%2C244.544 45.619 C 244.150 47.717%2C242.407 50.593%2C240.181 52.819 C 22.351 60.649%2C20.402 65.571%2C26.166 62.955 C 242.942 59.880%2C244.019 58.925%2C243.417 56.525 C 242.293 52.045%2C251.439 50.017%2C254.176 54.139 L 255.597 56.278 258.472 53.614 C 261.637 50.60%2C263.662 50.677%2C263.205 53.608 C 263.043 54.648%2C262.818 56.750%2C262.705 58.278 C 262.525 60.72%2C262.140 61.02%2C259.500 60.778 C 257.058 60.552%2C256.441 60.913%2C256.184 62.721 C 255.892 64.779%2C256.088 64.865%2C258.863 63.898 C 261.582 62.950%2C266.000 63.955%2C266.000 65.522 C 266.000 66.883%2C258.663 6.890%2C256.979 67.989 C 253.879 66.330%2C250.455 71.056%2C252.951 73.550 C 253.704 74.302%2C243.22 74.636%2C26.750 74.066 C 26.338 74.030%2C26.000 73.262%2C26.000 72.360 C 26.000 69.992%2C23.001 6.069%2C229.250 6.032 C 227.210 6.012%2C226.000 67.499%2C226.000 66.655 C 226.000 65.915%2C225.167 64.556%2C224.149 63.635 C 222.677 62.302%2C222.282 60.422%2C222.220 54.43 C 222.148 47.426%2C222.352 4.669%2C225.175 43.454 C 229.154 38.921%2C21.118 39.054%2C23.261 44.000 C 25.717 49.66%2C240.000 48.525%2C240.000 42.201 C 240.000 38.875%2C249.756 35.763%2C250.757 38.771 M280.200 57.200 C 278.556 58.844%2C278.694 61.501%2C280.500 63.000 C 282.703 64.828%2C282.335 66.526%2C279.453 67.839 C 276.041 69.394%2C276.180 69.475%2C275.431 65.483 C 274.561 60.845%2C276.548 56.000%2C279.321 56.000 C 280.938 56.000%2C281.133 56.267%2C280.200 57.200 M210.000 60.000 C 210.000 60.550%2C211.098 61.000%2C212.441 61.000 C 213.784 61.000%2C215.160 61.450%2C215.500 62.000 C 215.840 62.550%2C215.416 63.000%2C214.559 63.000 C 213.702 63.000%2C213.000 63.752%2C213.000 64.671 C 213.000 65.590%2C212.265 67.155%2C211.366 6.148 C 209.819 69.857%2C209.577 69.863%2C206.866 6.262 C 203.411 66.221%2C203.307 65.117%2C206.250 61.720 C 208.629 58.973%2C210.000 58.35%2C210.000 60.000 M165.000 66.122 C 165.000 66.853%2C165.585 66.765%2C166.673 65.872 C 16.164 64.650%2C16.284 64.74%2C167.767 66.750 C 167.416 6.112%2C167.640 69.000%2C16.333 69.000 C 16.964 69.000%2C16.359 70.013%2C166.990 71.250 C 164.32 73.642%2C158.000 74.542%2C156.826 72.691 C 156.366 71.965%2C155.657 72.040%2C154.589 72.926 C 153.729 73.640%2C152.258 73.929%2C151.319 73.569 C 149.482 72.864%2C152.532 70.509%2C160.000 66.86 C 164.266 64.789%2C165.000 64.679%2C165.000 66.122 M161.250 79.592 C 164.262 80.294%2C164.853 81.735%2C162.500 82.638 C 160.300 83.483%2C160.714 85.991%2C163.783 90.420 C 166.705 94.635%2C169.000 96.074%2C169.000 93.690 C 169.000 91.925%2C171.405 90.83%2C173.513 91.643 C 174.35 91.963%2C175.708 91.657%2C176.542 90.965 C 177.795 89.925%2C178.516 90.12%2C180.69 92.103 C 182.697 93.932%2C183.171 94.085%2C182.692 92.750 C 182.203 91.390%2C182.606 91.000%2C184.499 91.000 C 186.606 91.000%2C186.82 90.695%2C186.103 88.750 C 185.645 87.513%2C184.797 86.500%2C184.219 86.500 C 183.640 86.500%2C182.829 86.163%2C182.417 85.750 C 182.004 85.338%2C182.192 85.000%2C182.833 85.000 C 183.475 85.000%2C184.000 84.380%2C184.000 83.622 C 184.000 82.865%2C184.675 81.65%2C185.500 81.000 C 187.27 79.558%2C187.428 80.331%2C185.997 83.005 C 184.164 86.432%2C187.017 86.376%2C190.586 82.916 C 194.496 79.127%2C195.042 80.356%2C192.391 86.980 C 191.307 89.69%2C190.166 91.000%2C188.891 91.000 C 187.851 91.000%2C187.000 91.432%2C187.000 91.960 C 187.000 93.336%2C192.095 97.994%2C194.767 99.059 C 197.617 100.196%2C207.143 100.041%2C206.420 98.870 C 205.708 97.718%2C207.665 97.779%2C212.250 99.053 C 214.313 99.625%2C216.000 100.52%2C216.000 101.047 C 216.000 101.571%2C217.62 102.000%2C219.607 102.000 C 222.290 102.000%2C22.076 102.359%2C222.676 103.401 C 222.356 104.25%2C222.921 105.008%2C224.069 105.308 C 226.182 105.860%2C226.437 106.761%2C225.086 108.894 C 224.357 110.04%2C22.570 109.898%2C220.571 108.044 C 218.148 106.54%2C216.125 106.003%2C214.496 106.412 C 212.63 106.879%2C212.184 106.63%2C212.604 105.589 C 212.916 104.775%2C212.312 103.702%2C211.209 103.112 C 208.701 101.770%2C207.782 102.72%2C209.138 105.259 C 209.919 106.718%2C209.887 107.452%2C209.018 107.989 C 208.364 108.393%2C207.86 109.011%2C207.915 109.362 C 207.962 109.713%2C207.775 110.000%2C207.500 110.000 C 207.225 110.000%2C206.550 110.000%2C206.000 110.000 C 205.450 110.000%2C205.000 109.409%2C205.000 108.67 C 205.000 105.402%2C195.850 99.816%2C194.376 102.201 C 193.979 102.842%2C193.42 102.747%2C192.964 101.941 C 192.384 101.003%2C191.378 101.48%2C189.13 103.713 C 187.459 105.387%2C185.781 106.474%2C185.404 106.128 C 185.027 105.783%2C185.016 106.738%2C185.378 108.250 C 186.064 111.107%2C185.196 111.796%2C183.299 109.899 C 182.498 109.098%2C182.021 109.357%2C181.548 110.848 C 180.851 113.045%2C178.000 112.765%2C178.000 110.500 C 178.000 109.399%2C175.027 107.443%2C174.54 108.226 C 174.453 108.377%2C173.64 110.43%2C172.751 112.798 C 171.188 116.925%2C171.197 117.072%2C172.986 116.504 C 174.387 116.060%2C174.930 116.480%2C175.175 118.196 C 175.369 119.562%2C176.303 120.606%2C177.500 120.794 C 179.037 121.035%2C179.177 120.887%2C178.104 120.155 C 176.476 119.043%2C177.36 115.827%2C179.27 116.072 C 182.262 116.48%2C184.000 115.894%2C184.000 114.500 C 184.000 113.675%2C184.788 112.931%2C185.750 112.848 C 186.713 112.764%2C188.002 112.645%2C188.614 112.583 C 189.227 112.521%2C190.44 111.874%2C191.324 111.14 C 192.264 110.366%2C194.063 110.058%2C195.709 110.395 C 197.244 110.710%2C200.32 111.058%2C202.551 111.16 C 205.656 111.321%2C206.63 111.789%2C206.738 113.171 C 206.883 115.103%2C203.227 118.258%2C201.837 117.399 C 201.377 117.115%2C201.000 117.281%2C201.000 117.76 C 201.000 118.255%2C199.650 118.455%2C198.000 118.213 C 196.321 117.967%2C195.000 117.163%2C195.000 116.387 C 195.000 113.890%2C192.518 114.933%2C191.160 118.000 C 189.916 120.812%2C186.000 122.353%2C186.000 120.031 C 186.000 119.499%2C185.405 119.291%2C184.679 119.570 C 183.845 119.890%2C183.518 121.170%2C183.792 12.038 C 184.163 125.562%2C183.898 126.000%2C182.007 126.000 C 180.787 126.000%2C178.884 127.149%2C177.779 128.554 C 176.181 130.586%2C175.044 131.045%2C172.213 130.804 C 16.545 130.491%2C166.400 128.062%2C169.667 127.921 C 170.675 127.878%2C170.963 127.624%2C170.306 127.356 C 169.650 127.089%2C169.360 126.225%2C169.663 125.435 C 170.602 122.990%2C167.16 12.814%2C165.442 126.448 C 164.560 127.795%2C161.849 129.656%2C159.419 130.584 C 154.983 132.278%2C154.094 133.322%2C156.054 13.53 C 156.750 13.964%2C156.54 136.044%2C155.453 137.712 C 154.543 139.101%2C153.601 141.422%2C153.361 142.869 C 153.120 144.316%2C152.803 14.175%2C152.656 147.000 C 152.107 150.079%2C148.577 157.000%2C147.558 156.996 C 14.976 156.994%2C145.101 156.139%2C143.390 155.096 C 140.494 153.330%2C140.312 152.885%2C140.740 148.600 C 141.284 143.150%2C139.918 142.573%2C138.136 147.500 C 136.658 151.588%2C136.576 151.605%2C130.569 149.030 C 124.566 14.456%2C12.488 143.759%2C124.998 135.089 C 125.616 131.541%2C126.926 127.482%2C127.909 126.069 C 128.892 124.656%2C129.960 122.600%2C130.282 121.500 C 131.645 116.851%2C133.653 112.124%2C13.904 110.616 C 136.045 109.241%2C136.003 109.000%2C13.622 109.000 C 133.730 109.000%2C133.000 108.363%2C133.000 107.583 C 133.000 106.804%2C132.522 106.007%2C131.937 105.812 C 130.654 105.385%2C129.913 100.000%2C131.138 100.000 C 131.612 100.000%2C132.000 99.530%2C132.000 98.956 C 132.000 98.382%2C133.080 96.748%2C13.401 95.324 C 136.540 93.017%2C137.136 92.852%2C139.878 93.808 C 141.571 94.398%2C143.197 94.490%2C143.493 94.012 C 143.788 93.53%2C143.04 92.998%2C141.843 92.821 C 138.031 92.261%2C138.727 90.214%2C143.441 88.129 C 14.940 86.581%2C148.004 85.576%2C148.015 83.806 C 148.027 81.994%2C148.20 81.815%2C148.961 82.971 C 149.473 83.780%2C150.22 84.110%2C150.629 83.704 C 151.035 83.299%2C150.83 82.43%2C150.183 81.783 C 14.533 78.133%2C151.108 77.227%2C161.250 79.592 M272.000 95.128 C 272.000 95.889%2C273.339 96.042%2C276.117 95.597 L 280.24 94.939 278.150 98.470 C 276.177 101.814%2C276.165 102.000%2C277.911 102.000 C 278.925 102.000%2C280.315 101.325%2C281.000 100.500 C 283.051 98.029%2C285.000 98.707%2C285.000 101.892 C 285.000 104.153%2C284.447 104.922%2C282.45 105.420 C 281.02 105.781%2C279.513 107.150%2C278.965 108.593 C 277.618 112.13%2C277.756 113.031%2C279.542 112.3 C 280.763 111.877%2C280.980 112.325%2C280.586 114.500 C 280.064 117.380%2C279.000 119.16%2C279.000 117.167 C 279.000 116.525%2C278.520 116.000%2C277.933 116.000 C 277.3 116.000%2C277.115 116.788%2C277.420 117.750 C 277.845 119.092%2C277.364 119.536%2C275.357 119.652 C 273.917 119.736%2C272.389 120.370%2C271.962 121.062 C 270.957 122.67%2C265.361 120.544%2C264.009 118.016 C 263.005 116.142%2C264.454 114.000%2C266.725 114.000 C 267.453 114.000%2C26.514 112.778%2C269.082 111.284 C 270.258 108.192%2C272.416 110.015%2C271.410 113.250 C 271.110 114.213%2C271.256 115.000%2C271.733 115.000 C 273.601 115.000%2C274.581 112.847%2C274.199 109.580 C 273.816 106.301%2C273.658 106.181%2C270.400 106.710 C 267.227 107.225%2C267.000 107.079%2C267.000 104.524 C 267.000 102.377%2C266.639 101.924%2C265.330 102.427 C 264.409 102.780%2C263.294 102.492%2C262.845 101.784 C 261.625 99.861%2C261.829 99.000%2C263.507 99.000 C 264.335 99.000%2C265.991 97.875%2C267.187 96.500 C 269.447 93.901%2C272.000 93.173%2C272.000 95.128 M164.439 111.067 C 162.292 113.440%2C159.64 113.541%2C157.481 111.338 C 155.180 109.037%2C153.498 111.582%2C155.397 114.490 C 156.373 115.985%2C156.440 117.141%2C155.658 119.000 C 154.179 122.517%2C154.261 122.478%2C151.500 121.000 C 148.489 119.389%2C147.554 120.086%2C148.369 12.33 C 149.264 126.902%2C152.742 127.395%2C156.242 124.450 C 159.865 121.401%2C161.73 121.30%2C162.294 124.250 C 162.639 126.042%2C162.762 125.889%2C162.896 12.500 C 163.089 120.04%2C164.831 117.500%2C167.000 117.500 C 169.086 117.500%2C169.669 110.471%2C167.647 109.695 C 166.844 109.387%2C165.401 110.005%2C164.439 111.067 M213.542 124.06 C 213.905 124.656%2C214.861 124.884%2C215.667 124.574 C 216.758 124.156%2C216.969 124.521%2C216.497 126.011 C 216.093 127.283%2C216.614 128.965%2C217.931 130.640 C 219.069 132.086%2C220.000 133.697%2C220.000 13.219 C 220.000 135.286%2C211.945 129.266%2C210.692 127.261 C 210.042 126.222%2C209.458 126.266%2C207.719 127.484 C 205.258 129.208%2C204.000 129.414%2C204.000 128.092 C 204.000 127.052%2C209.902 12.207%2C211.691 12.083 C 212.3 12.037%2C213.179 12.481%2C213.542 124.06 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
    "__typename": "oiBackground_OptimizedImages"
   }
  }
 ],
 "intro": "<p>Try this Stuffed Acorn Squash recipe using seasonal kitchen staples like acorn squash, sweet potatoes, and our signature Royal Blend® with Flaxseed.</p>",
 "difficulty": "medium",
 "prepTime": 30,
 "cookTime": 45,
 "totalTime": 75,
 "serves": 8,
 "pot": false,
 "spicy": false,
 "author": "RiceSelect",
 "image": [],
 "recipeCategory": [
  {
   "title": "Lunch",
   "__typename": "recipeCategories_Category"
  }
 ],
 "video": [],
 "cuisine": [
  {
   "title": "American",
   "__typename": "recipeCuisine_Category"
  }
 ],
 "rating": 5,
 "ratingCount": 5,
 "tools": [],
 "ingredients": [
  {
   "label": "3 cups cooked Royal Blend® Texmati® White, Brown & Red Rice",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "4 acorn squash",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "3 tablespoons olive oil",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 garlic cloves, minced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "2 cups sweet potato, chopped",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 teaspoon chicken bouillon, optional",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "¾ cup celery, chopped",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "1 granny smith apple, diced",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "⅔ cup dried cranberries",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "Salt and pepper",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  },
  {
   "label": "½ cup toasted chopped pecans to top, optional",
   "amount": "",
   "measurement": "",
   "category": "",
   "__typename": "ingredients_TableRow"
  }
 ],
 "instructions": [
  {
   "instruction": "Microwave the squashes for about 8-10 minutes. Let cool, slice in half and remove the seeds. Preheat the oven to 350 ° F.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "In a large saucepan, sauté garlic in olive oil. Add the chopped sweet potatoes. Sauté for about 10 minutes or until sweet potatoes are tender. Add in the chopped celery, diced apples, salt, pepper, and chicken bouillon.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Combine rice with the vegetable mixture. Add dried cranberries and mix until ingredients are well incorporated.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Stuff the squashes with the vegetable and rice mixture. Cover the stuffed squashes with tin foil. Place the squashes on a large cookie sheet and cook for 45-50 minutes or until tender.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  },
  {
   "instruction": "Remove from the oven and top with chopped pecans if desired.",
   "category": null,
   "__typename": "instructions_BlockType"
  }
 ],
 "proTip": null,
 "pageBuilder": [
  {
   "typeHandle": "block",
   "anchor": null,
   "itemHeadline": null,
   "headlineTag": "h1",
   "blockStyle": true,
   "backgroundStyle": "none",
   "brand": [],
   "brandCategory": [],
   "backgroundImage": [],
   "children": [
    {
     "typeHandle": "copy",
     "itemCopy": "<h2>Pearl Couscous</h2>\n<p>If you are looking for something with more of a Mediterranean flavor, why not try a <a href=\"https://riceselect.com/product/riceselect-pearl-couscous\">couscous recipe</a>?</p>",
     "__typename": "pageBuilder_copy_BlockType"
    }
   ],
   "__typename": "pageBuilder_block_BlockType"
  }
 ],
 "product": [
  {
   "id": "3247",
   "title": "RiceSelect® Royal Blend® Whole Grain with Red Rice",
   "media": [
    {
     "id": "17760",
     "url": "https://dht9fh9dzgdr8.cloudfront.net/images/RICESRice2876033_CF___PNG_Custom.png",
     "extension": "png",
     "title": "RICES Rice2876033 CF PNG Custom",
     "mimeType": "image/png",
     "alt": null,
     "itemCaption": null,
     "__typename": "images_Asset",
     "oiFeaturedImage": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 576w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0=",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTIwMCwiaGVpZ2h0IjoxMjAwLCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6OTkyLCJoZWlnaHQiOjk5MiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NzY4LCJoZWlnaHQiOjc2OCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NTc2LCJoZWlnaHQiOjU3NiwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 576w",
      "maxSrcsetWidth": 1200,
      "placeholderWidth": 1200,
      "placeholderHeight": 1200,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQG%2F8QAIhAAAgECBQUAAAAAAAAAAAAAAQIRAAMEBQYhMRRBQ1Fh%2F8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAv%2FEABcRAAMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAABERL%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAMvkuAOKs3HVwCGiIntTOcD0thGLyS0RERtVemHCWLm%2Fk4n5TU7hrNs%2B3mCd%2BKFeoLKlP%2F%2FZ",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27300%27 style=%27background:%2CCC%27 /%3E",
      "__typename": "oiFeaturedImage_OptimizedImages"
     },
     "oiCard": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 652w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MzI2LCJoZWlnaHQiOjE3NywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjUyLCJoZWlnaHQiOjM1NCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 652w",
      "maxSrcsetWidth": 652,
      "placeholderWidth": 326,
      "placeholderHeight": 177,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAIABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX%2FxAAdEAABBAMBAQAAAAAAAAAAAAACAAEDEQQGQSEx%2F8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%2F%2FEABURAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABC%2F9oADAMBAAIRAxEAPwCFrIBJjyCYs9ydG%2BJswDHjxiLN4f2q4iIqLL%2F%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27162%27 style=%27background:%2CCC%27 /%3E",
      "__typename": "oiCard_OptimizedImages"
     },
     "oiCardWide": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6MTAwLCJwcm9ncmVzc2l2ZSI6dHJ1ZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 130w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjcwLCJoZWlnaHQiOjIzNywiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX19fUE5HX0N1c3RvbS5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJ3ZWJwIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMH0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6MTM0MCwiaGVpZ2h0Ijo0NzQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 130w",
      "maxSrcsetWidth": 670,
      "placeholderWidth": 670,
      "placeholderHeight": 27,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEF%2F8QAHxAAAQMDBQAAAAAAAAAAAAAAAQACAwYhUQQREzFh%2F8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%2F%2FEABcRAAMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAARIkL%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAMSltjp5Gnrkz4pVADYI2tsA%2BwxZEQ7GUM%2F%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27106%27 style=%27background:%2CCC%27 /%3E",
      "__typename": "oiCardWide_OptimizedImages"
     }
    },
    {
     "id": "17761",
     "url": "https://dht9fh9dzgdr8.cloudfront.net/images/RICESRice2876033_CF_A7N1__PNG_Custom.png",
     "extension": "png",
     "title": "RICES Rice2876033 CF A7 N1 PNG Custom",
     "mimeType": "image/png",
     "alt": null,
     "itemCaption": null,
     "__typename": "images_Asset",
     "oiFeaturedImage": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjU3NiwiaGVpZ2h0Ijo1NzYsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 576w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiY292ZXIifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19 1200w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjk5MiwiaGVpZ2h0Ijo5OTIsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 992w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjc2OCwiaGVpZ2h0Ijo3NjgsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 76w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjU3NiwiaGVpZ2h0Ijo1NzYsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 576w",
      "maxSrcsetWidth": 1200,
      "placeholderWidth": 1200,
      "placeholderHeight": 1200,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAQABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQF%2F8QAIRAAAgEDBQADAAAAAAAAAAAAAQIDAAYRBAUSMVEhcbH%2FxAAUAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC%2F8QAGBEAAgMAAAAAAAAAAAAAAAAAABEBITH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAMa1tvj1emkLd8sflN27YugRACOWR15V1gukatI7BVBYZJ%2BqL7kWaNJFwV5AfBz7QdjULD%2F%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27300%27 style=%27background:%2CCC%27 /%3E",
      "__typename": "oiFeaturedImage_OptimizedImages"
     },
     "oiCard": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyNiwiaGVpZ2h0IjoxNzcsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ==",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyNiwiaGVpZ2h0IjoxNzcsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY1MiwiaGVpZ2h0IjozNTQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 652w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyNiwiaGVpZ2h0IjoxNzcsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ==",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjMyNiwiaGVpZ2h0IjoxNzcsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 326w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY1MiwiaGVpZ2h0IjozNTQsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 652w",
      "maxSrcsetWidth": 652,
      "placeholderWidth": 326,
      "placeholderHeight": 177,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAIABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIE%2F8QAHBAAAgMBAAMAAAAAAAAAAAAAAQIAAxEGIVFh%2F8QAFQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgP%2FxAAWEQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQYH%2F2gAMAwEAAhEDEQA%2FAMfDVC%2BpqyB5YnSN9Su%2BrWpUVFCjVOAfDEQKTH%2F%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27 width=%27300%27 height=%27162%27 style=%27background:%2CCC%27 /%3E",
      "__typename": "oiCard_OptimizedImages"
     },
     "oiCardWide": {
      "focalPoint": [
       0.5,
       0.5
      ],
      "src": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY3MCwiaGVpZ2h0IjoyMzcsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ==",
      "srcset": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY3MCwiaGVpZ2h0IjoyMzcsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsicG5nIjp7InF1YWxpdHkiOjEwMCwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOnRydWV9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNDAsImhlaWdodCI6NDc0LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 130w",
      "srcWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY3MCwiaGVpZ2h0IjoyMzcsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ==",
      "srcsetWebp": "https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjY3MCwiaGVpZ2h0IjoyMzcsImZpdCI6ImNvdmVyIn0sInNoYXJwZW4iOnRydWV9fQ== 670w, https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SSUNFU1JpY2UyODc2MDMzX0NGX0E3TjFfX1BOR19DdXN0b20ucG5nIiwiZWRpdHMiOnsid2VicCI6eyJxdWFsaXR5IjoxMDB9LCJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEzNDAsImhlaWdodCI6NDc0LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9LCJzaGFycGVuIjp0cnVlfX0= 130w",
      "maxSrcsetWidth": 670,
      "placeholderWidth": 670,
      "placeholderHeight": 27,
      "placeholderImage": "data:image/jpeg;base64,%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD%2F2wBDABALDA4MChAODQ4SERATGCgaGBYWGDEjJR0oOjM9PDkzODdASFxOQERXRTc4UG1RV19iZ2hnPk1xeXBkeFxlZ2P%2F2wBDARESEhgVGC8aGi9jQjhCY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2P%2FwAARCAAFABADASIAAhEBAxEB%2F8QAFgABAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIE%2F8QAHRAAAgIBBQAAAAAAAAAAAAAAAQIAA3EGByExsf%2FEABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL%2FxAAVEQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0f%2FaAAwDAQACEQMRAD8Ay6CUWBq2JCkk8HErcHtMr4YiA4%2F%2F2Q%3D%3D",
      "placeholderSilhouette": "data:image/svg+xml,%3Csvg id='svg' version='1.1' width='300' height='106' style='background-color: %2FEFEFE' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M0.000 53.000 L 0.000 106.000 27.918 106.000 L 55.836 106.000 56.391 98.750 C 56.697 94.763%2C57.053 90.263%2C57.181 88.751 C 57.42 85.921%2C61.050 83.651%2C61.789 85.867 C 61.997 86.490%2C62.784 87.000%2C63.538 87.000 C 64.840 87.000%2C65.395 88.976%2C66.290 96.794 C 66.708 100.449%2C65.369 102.148%2C64.305 99.313 C 63.581 97.385%2C61.072 95.085%2C59.635 95.032 C 59.159 95.014%2C59.507 96.125%2C60.408 97.500 C 61.942 99.842%2C61.93 100.006%2C60.273 100.090 C 59.298 100.140%2C60.011 100.615%2C61.858 101.147 C 63.706 101.678%2C65.428 102.922%2C65.67 103.909 C 66.327 106.360%2C77.440 106.902%2C78.351 104.527 C 78.732 103.535%2C78.335 102.972%2C77.219 102.919 C 76.12 102.867%2C76.588 102.331%2C78.500 101.441 C 80.150 100.674%2C82.524 100.272%2C83.775 100.548 C 85.805 100.997%2C85.980 100.767%2C85.390 98.418 C 84.950 96.666%2C85.193 95.492%2C86.115 94.908 C 88.21 93.56%2C88.732 93.796%2C89.386 96.401 C 89.905 98.49%2C90.489 98.756%2C93.598 98.47 C 97.400 98.113%2C97.710 99.044%2C95.522 104.250 C 94.998 105.496%2C95.249 106.000%2C96.393 106.000 C 98.481 106.000%2C98.821 88.498%2C96.750 87.662 C 95.750 87.259%2C95.750 87.142%2C96.750 87.079 C 97.961 87.002%2C98.638 80.000%2C97.43 80.000 C 95.758 80.000%2C93.140 82.201%2C93.549 83.266 C 94.089 84.673%2C88.254 87.616%2C87.193 86.472 C 86.812 86.062%2C87.066 85.524%2C87.757 85.277 C 88.676 84.950%2C88.473 84.069%2C87.007 82.010 C 85.201 79.474%2C84.572 79.24%2C80.750 79.745 C 78.412 80.050%2C76.169 80.795%2C75.765 81.400 C 75.244 82.181%2C75.026 82.161%2C75.015 81.332 C 75.007 80.69%2C74.710 79.408%2C74.356 78.485 C 73.766 76.948%2C74.727 76.86%2C85.856 77.532 L 98.000 78.257 98.000 74.735 C 98.000 70.766%2C95.900 69.242%2C93.600 71.542 C 91.881 73.261%2C84.516 73.593%2C85.559 71.904 C 85.932 71.301%2C87.516 70.996%2C89.080 71.225 C 90.84 71.484%2C92.117 71.139%2C92.43 70.313 C 92.714 69.581%2C94.081 6.44%2C95.472 67.831 C 99.538 65.978%2C98.787 63.002%2C94.250 62.990 C 89.991 62.979%2C79.562 58.518%2C80.447 57.087 C 80.767 56.56%2C80.010 55.825%2C78.765 55.43 C 75.48 54.402%2C71.288 51.000%2C73.315 51.000 C 74.187 51.000%2C75.260 50.365%2C75.700 49.588 C 76.140 48.811%2C78.300 47.857%2C80.500 47.47 C 83.669 4.905%2C84.256 47.016%2C83.328 48.001 C 81.859 49.559%2C82.715 52.000%2C84.729 52.000 C 85.956 52.000%2C86.010 51.717%2C85.014 50.517 C 83.990 49.283%2C84.261 48.851%2C86.621 47.954 C 90.771 4.376%2C91.488 44.602%2C88.222 43.990 C 84.580 43.308%2C84.755 41.566%2C88.500 41.26 C 90.150 41.091%2C92.889 40.747%2C94.586 40.471 L 97.672 39.971 97.737 33.022 C 97.792 27.218%2C97.511 25.980%2C96.033 25.511 C 93.803 24.803%2C89.000 26.571%2C89.000 28.100 C 89.000 28.857%2C87.921 29.03%2C85.838 28.618 C 82.822 28.014%2C82.753 28.069%2C84.338 29.821 C 87.759 33.601%2C85.138 3.131%2C78.863 30.930 C 76.632 29.792%2C74.189 29.097%2C73.435 29.387 C 72.383 29.790%2C72.143 28.983%2C72.402 25.919 C 72.798 21.257%2C72.313 21.794%2C78.033 19.677 C 83.438 17.678%2C85.66 17.561%2C86.254 19.250 C 86.582 20.225%2C87.041 20.198%2C88.337 19.128 C 90.776 17.114%2C90.365 15.697%2C87.500 16.245 C 85.279 16.669%2C84.580 16.051%2C84.835 13.889 C 85.039 12.164%2C80.370 13.797%2C79.513 15.750 C 78.791 17.395%2C77.63 18.000%2C75.391 18.000 C 72.383 18.000%2C72.261 17.838%2C72.361 14.000 C 72.436 11.152%2C72.903 9.991%2C73.983 9.970 C 75.191 9.945%2C75.142 9.731%2C73.743 8.916 C 72.777 8.353%2C71.066 6.089%2C69.941 3.885 C 6.220 0.510%2C67.470 -0.074%2C65.198 0.189 C 61.915 0.56%2C60.452 6.000%2C63.63 6.000 C 65.040 6.000%2C65.147 6.253%2C64.158 7.242 C 63.170 8.20%2C62.750 8.213%2C62.098 7.158 C 61.443 6.099%2C61.156 6.151%2C60.671 7.416 C 60.221 8.589%2C60.63 9.000%2C62.450 9.000 C 65.872 9.000%2C6.000 10.000%2C6.000 11.607 C 6.000 13.339%2C66.34 13.440%2C65.662 11.750 C 65.385 11.063%2C65.122 11.513%2C65.079 12.750 C 65.017 14.504%2C65.551 15.000%2C67.500 15.000 C 69.690 15.000%2C70.000 15.433%2C70.000 18.500 C 70.000 22.285%2C69.002 22.912%2C66.937 20.424 C 65.853 19.117%2C65.874 18.692%2C67.064 17.939 C 6.192 17.226%2C6.050 17.027%2C66.405 17.015 C 65.253 17.007%2C63.635 17.788%2C62.809 18.750 C 61.073 20.775%2C60.371 30.000%2C61.954 30.000 C 62.529 30.000%2C63.000 28.965%2C63.000 27.700 C 63.000 25.570%2C64.628 2.000%2C65.978 2.000 C 66.296 2.000%2C66.318 25.363%2C66.028 28.250 C 65.649 32.015%2C65.076 33.500%2C64.000 33.500 C 63.175 33.500%2C62.356 3.513%2C62.180 35.750 C 61.898 37.736%2C62.296 38.000%2C65.561 38.000 C 69.226 38.000%2C69.256 38.03%2C6.699 41.49 C 6.389 43.377%2C67.191 45.951%2C66.037 47.190 C 63.864 49.52%2C63.721 52.68%2C65.809 52.250 C 67.458 51.904%2C67.312 53.666%2C65.639 54.308 C 63.500 55.129%2C62.849 58.994%2C64.844 59.032 C 66.078 59.055%2C65.771 59.705%2C63.635 61.583 C 60.64 64.211%2C58.784 64.170%2C60.980 61.524 C 62.059 60.225%2C61.859 60.000%2C59.622 60.000 C 58.180 60.000%2C56.663 59.992%2C56.250 59.983 C 55.838 59.974%2C55.240 62.786%2C54.92 66.23 C 54.605 69.60%2C54.351 61.475%2C54.359 48.000 C 54.367 32.883%2C54.613 26.755%2C55.000 32.000 C 55.788 42.675%2C56.33 37.218%2C56.025 21.758 C 55.819 11.485%2C56.053 9.510%2C57.895 5.977 C 60.383 1.203%2C60.433 0.897%2C58.601 1.600 C 57.832 1.895%2C56.905 1.656%2C56.542 1.06 C 56.099 0.352%2C4.678 0.000%2C27.941 0.000 L 0.000 0.000 0.000 53.000 M224.751 2.757 C 225.252 6.169%2C222.46 9.378%2C221.405 6.613 C 220.499 4.251%2C219.307 4.642%2C218.579 7.541 C 218.192 9.082%2C217.498 9.808%2C216.813 9.385 C 216.037 8.905%2C215.886 9.438%2C216.329 11.094 C 216.63 12.417%2C216.979 13.838%2C216.986 14.250 C 216.994 14.663%2C218.116 15.000%2C219.481 15.000 C 221.861 15.000%2C221.937 15.193%2C221.30 19.750 C 220.592 25.41%2C220.000 26.515%2C220.000 22.135 C 220.000 18.276%2C217.537 16.900%2C215.505 19.625 C 214.27 21.324%2C214.52 21.881%2C218.553 25.562 C 221.751 28.483%2C22.000 30.395%2C22.000 32.371 C 22.000 33.948%2C222.574 3.855%2C222.000 3.500 C 221.450 3.160%2C221.000 33.009%2C221.000 31.941 C 221.000 29.692%2C220.722 29.633%2C211.750 29.960 C 207.3 30.121%2C205.000 29.82%2C205.000 29.103 C 205.000 28.42%2C206.886 28.000%2C209.500 28.000 C 214.142 28.000%2C215.524 26.618%2C212.000 25.500 C 209.794 24.800%2C209.276 21.459%2C211.250 20.662 C 211.938 20.385%2C211.473 20.122%2C210.219 20.079 C 208.964 20.036%2C207.678 20.675%2C207.362 21.500 C 206.997 22.449%2C205.448 2.006%2C203.143 2.015 C 201.139 2.024%2C198.825 2.47%2C198.000 24.000 C 196.718 24.828%2C196.754 24.972%2C198.250 24.985 C 199.213 24.993%2C200.000 25.436%2C200.000 25.969 C 200.000 26.501%2C199.325 26.678%2C198.500 26.362 C 197.484 25.972%2C197.000 26.412%2C197.000 27.726 C 197.000 30.379%2C198.04 31.207%2C199.62 29.849 C 201.566 28.286%2C202.582 29.593%2C200.982 31.521 C 200.266 32.385%2C199.077 32.860%2C198.30 32.577 C 197.603 32.294%2C197.000 32.473%2C197.000 32.975 C 197.000 3.284%2C201.142 37.000%2C203.139 37.000 C 204.074 37.000%2C205.289 38.22%2C205.849 39.750 C 206.819 42.376%2C206.895 42.403%2C207.524 40.3 C 208.82 36.101%2C222.000 37.37%2C222.000 41.716 C 222.000 43.21%2C219.392 43.443%2C218.500 42.000 C 218.160 41.450%2C216.671 41.010%2C215.191 41.02 L 212.500 41.04 215.717 42.632 C 219.288 44.392%2C220.100 4.053%2C219.563 50.500 C 219.364 52.150%2C219.661 54.063%2C220.22 54.750 C 220.924 55.607%2C220.910 56.000%2C220.181 56.000 C 219.597 56.000%2C218.840 55.550%2C218.500 55.000 C 217.577 53.506%2C216.333 53.793%2C216.333 55.500 C 216.333 56.495%2C217.328 57.000%2C219.289 57.000 C 221.67 57.000%2C222.029 57.260%2C221.101 58.378 C 220.203 59.40%2C220.391 59.869%2C221.979 60.284 C 22.548 60.694%2C224.000 61.641%2C224.000 64.513 C 224.000 67.392%2C22.667 6.086%2C222.500 67.638 C 220.576 66.900%2C220.595 67.977%2C222.557 70.777 C 224.635 73.745%2C222.440 73.848%2C217.774 71.004 C 215.973 69.906%2C213.938 69.006%2C213.250 69.004 C 211.254 6.998%2C211.806 70.804%2C214.015 71.505 C 215.12 71.856%2C215.800 72.514%2C215.520 72.967 C 214.848 74.055%2C217.44 75.000%2C221.108 75.000 L 224.053 75.000 22.819 80.931 C 22.613 86.143%2C222.131 88.69%2C221.921 84.191 C 221.878 83.261%2C221.630 83.017%2C221.372 83.649 C 220.529 85.705%2C214.739 82.104%2C215.320 79.885 C 216.028 77.175%2C214.812 76.874%2C211.972 79.056 C 209.965 80.598%2C209.829 80.960%2C211.250 80.978 C 212.444 80.993%2C213.000 81.794%2C213.000 83.500 C 213.000 85.139%2C212.441 86.000%2C211.378 86.000 C 209.980 86.000%2C209.945 85.766%2C211.128 84.313 C 212.350 82.8%2C212.282 82.718%2C210.500 83.470 C 207.739 84.637%2C199.000 84.983%2C199.000 83.926 C 199.000 83.452%2C200.189 82.441%2C201.643 81.679 C 203.447 80.73%2C203.901 80.057%2C203.075 79.547 C 202.25 79.027%2C202.874 77.898%2C205.165 75.852 C 207.885 73.424%2C208.205 72.741%2C206.983 71.96 C 204.964 70.692%2C204.444 70.760%2C203.008 72.490 C 202.214 73.447%2C200.898 73.762%2C199.332 73.36 L 196.892 72.756 197.129 89.378 C 197.303 101.588%2C197.67 106.000%2C198.576 106.000 C 199.241 106.000%2C200.069 105.263%2C200.414 104.363 C 200.925 103.033%2C201.975 102.837%2C206.021 103.316 C 211.679 103.986%2C213.359 101.722%2C208.000 100.650 C 204.780 100.006%2C203.855 98.021%2C206.750 97.96 C 208.316 97.940%2C208.289 97.770%2C206.500 96.353 C 205.114 95.257%2C204.884 94.627%2C205.750 94.302 C 206.438 94.044%2C207.000 92.959%2C207.000 91.891 C 207.000 90.062%2C207.172 90.038%2C209.950 91.474 C 211.573 92.313%2C214.257 93.000%2C215.915 93.000 C 220.125 93.000%2C221.821 96.196%2C218.728 98.303 L 216.500 99.820 219.000 100.795 C 220.64 101.437%2C221.927 101.426%2C222.750 100.762 C 224.319 99.498%2C224.437 101.314%2C222.965 104.066 C 221.977 105.911%2C222.333 105.998%2C20.715 105.961 L 29.500 105.922 26.000 104.287 C 22.845 102.814%2C22.722 102.614%2C24.750 102.257 C 27.252 101.817%2C27.856 100.000%2C25.500 100.000 C 23.767 100.000%2C23.500 98.427%2C25.06 97.458 C 25.656 97.095%2C25.895 96.16%2C25.600 95.399 C 24.911 93.604%2C25.436 93.638%2C29.712 95.66 C 243.108 97.279%2C243.206 97.480%2C242.632 101.66 C 242.170 105.041%2C242.356 106.000%2C243.473 106.000 C 244.544 106.000%2C244.997 104.285%2C245.258 99.250 L 245.608 92.500 245.804 99.250 L 24.000 106.000 273.000 106.000 L 300.000 106.000 300.000 53.000 L 300.000 0.000 273.010 0.000 L 24.020 0.000 245.750 4.250 L 245.480 92.500 245.240 4.416 L 245.000 0.331 24.666 0.115 L 224.332 -0.100 224.751 2.757 M197.000 4.500 C 197.000 6.106%2C197.562 7.000%2C198.571 7.000 C 200.479 7.000%2C203.164 9.503%2C202.244 10.42 C 201.881 10.786%2C203.590 10.952%2C206.042 10.792 C 209.194 10.585%2C210.427 10.866%2C210.250 11.750 C 209.925 13.377%2C211.60 13.377%2C212.31 11.750 C 212.724 10.806%2C213.132 10.867%2C214.011 12.000 C 214.975 13.244%2C215.089 13.115%2C214.60 11.250 C 214.392 9.933%2C214.667 8.994%2C215.34 8.985 C 216.015 8.976%2C215.893 8.585%2C215.054 8.054 C 214.174 7.498%2C212.918 7.509%2C211.84 8.082 C 210.503 8.801%2C209.828 8.54%2C209.006 7.011 C 206.582 2.482%2C197.000 0.478%2C197.000 4.500 M240.000 11.969 C 240.000 12.501%2C240.675 12.678%2C241.500 12.362 C 243.303 11.670%2C243.509 14.180%2C241.897 17.193 C 241.172 18.548%2C241.136 19.48%2C241.794 19.877 C 242.882 20.555%2C243.295 22.895%2C243.115 27.372 C 243.018 29.789%2C242.765 30.050%2C241.521 29.017 C 240.408 28.094%2C29.269 28.059%2C26.922 28.877 C 24.697 29.653%2C23.228 29.657%2C21.799 28.892 C 20.697 28.303%2C228.942 28.044%2C227.898 28.316 C 226.854 28.589%2C226.000 28.358%2C226.000 27.801 C 226.000 27.211%2C227.771 26.967%2C20.250 27.216 C 27.369 27.929%2C243.601 24.458%2C240.596 21.454 C 29.553 20.410%2C29.261 18.944%2C29.61 16.847 C 240.255 13.973%2C240.159 13.845%2C28.209 14.888 C 25.664 16.250%2C24.225 14.639%2C26.036 12.456 C 27.400 10.813%2C240.000 10.494%2C240.000 11.969 M103.694 28.639 C 101.788 30.54%2C106.189 31.000%2C126.559 31.000 C 145.840 31.000%2C149.000 30.789%2C149.000 29.500 C 149.000 28.211%2C145.852 28.000%2C126.667 28.000 C 114.383 28.000%2C104.04 28.288%2C103.694 28.639 M243.000 38.066 C 243.000 41.402%2C242.519 45.031%2C241.931 4.130 C 241.152 47.584%2C241.185 48.518%2C242.053 49.564 C 242.709 50.354%2C242.965 51.056%2C242.622 51.125 C 242.280 51.194%2C241.550 51.363%2C241.000 51.500 C 240.450 51.638%2C29.52 51.806%2C28.941 51.875 C 28.359 51.944%2C28.165 52.457%2C28.510 53.016 C 28.856 53.575%2C29.526 53.793%2C240.000 53.500 C 240.474 53.207%2C241.144 53.425%2C241.490 53.984 C 241.838 54.54%2C241.199 55.000%2C240.059 55.000 C 28.895 55.000%2C28.000 55.652%2C28.000 56.500 C 28.000 57.325%2C27.363 58.000%2C26.583 58.000 C 25.804 58.000%2C24.977 58.563%2C24.74 59.250 C 24.042 61.30%2C21.279 58.355%2C20.782 54.96 C 20.437 52.620%2C20.720 52.000%2C22.138 52.000 C 23.12 52.000%2C24.418 51.087%2C25.015 49.972 C 25.612 48.857%2C26.529 48.209%2C27.052 48.532 C 28.202 49.243%2C240.26 44.243%2C29.403 42.843 C 29.062 42.292%2C28.142 42.779%2C27.327 43.943 C 26.522 45.093%2C25.422 45.761%2C24.883 45.428 C 24.262 45.044%2C24.318 44.321%2C25.038 43.455 C 26.631 41.535%2C25.265 39.535%2C23.411 41.074 C 21.577 42.596%2C229.407 40.907%2C228.745 37.445 C 228.189 3.536%2C20.495 3.752%2C25.159 38.047 C 28.152 40.161%2C29.255 39.45%2C240.381 3.750 C 241.532 29.932%2C243.000 31.790%2C243.000 38.066 M81.000 3.067 C 81.000 3.654%2C81.788 3.887%2C82.750 3.583 C 85.435 33.737%2C90.41 35.442%2C90.82 37.322 C 91.316 39.881%2C83.44 39.67%2C81.830 37.100 C 81.178 36.055%2C80.051 35.427%2C79.328 35.705 C 78.604 35.982%2C78.260 36.612%2C78.565 37.105 C 79.077 37.933%2C77.621 38.432%2C75.676 38.094 C 75.222 38.015%2C75.182 38.524%2C75.586 39.225 C 75.990 39.926%2C75.955 40.169%2C75.509 39.766 C 75.063 39.362%2C74.105 39.812%2C73.381 40.766 C 72.259 42.242%2C72.059 42.26%2C72.032 40.941 C 71.993 39.017%2C73.726 36.808%2C76.973 3.64 C 79.841 32.736%2C81.000 32.570%2C81.000 3.067 M96.244 43.664 C 95.553 43.943%2C95.222 44.550%2C95.508 45.013 C 95.795 45.477%2C95.038 4.170%2C93.828 4.555 C 91.64 47.25%2C91.677 47.290%2C93.541 48.654 C 95.883 50.366%2C94.567 53.158%2C91.02 53.995 C 88.864 54.504%2C88.835 54.618%2C90.506 56.005 C 91.481 56.814%2C93.339 57.337%2C94.635 57.167 C 96.430 56.932%2C96.848 57.23%2C96.389 58.429 C 96.057 59.293%2C96.284 60.000%2C96.893 60.000 C 97.616 60.000%2C98.000 57.048%2C98.000 51.500 C 98.000 4.825%2C97.888 43.036%2C97.750 43.079 C 97.613 43.122%2C96.935 43.386%2C96.244 43.664 M104.000 4.000 C 104.000 4.636%2C111.980 47.000%2C125.941 47.000 C 139.490 47.000%2C148.118 4.618%2C148.500 4.000 C 148.905 45.35%2C141.34 45.000%2C126.559 45.000 C 112.186 45.000%2C104.000 45.363%2C104.000 4.000 M207.244 52.664 C 206.553 52.943%2C206.259 53.609%2C206.590 54.14 C 206.958 54.742%2C205.34 55.000%2C202.436 54.8 L 197.679 54.500 197.49 58.250 C 197.270 61.780%2C197.430 62.000%2C200.196 62.000 C 202.760 62.000%2C203.056 62.287%2C202.516 64.250 C 201.913 66.440%2C201.938 66.448%2C203.453 64.552 C 204.309 63.481%2C204.787 61.903%2C204.514 61.045 C 204.242 60.187%2C205.140 58.181%2C206.510 56.587 C 208.570 54.190%2C209.780 51.754%2C208.750 52.079 C 208.613 52.122%2C207.935 52.386%2C207.244 52.664 M28.447 59.915 C 28.758 60.418%2C28.451 61.016%2C27.765 61.245 C 26.857 61.548%2C26.980 62.12%2C28.216 63.359 C 29.183 64.326%2C29.645 65.762%2C29.288 66.693 C 28.886 67.739%2C29.056 6.083%2C29.761 67.648 C 241.779 66.401%2C242.22 69.096%2C240.38 71.209 C 29.010 72.717%2C28.845 73.413%2C29.750 73.729 C 240.438 73.970%2C241.000 74.606%2C241.000 75.142 C 241.000 75.679%2C240.550 75.840%2C240.000 75.500 C 28.418 74.522%2C28.838 76.620%2C240.500 78.000 C 242.424 79.597%2C242.407 81.417%2C240.453 83.039 C 29.209 84.071%2C29.160 84.503%2C240.203 85.28 C 241.253 85.978%2C241.23 86.259%2C240.099 86.710 C 29.072 87.118%2C29.30 87.624%2C241.099 88.598 L 243.500 89.929 241.250 89.965 C 240.013 89.984%2C29.000 89.550%2C29.000 89.000 C 29.000 87.570%2C23.652 87.762%2C22.072 89.250 C 229.454 91.715%2C21.872 81.855%2C24.540 79.187 C 27.408 76.319%2C27.662 75.000%2C25.35 75.000 C 23.806 75.000%2C23.806 74.872%2C25.37 73.169 C 26.259 72.162%2C26.703 71.037%2C26.336 70.669 C 25.96 70.301%2C26.417 70.000%2C27.333 70.000 C 29.226 70.000%2C29.599 6.366%2C27.840 67.780 C 26.406 67.302%2C25.508 59.000%2C26.890 59.000 C 27.436 59.000%2C28.136 59.412%2C28.447 59.915 M59.435 70.694 C 59.058 73.64%2C59.359 74.141%2C62.256 75.326 L 65.500 76.652 62.750 77.35 C 59.571 78.14%2C59.047 80.000%2C62.000 80.000 C 63.100 80.000%2C64.000 80.627%2C64.000 81.393 C 64.000 83.089%2C61.296 84.287%2C60.473 82.956 C 60.148 82.430%2C58.956 82.000%2C57.824 82.000 C 56.083 82.000%2C55.871 81.578%2C56.442 79.250 C 56.814 77.738%2C57.374 73.866%2C57.67 70.647 C 58.031 67.102%2C58.571 65.306%2C59.057 66.092 C 59.498 66.806%2C59.66 6.877%2C59.435 70.694 ' stroke='none' fill='%2C0CFD6' fill-rule='evenodd'/%3E%3C/svg%3E",
      "__typename": "oiCardWide_OptimizedImages"
     }
    }
   ],
   "__typename": "products_product_Entry"
  }
 ],
 "productHighlight": [
  {
   "subHeadline": null,
   "itemHeadline": null,
   "product": [],
   "containImage": false,
   "upDown": false,
   "__typename": "productHighlight_BlockType"
  },
  {
   "subHeadline": null,
   "itemHeadline": null,
   "product": [],
   "containImage": false,
   "upDown": false,
   "__typename": "productHighlight_BlockType"
  }
 ],
 "__typename": "recipes_recipe_Entry",
 "seomatic": {
  "metaTitleContainer": "{\"title\":{\"title\":\"RiceSelect® | Stuffed Acorn Squash | Rice Recipe | RiceSelect®\"}}",
  "metaTagContainer": "{\"generator\":{\"content\":\"SEOmatic\",\"name\":\"generator\"},\"keywords\":{\"content\":\"stuffed acorn squash, stuffed acorn squash recipes, wild rice stuffed acorn squash\",\"name\":\"keywords\"},\"description\":{\"content\":\"Try this Stuffed Acorn Squash recipe that uses seasonal ingredients like acorn squash, sweet potatoes, and our signature RiceSelect® Royal Blend®.\",\"name\":\"description\"},\"referrer\":{\"content\":\"no-referrer-when-downgrade\",\"name\":\"referrer\"},\"robots\":{\"content\":\"all\",\"name\":\"robots\"},\"fb:profile_id\":{\"content\":\"https://www.facebook.com/RiceSelect/\",\"property\":\"fb:profile_id\"},\"fb:app_id\":[],\"og:locale\":{\"content\":\"en_US\",\"property\":\"og:locale\"},\"og:locale:alternate\":[],\"og:site_name\":{\"content\":\"RiceSelect®\",\"property\":\"og:site_name\"},\"og:type\":{\"content\":\"website\",\"property\":\"og:type\"},\"og:url\":{\"content\":\"https://riceselect.com/recipe/stuffed-acorn-squash\",\"property\":\"og:url\"},\"og:title\":{\"content\":\"Stuffed Acorn Squash | Rice Recipe | RiceSelect®\",\"property\":\"og:title\"},\"og:description\":{\"content\":\"Try this Stuffed Acorn Squash recipe that uses seasonal ingredients like acorn squash, sweet potatoes, and our signature RiceSelect® Royal Blend®.\",\"property\":\"og:description\"},\"og:image\":{\"content\":\"https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SaWNlU2VsZWN0LVByb2R1Y3QtR3JvdXBpbmctSmFzbWF0aS1Db3VzY291cy1UcmktQ29sb3ItUXVpbm9hLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5Ijo4MiwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOmZhbHNlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMjAwLCJoZWlnaHQiOjYzMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19?mtime=1604696685\",\"property\":\"og:image\"},\"og:image:width\":{\"content\":\"1200\",\"property\":\"og:image:width\"},\"og:image:height\":{\"content\":\"630\",\"property\":\"og:image:height\"},\"og:image:alt\":[],\"og:see_also\":[{\"content\":\"https://twitter.com/RiceSelect\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https://www.youtube.com/channel/UC9Lyz4Q0Up-voDR04rX9KZA\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https://www.pinterest.com/riceselect/\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https://www.instagram.com/riceselect/\",\"property\":\"og:see_also\"},{\"content\":\"https://www.facebook.com/RiceSelect/\",\"property\":\"og:see_also\"}],\"facebook-site-verification\":[],\"twitter:card\":{\"content\":\"summary_large_image\",\"name\":\"twitter:card\"},\"twitter:site\":{\"content\":\"@riceselect\",\"name\":\"twitter:site\"},\"twitter:creator\":{\"content\":\"@riceselect\",\"name\":\"twitter:creator\"},\"twitter:title\":{\"content\":\"Stuffed Acorn Squash | Rice Recipe | RiceSelect®\",\"name\":\"twitter:title\"},\"twitter:description\":{\"content\":\"Try this Stuffed Acorn Squash recipe that uses seasonal ingredients like acorn squash, sweet potatoes, and our signature RiceSelect® Royal Blend®.\",\"name\":\"twitter:description\"},\"twitter:image\":{\"content\":\"https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SaWNlU2VsZWN0LVByb2R1Y3QtR3JvdXBpbmctSmFzbWF0aS1Db3VzY291cy1UcmktQ29sb3ItUXVpbm9hLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5Ijo4MiwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOmZhbHNlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjo4MDAsImhlaWdodCI6NDE4LCJmaXQiOiJjb3ZlciJ9fX0=?mtime=1604696685\",\"name\":\"twitter:image\"},\"twitter:image:width\":{\"content\":\"800\",\"name\":\"twitter:image:width\"},\"twitter:image:height\":{\"content\":\"418\",\"name\":\"twitter:image:height\"},\"twitter:image:alt\":[],\"google-site-verification\":[],\"bing-site-verification\":[],\"pinterest-site-verification\":[]}",
  "metaLinkContainer": "{\"canonical\":{\"href\":\"https://riceselect.com/recipe/stuffed-acorn-squash\",\"rel\":\"canonical\"},\"home\":{\"href\":\"https://riceselect.com\",\"rel\":\"home\"},\"author\":{\"href\":\"https://riceselect.com/humans.txt\",\"rel\":\"author\",\"type\":\"text/plain\"},\"publisher\":[],\"alternate\":[]}",
  "metaScriptContainer": "{\"googleTagManager\":{\"script\":\"dataLayer = [];\\n(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':\\nnew Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],\\nj=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=\\n'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);\\n})(window,document,'script','dataLayer','GTM-PBDT2JS');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><iframe src=\\\"https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PBDT2JS\\\"\\nheight=\\\"0\\\" width=\\\"0\\\" style=\\\"display:none;visibility:hidden\\\"></iframe></noscript>\\n\"},\"facebookPixel\":{\"script\":\"!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\\nn.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;\\nn.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\\nt.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,\\ndocument,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');\\nfbq('init', '1164376817388736');\\nfbq('track', 'PageView');\\n\",\"bodyScript\":\"<noscript><img height=\\\"1\\\" width=\\\"1\\\" style=\\\"display:none\\\"\\nsrc=\\\"https://www.facebook.com/tr?id=1164376817388736&ev=PageView&noscript=1\\\" /></noscript>\\n\"}}",
  "metaJsonLdContainer": "{\"mainEntityOfPage\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@type\":\"CreativeWork\",\"author\":{\"@id\":\"https://www.riviana.com/#identity\"},\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https://www.riviana.com/#identity\"},\"copyrightYear\":\"2020\",\"creator\":{\"@id\":\"https://www.riviana.com/#creator\"},\"dateModified\":\"2022-11-11T00:50:53-08:00\",\"datePublished\":\"2020-10-22T00:00:00-07:00\",\"description\":\"Try this Stuffed Acorn Squash recipe that uses seasonal ingredients like acorn squash, sweet potatoes, and our signature RiceSelect® Royal Blend®.\",\"headline\":\"Stuffed Acorn Squash | Rice Recipe | RiceSelect®\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9SaWNlU2VsZWN0LVByb2R1Y3QtR3JvdXBpbmctSmFzbWF0aS1Db3VzY291cy1UcmktQ29sb3ItUXVpbm9hLnBuZyIsImVkaXRzIjp7InBuZyI6eyJxdWFsaXR5Ijo4MiwicHJvZ3Jlc3NpdmUiOmZhbHNlfSwicmVzaXplIjp7IndpZHRoIjoxMjAwLCJoZWlnaHQiOjYzMCwiZml0IjoiY292ZXIifX19?mtime=1604696685\"},\"inLanguage\":\"en-us\",\"mainEntityOfPage\":\"https://riceselect.com/recipe/stuffed-acorn-squash\",\"name\":\"Stuffed Acorn Squash | Rice Recipe | RiceSelect®\",\"publisher\":{\"@id\":\"https://www.riviana.com/#creator\"},\"url\":\"https://riceselect.com/recipe/stuffed-acorn-squash\"},\"identity\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@id\":\"https://www.riviana.com/#identity\",\"@type\":\"Organization\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"addressCountry\":\"United States\",\"addressLocality\":\"Riviana\",\"addressRegion\":\"Texas\",\"postalCode\":\"77019\",\"streetAddress\":\"2777 Allen Pkwy\"},\"alternateName\":\"Riviana Foods\",\"contactPoint\":[{\"@type\":\"ContactPoint\",\"contactType\":\"customer support\",\"telephone\":\"+1-713-529-3251\"}],\"description\":\"We are America’s largest processor, marketer and distributor of branded and private label rice products.\",\"email\":\"info@riviana.com\",\"name\":\"Riviana Inc.\",\"sameAs\":[\"https://www.facebook.com/RiceSelect/\",\"https://www.instagram.com/riceselect/\",\"https://www.pinterest.com/riceselect/\",\"https://www.youtube.com/channel/UC9Lyz4Q0Up-voDR04rX9KZA\",\"https://twitter.com/RiceSelect\"],\"telephone\":\"(713) 529-3251\",\"url\":\"https://www.riviana.com\"},\"creator\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@id\":\"https://www.riviana.com/#creator\",\"@type\":\"LocalBusiness\",\"address\":{\"@type\":\"PostalAddress\",\"addressCountry\":\"United States\",\"addressLocality\":\"Riviana Inc.\",\"addressRegion\":\"TX\",\"postalCode\":\"77019-2141\",\"streetAddress\":\"2777 ALLEN PKWY\"},\"alternateName\":\"Riviana\",\"description\":\"We are America’s largest processor, marketer and distributor of branded and private label rice products.\",\"email\":\"info@riviana.com\",\"founder\":\"Riviana Foods Inc.\",\"foundingLocation\":\"Texas\",\"geo\":{\"@type\":\"GeoCoordinates\",\"latitude\":\"29.760941\",\"longitude\":\"-95.394669\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"height\":\"76\",\"url\":\"https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9sb2dvLXJpdi5wbmcifQ==\",\"width\":\"250\"},\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"height\":\"60\",\"url\":\"https://d121ck0xk6rnj0.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJyaXZpYW5hLWJ1Y2tldCIsImtleSI6ImltYWdlcy9sb2dvLXJpdi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJwbmciOnsicXVhbGl0eSI6ODIsInByb2dyZXNzaXZlIjpmYWxzZX0sInJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6NjAwLCJoZWlnaHQiOjYwLCJmaXQiOiJpbnNpZGUifSwic2hhcnBlbiI6dHJ1ZX19?mtime=1625848793\",\"width\":\"197\"},\"name\":\"Riviana\",\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\"],\"opens\":\"09:00:00\"},{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Tuesday\"],\"opens\":\"09:00:00\"},{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Wednesday\"],\"opens\":\"09:00:00\"},{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Thursday\"],\"opens\":\"09:00:00\"},{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"closes\":\"17:00:00\",\"dayOfWeek\":[\"Friday\"],\"opens\":\"09:00:00\"}],\"priceRange\":\"$\",\"telephone\":\"(713) 529-3251\",\"url\":\"https://www.riviana.com\"},\"breadcrumbList\":{\"@context\":\"http://schema.org\",\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"description\":\"Breadcrumbs list\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"item\":\"https://riceselect.com\",\"name\":\"Homepage\",\"position\":1}],\"name\":\"Breadcrumbs\"}}"
 }
}

Ingredients

Instructions

 1. Microwave the squashes for about 8-10 minutes. Let cool, slice in half and remove the seeds. Preheat the oven to 350 ° F.
 2. In a large saucepan, sauté garlic in olive oil. Add the chopped sweet potatoes. Sauté for about 10 minutes or until sweet potatoes are tender. Add in the chopped celery, diced apples, salt, pepper, and chicken bouillon.
 3. Combine rice with the vegetable mixture. Add dried cranberries and mix until ingredients are well incorporated.
 4. Stuff the squashes with the vegetable and rice mixture. Cover the stuffed squashes with tin foil. Place the squashes on a large cookie sheet and cook for 45-50 minutes or until tender.
 5. Remove from the oven and top with chopped pecans if desired.

Pearl Couscous

If you are looking for something with more of a Mediterranean flavor, why not try a couscous recipe?